Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Rapporter från beskickningarna, 17.5.2013 | Finlands ambassad, Kabul

Afghanistan står inför stora förändringar

Att valet år 2014 lyckas är en av de viktigaste förutsättningarna för Afghanistans utveckling. Idag vill de afghanska ungdomarna ta ansvar för sitt lands framtid, skriver ambassadrådet Pia Stjernvall som har återvänt till Helsingfors från Kabul.

Afganistan. Kuva: Laura RantanenDen mest positiva utvecklingen i Afghanistan syns hos de unga. Bilden är tagen i staden Mazar-i-Sharif i norra Afghanistan. Foto: Laura Rantanen.

Afghanistan står inför stora förändringar. Att valet år 2014 lyckas är en av de viktigaste förutsättningarna för landets utveckling. Från och med sommaren 2013 är det afghanska säkerhetsstyrkor som sköter hela landet säkerhet, och de internationella ISAF-trupperna finns främst kvar som stöd.

Det har skett många positiva saker i landet under de senaste tio åren, särskilt inom utbildningen och hälsovården. Den utvecklingen ska man inte undervärdera. Men det är ändå viktigt att landet inte lämnas ensamt och att utvecklingssamarbetet fortsätter också efter år 2014.

Ungdomarna vill påverka

I Afghanistan syns den positiva utvecklingen mest på ungdomarna och deras tilltagande vilja att påverka sitt lands framtid. De bildar nätverk och rörelser som ”1400” och ”Unga ledare”. Det verkar som att de är villiga att axla ansvaret för sitt lands utveckling, och de har en klar bild av sina möjligheter att påverka den.

De unga tycker att landet ska vara enat, och att afghanerna borde koncentrera sig på att stärka sitt eget land och inte på att anklaga grannländerna.

De unga har bättre möjligheter att bilda nätverk nu för tiden. Mobiltelefonnätet fungerar relativt bra i landet idag, man har 3G och till och med 4G, så internet finns tillgängligt för allt fler. Det går inte mera att återvända till det gamla Afghanistan.

De afghanska kvinnornas ställning har sakta blivit bättre men något verkligt genombrott har inte ägt rum. Kvinnor förekommer på höga poster, men sorgligt ofta är det rika manliga släktingar som har placerat dem där. Och trots att Afghanistan har många lagar som skyddar kvinnor så har de sällan verkställts.

Det är möjligt att kvinnornas ställning fortsätter att förbättras i långsam takt efter att de internationella trupperna har gett sig av nästa år, men så länge landet inte har brist på manlig arbetskraft stannar kvinnorna sannolikt hemma. Men de unga afghanerna kanske ändrar på detta också.

Säkerhetsläget varierar från en ort till en annan

Man tror att det finns ungefär ett hundratal Al-Qaidarepresentanter i Afghanistan för tillfället, men enligt ISAF är de inte sådana som aktivt planerar terrordåd. I landet finns troligtvis 30 000 rebeller, men största delen av dem strider inte för någon ideologi utan för att försörja sig.

Striderna har flyttat ut på landsbygden och största delen av städerna är relativt fridfulla. Också i norra delarna av landet, dit Finland riktar 25 procent av sitt utvecklingssamarbete med Afghanistan, är det ganska lugnt.

Vanliga medborgare opponerar sig starkt mot talibanerna och demonstrerar mot dem. Talibanerna anfaller oskyddade hem och obeväpnade människor, vilket skapar rädsla. Attackerna mot Afghanistans förvaltning, polis och armé har ökat. I Kabul verkar situationen ända ganska stabil.

Det är svårt att säga hur fredsförhandlingarna slutar. Före valet kan det vara för tidigt att förhandla, men å andra sidan vore det bra om åtminstone en del av de moderata talibanerna deltog i valprocessen. Det är ett faktum att talibanrörelsen och dess förespråkare kommer att bestå i landet också i framtiden. Man kan inte isolera dem, eller döda dem alla.

På något sätt måste talibanerna införlivas i den politiska processen. Det är också viktigt att hjälpa Pakistan att lösa sina problem med sina extremister.

De afghanska trupperna borde skapa förtroende och säkerhet. Det är livsviktigt, också för att valet nästa år ska förlöpa lyckligt.

Klart positivare tankegångar

Även om Afghanistan efter 2014 utgör ett rött skynke för många – pengar strömmar bort från landet i allt snabbare takt, ekonomin ser svagare ut och mänskliga rättigheter nämns fortsättningsvis endast i bisatser – så kan man klart se att positivare tankegångar håller på att ta över.

Afganistan, naiset. Kuva: Laura RantanenDe afghanska kvinnorna har fått det bättre, men det sker i långsamt takt och något genombrott har ännu inte skett. Foto: Laura Rantanen.

Ingen vill ha inbördeskrig och alla lider av osäkerheten. Nästa års val är avgörande, det kommer att utvisa riktningen för landets framtid.

Det är viktigt att maktskifte sker och att afghanerna upplever att skiftet är bättre än vid föregående val. Det är också viktigt att de upplever att de själva är ansvariga för valets resultat.

När jag åkte iväg från Afghanistan ifjol var mina förväntningar mycket dystrare än de är idag. Även om många saker ännu kommer att förvärras, håller någonting verkligt positivt på att hända.

Idag har jag samma känsla i Afghanistan som då mitt barn för första gången skulle börja arbeta och insåg hur mycket arbete som skulle utföras för att en viss lön skulle tjänas, och hur stolt han var över sin insats.

Det kan hända att den här känslan beror på att jag har diskuterat mycket mer än förr med afghanska ungdomar. Men det är ju de som är landets framtid.

Pia Stjernvall

Skribenten tjänstgjorde som andra tjänsteman vid representationen i Kabul under åren 2010–2012 och som chargé d’affaires i februari–april 2013.

Takaisin ylös