Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 11.6.2013

Kumppanuusaloite äitien, vastasyntyneiden ja lasten terveyden edistämiseksi (PMNCH)

Kuvaus

Partnership for Maternal, Newborn & Child Health (PMNCH) on globaali kumppanuusaloite äitien, vastasyntyneiden ja lasten terveyden edistämiseksi. Aloite perustuu multisektoraaliseen kumppanuuteen ja sitä rahoittavat monet Suomen kanssa samanmieliset avunantajatahot, mm. Ruotsi, Tanska ja UK. Aloitteen tavoitteena on koordinoida ja tehostaa vuosituhattavoitteiden 4 ja 5 edistymistä tuomalla laaja joukko partnereita yhteen harmonisoiden parhaita käytäntöja ja oppeja äiti- ja lapsi terveyden saralla.

Rahoituspäätös 11.6.2013

300 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Sukupuolten välinen tasa-arvo
Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Lisääntymisterveydenhuolto 50%
Perusterveydenhuolto 25%
Väestö- ja lisääntymisterveysalan henkilöstön kehittäminen 25%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

Maailman terveysjärjestö-assessed

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89892245

Tunnus

UHA2013-002325

Luotu

17.5.2013

Sivua muokattu

27.6.2013

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös