Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Pakotteet, 19.2.2017

Zimbabwe: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 19.2.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/288 jatketaan Zimbabween kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 20.2.2018 asti. Neuvoston päätöksellä ja asetuksella (EU) 2017/284 säädetään mahdollisuudesta poiketa jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen luvalla räjähteiden vientikiellosta silloin kun tuotteet vietäisiin siviilikäyttöön käytettäväksi kaivos- tai infrastruktuuriprojekteihin.

Päätös (pdf)
Asetus (pdf)

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2011/101/YUTP ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 314/2004 myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet,) sekä niihin ja sotilaalliseen toimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus
  • kansallisiin tukahduttamistoimiin soveltuvat välineet sekä näihin liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus

Varojen jäädyttäminen

  • Zimbabwen hallituksen jäsenten, heitä lähellä olevien henkilöiden ja yhteisöjen sekä muiden demokratiaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja oikeusvaltioperiaatetta vakavasti heikentäviin toimiin Zimbabwessa osallistuvien henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja 

Matkustusrajoitteet

  • Zimbabwen hallituksen jäsenet, heitä lähellä olevat henkilöt, sekä muut demokratiaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja oikeusvaltioperiaatetta vakavasti heikentäviin toimiin Zimbabwessa osallistuvat henkilöt.

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Kansainvälisen oikeuden yksikkö

Päivitetty 20.2.2017

Takaisin ylös