Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Pakotteet, 28.2.2017

Valko-Venäjä: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 28.2.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/350 jatketaan rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 28.2.2018 asti. Päätöksellä ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/331 säädetään mahdollisuudesta poiketa asevientikiellosta ampumahiihtotarvikkeiden osalta jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen luvalla.

Päätös (pdf)
Asetus (pdf)

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 642/2012/YUTP ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 765/2006 myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) ja niihin liittyvät tarvikkeet sekä niihin liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus
  • kansallisiin tukahduttamistoimiin soveltuvat välineet ja niihin liittyvät tekninen apu, palvelut ja rahoitus

Varojen jäädyttäminen

  • muun muassa vakavista ihmisoikeusloukkauksista vastuullisten henkilöiden ja Lukašenkan hallinnosta hyötyvien tai sitä (taloudellisesti) tukevien henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

Matkustusrajoitteet

  • muun muassa vakavista ihmisoikeusloukkauksista vastuulliset henkilöt ja Lukašenkan hallinnosta hyötyvät tai sitä (taloudellisesti) tukevat henkilöt

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Kansainvälisen oikeuden yksikkö

Päivitetty 28.2.2017

Takaisin ylös