Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Pakotteet, 17.2.2018

Zimbabwe: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 17.2.2018 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2018/224 jatketaan rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa vuodella 20.2.2019 asti. Lisäksi neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2018/227 ja komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/223 muutetaan yhtä rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevaa henkilöä koskevaa perustelulausumaa. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. Lisäksi rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös (pdf)
Täytäntöönpanopäätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2011/101/YUTP ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 314/2004 myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet,) sekä niihin ja sotilaalliseen toimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus
  • kansallisiin tukahduttamistoimiin soveltuvat välineet sekä näihin liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus

Varojen jäädyttäminen

  • Zimbabwen hallituksen jäsenten, heitä lähellä olevien henkilöiden ja yhteisöjen sekä muiden demokratiaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja oikeusvaltioperiaatetta vakavasti heikentäviin toimiin Zimbabwessa osallistuvien henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja 

Matkustusrajoitteet

  • Zimbabwen hallituksen jäsenet, heitä lähellä olevat henkilöt, sekä muut demokratiaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja oikeusvaltioperiaatetta vakavasti heikentäviin toimiin Zimbabwessa osallistuvat henkilöt.

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Kansainvälisen oikeuden yksikkö

Päivitetty 6.3.2018

Takaisin ylös