Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Pakotteet, 24.2.2018

Valko-Venäjä: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 24.2.2018 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2018/280 jatketaan rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 28.2.2019 asti. Päätöksellä ja neuvoston asetuksella (EU) 2018/275 säädetään mahdollisuudesta poiketa asevientikiellosta tietynlaisten pienikaliiberisten urheilukäyttöön tarkoitettujen ampumatarvikkeiden osalta jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen luvalla.

Päätös (pdf)
Asetus (pdf)

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 642/2012/YUTP ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 765/2006 myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) ja niihin liittyvät tarvikkeet sekä niihin liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus
  • kansallisiin tukahduttamistoimiin soveltuvat välineet ja niihin liittyvät tekninen apu, palvelut ja rahoitus

Varojen jäädyttäminen

  • muun muassa vakavista ihmisoikeusloukkauksista vastuullisten henkilöiden ja Lukašenkan hallinnosta hyötyvien tai sitä (taloudellisesti) tukevien henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

Matkustusrajoitteet

  • muun muassa vakavista ihmisoikeusloukkauksista vastuulliset henkilöt ja Lukašenkan hallinnosta hyötyvät tai sitä (taloudellisesti) tukevat henkilöt

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Kansainvälisen oikeuden yksikkö

Päivitetty 26.2.2018

Takaisin ylös