Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Pakotteet, 9.3.2017

Etelä-Sudan: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 9.3.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/414 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/402 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 12.1.2017 tekemä päätös ja ja saatetaan ajan tasalle kuutta henkilöä koskevat tiedot päätöksen (YUTP) 2015/740 liitteessä I ja asetuksen (EU) 2015/735 liitteesä I olevaan luetteloon niistä henkilöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Säädösten liitteissä mainittujen henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. Lisäksi rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen (YUTP) 2015/740 ja asetukseen (EU) 2015/735.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet ja muut puolustustarvikkeet
  • yllä mainittuihin tuotteisiin ja sotilaalliseen toimintaan liittyvän teknisen avun sekä välitys- ja rahoituspalveluiden tarjoaminen

Varojen jäädyttäminen

  • henkilöiden ja yhteisöjen varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen sekä kielto luovuttaa niille varoja
  • listatut kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin ja vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin sekä Etelä-Sudanin poliittisen prosessin vaikeuttamiseen syyllistyneet, suoraan tai välillisesti Etelä-Sudanin rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaavista toimista tai politiikoista vastuussa olevat henkilöt

Matkustusrajoitteet

  • henkilöiden maahantulon ja kauttakulun estäminen
  • listatut kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin ja vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin sekä Etelä-Sudanin poliittisen prosessin vaikeuttamiseen syyllistyneet, suoraan tai välillisesti Etelä-Sudanin rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaavista toimista tai politiikoista vastuussa olevat henkilöt

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Kansainvälisen oikeuden yksikkö

Päivitetty 9.3.2017

Takaisin ylös