Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Ulkoministeriöläisten kirjoitukset mediassa, 24.4.2013

Pääsihteeri Höybråtenin ja ministeri Stubbin yhteisartikkeli: Kohti rajatonta Pohjolaa

Rajaton pohjoismainen vuorovaikutus on ollut yhteispohjoismainen visio jo 50-luvulta lähtien, ja se elää yhä tänä päivänä, ehkä jopa voimakkaampana kuin aiemmin, kirjoittavat pohjoismainen yhteistyöministeri Alexander Stubb ja Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Höybråten artikkelissaan. Artikkeli on julkaistu Kalevassa 24.4.2013.

Kohti rajatonta Pohjolaa

Pohjoismaat ovat viimeisimmän talouskriisin aikana jälleen kerran näyttäneet voimansa ja sopeutumiskykynsä. Tiedämme missä olemme, mihin suuntaan haluamme, ja usein suunta on sama. Olemme vakuuttuneita siitä, että tiivis pohjoismainen yhteistyö on myötävaikuttanut vahvasti menestykseemme. Samalla on kuitenkin päivänselvää, että menestys ei ole päätepysäkki, jonne saavuttuamme voisimme nostaa jalkamme pöydälle. Meidän on aina pyrittävä eteenpäin, suhtauduttava avoimesti uusiin ajatuksiin ja oltava valmiita oppimaan toisiltamme.

Pohjolassa on tätä nykyä 26 miljoonaa asukasta, 1,5 miljoonaa yritystä ja 12,5 miljoonaa palkansaajaa, ja sen yhteenlaskettu BKT on 1180 miljardia euroa. Tämä tekee Pohjolasta Euroopan viidenneksi vahvimman talouden ja nostaa sen myös maailmanlaajuisessa mittakaavassa 10 suurimman joukkoon. Yksittäisinä maina olemme suhteellisen pieniä, mutta yhdessä olemme merkittävä globaali toimija. Pohjolan painoarvo on huomattu myös kansainvälisesti, viimeisimpänä esimerkkinä The Economist -lehdessä helmikuussa 2013 ilmestynyt artikkeli The Next Supermodel, jossa nostetaan esiin muun muassa Pohjoismaiden panostukset koulutukseen, teknologiaan ja osaamiseen, toimiva yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö, terveet valtiontaloudet, avoimuus ja tasa-arvo.

Rajaton pohjoismainen vuorovaikutus on ollut yhteispohjoismainen visio jo 50-luvulta lähtien, ja se elää yhä tänä päivänä, ehkä jopa voimakkaampana kuin aiemmin. Haluamme, että sekä ihmiset että yritykset voivat toimia Pohjolassa valtionrajojen yli mahdollisimman vapaasti. Rajaesteiden ennaltaehkäiseminen ja purkaminen kuuluvat ehdottomasti pohjoismaisen yhteistyön tärkeimpiin kysymyksiin. Yksilön näkökulmasta kyse on perusoikeuksista, joista tuhannet ihmiset hyötyvät päivittäin. Viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes 12 000 suomalaisnuorta on opiskellut jossain toisessa Pohjoismaassa. Jos Pohjolaa tarkastellaan kokonaisuutena, nousee toisessa Pohjoismaassa opiskelleiden lukumäärä 80 000:een.

Rajaesteiden vähentämiselle on myös vahvat taloudelliset perusteet. Rajaesteet käyvät kalliiksi, ja olisi suorastaan typerää olla pyrkimättä niistä eroon. Pelkästään rakennusalalla erilaisten standardien arvellaan maksavan Pohjoismaille 177 miljoonaa euroa, ja pohjoismaisen rajat ylittävän kaupan potentiaalin on laskettu olevan 17 prosenttia nykytasoa korkeampi; tämä vastaa runsasta 16 miljardia euroa. Suomen vienti muihin Pohjoismaihin on viimeisten 10 vuoden aikana ollut arvoltaan yli neljä kertaa suurempaa kuin vientimme Kiinaan, ja aavistuksen verran suurempaa kuin vientimme kasvaviin BRIC-maihin (Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina). Älkäämme siis olko sokeita sille, mikä vierestämme löytyy; Pohjoismaiden tiiviit ja erittäin tärkeät keskinäiset taloussuhteet.

Pohjoismaista rajaestetyötä viedään eteenpäin useilla tasoilla. Kaikissa Pohjoismaiden parlamenteissa käytiin tasan vuosi sitten rajaesteitä koskenut teemakeskustelu. Suomessa hallitus antoi parlamentaarisen käsittelyn pohjaksi selonteon. Eduskunnan selonteosta antama kannanotto todistaa laajaa poliittista sitoutumista rajaestetyöhön. Nyt, vuotta myöhemmin, hallitus työskentelee täydellä vauhdilla selonteon tavoitteiden toteuttamiseksi; oikeusministeriö valmistelee rajaestenäkökulman sisällyttämistä uuteen lainsäädäntöoppaaseen ja useita työmarkkinoihin liittyviä kysymyksiä käsitellään parhaillaan, vain muutamia esimerkkejä mainitaksemme.

Pohjoismaiden hallitukset saavat rajaestetyössä oivallista vetoapua pääministereiden v. 2007 asettamalta Rajaestefoorumilta, joka koostuu kaikkien Pohjoismaiden edustajista sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeristä. Foorumin tehtäviin kuuluu rajaesteiden tunnistaminen, konkreettisten ratkaisuehdotusten esittäminen, ja työskentely hallintojen rajaesteitä koskevan tietoisuuden lisäämiseksi. Pohjoismaiden ministerineuvosto tulee esittelemään kokonaisvaltaisen toimintasuunnitelman rajaestetyön eteenpäinviemiseksi ja vapaan liikkuvuuden edistämiseksi Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Oslossa lokakuussa 2013.

Tuloksellinen rajaestetyö edellyttää selvää poliittista tahtoa, jota toimeenpannaan konkreettisin toimin ja josta viestitään selkeästi toimivaltaisille viranomaisille. Uusi toimintasuunnitelma tulee korostamaan juuri tätä tahtotilan ja toimien välistä kytköstä. Yhteinen Pohjola tuo yhteistä hyvää. Tästä annamme sanamme.

Tämä dokumentti

Päivitetty 2.5.2013

Takaisin ylös