Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Pakotteet, 9.3.2018

ISIL-järjestö (Daesh) ja al-Qaida -järjestö: pakotteet

Viimeisin muutos

Komission 9.3.2018 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/349 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 6.3.2018 tekemä päätös ja lisätään kolme henkilöä asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I olevaan luetteloon henkilöistä, ryhmistä, yrityksistä ja yhteisöistä, joiden varat ja muut taloudelliset resurssit olisi jäädytettävä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen (YUTP) 2016/1693 sekä asetukseen (EY) N:o 881/2002 ja asetukseen (EU) 2016/1686. Päätöksellä ja asetuksella (EY) N:o 881/2002 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean tekemät päätökset rajoittavien toimenpiteiden kohdistamisesta ISILiin (Daesh) ja al-Qaidaan sekä niitä lähellä oleviin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin. Päätöksen ja asetuksen (EU) 2016/1686 mukaan Euroopan unioni voi myös omasta aloitteestaan kohdistaa rajoittavia toimenpiteitä näihin tahoihin.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot (pakotteiden kohteena oleville henkilöille ja yhteisöille)

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) sekä niihin ja sotilastoimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus ISILiin tai al-Qaidaan kuuluville ja niitä lähellä oleville henkilöille ja yhteisöille

Varojen jäädyttäminen

  • ISILiin tai al-Qaidaan kuuluvien ja niitä lähellä olevien henkilöiden ja yhteisöjen, mukaan lukien näiden puolesta tai johdolla toimivat kolmannet osapuolet, varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa näille varoja

Matkustusrajoitteet

  • ISILiin tai al-Qaidaan kuuluvat ja niitä lähellä olevat henkilöt

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Kansainvälisen oikeuden yksikkö

Päivitetty 12.3.2018

Takaisin ylös