Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Pakotteet, 1.7.2013

Eritrea: pakotteet

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Eritrean pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2010/127/YUTP ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 667/2010 myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) ja niihin liittyvät tarvikkeet sekä niihin ja sotilaalliseen toimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus (ml. vakuutukset)

Tuontikiellot

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) sekä niihin ja sotilaalliseen toimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus (ml. vakuutukset)

Varojen jäädyttäminen

  • muun muassa asevientikieltoa rikkoneiden ja alueellista rauhaa uhkaavien henkilöiden ja niitä lähellä olevien yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

Matkustusrajoitteet

  • muun muassa asevientikieltoa rikkoneet ja alueellista rauhaa uhkaavat henkilöt 

Liikennerajoitteet

  • etukäteistiedon vaatimus koskien tiettyjä rahteja Eritreaan ja Eritreasta

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Kansainvälisen oikeuden yksikkö

Päivitetty 5.1.2015

Takaisin ylös