Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Pakotteet, 10.3.2017

Afganistan/Taleban: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 10.3.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/416 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/404 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 12.1.2017 ja 16.2.2017 tekemät päätökset ja ja saatetaan ajan tasalle henkilöitä ja yhteisöjä  koskevat tiedot päätöksen 2011/486/YUTP liitteessä ja asetuksen (EU) N:o 753/2011 liiteessä olevaan luetteloon niistä henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Lisäksi luettelosta poistetaan yksi henkilö. Säädösten liitteissä mainittujen henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. Lisäksi rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Täytäntöönpanopäätös(pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Afganistan pakotteet, jotka sisältävät aiemmat Taleban pakotteet, perustuvat neuvoston päätökseen 2011/486/YUTP ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 753/2011 myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikielto

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) sekä niihin ja sotilaalliseen toimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus tietyille vastaanottajille

Varojen jäädyttäminen

  • Taleban-järjestöön kuuluvien ja sitä lähellä olevien henkilöiden ja yhteisöiden varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

Matkustusrajoitteet

  • Taleban-järjestöön kuuluvat ja sitä lähellä olevien henkilöt

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Kansainvälisen oikeuden yksikkö

Päivitetty 9.3.2017

Takaisin ylös