Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 18.2.2013

Suomi ja Kuuba allekirjoittivat yhteistyöjulistuksen

Suomi ja Kuuba allekirjoittivat yhteistyöjulistuksen, jossa sovitaan maiden välisen yhteistyön uudelleen käynnistämisestä. Edellytyksenä Suomen yhteistyölle Kuuban kanssa on jatkossakin se, ettei Kuuba aseta suhteille sellaisia ehtoja, jotka rajoittaisivat suomalaisten mahdollisuuksia tavata Kuuban eri yhteiskuntasektorien edustajia. Suomelle on myös tärkeää, että yhteistyöjulistuksessa mainitaan dialogi ihmisoikeuksista. Julistuksella ei luoda uusia yhteistyörakenteita.

Suomen ja Kuuban suhteet ovat olleet perinteisesti korrektit, mutta kahdenvälinen yhteistyö on melko vähäistä. Suomi on edelleen sitoutunut EU:n yhteisen Kuuba-kannan periaatteisiin, mikä sitoo yhteistyön hallitusten välillä Kuuban sisäisen tilanteen kehittymiseen ihmisoikeuksissa ja poliittisissa vapauksissa.

Suomi haluaa yhteistyön uudelleen aloittamisella tukea Kuubaa sen aloitettua poliittiset ja taloudelliset uudistukset. Vaikka reformit ovat käytännössä olleet hitaita, ovat ne kuitenkin askel kohti poliittisesti avointa demokraattista yhteiskuntaa. Suomea kiinnostaa yhteistyön tiivistäminen esimerkiksi opetus- ja kulttuurialalla sekä kehitysyhteistyön paikallisen yhteistyön määrärahan ja alueellisen yhteistyön kautta. Myös jotkut suomalaiset yritykset ovat myös osoittaneet mielenkiintoa Kuubaa kohtaan, joskaan kiinnostus Kuubaa kohtaan ei ole toistaiseksi ollut suurta.

EU:n komissiolla ja usealla EU-jäsenvaltiolla on yhteisen kannan rinnalla myös kahdenvälinen yhteistyöjulistus tai -sopimus, tai jokin vastaava järjestely Kuuban kanssa. Suomi kuluu EU:n Kuuba-politiikassaan keskitien maihin.

Kuuban poliittisen ja yhteiskunnallisen tilanteen ei voida katsoa muuttuneen vielä paljoa, vaikka odotukset muutosta kohtaan ovat kasvaneet. Kuuba on kuitenkin tehnyt asteittaisia korjauksia erityisesti mitä tulee taloudelliseen toimintaan liittyviin vapauksiin sekä ihmisoikeuksiin. Useiden kansalaisjärjestöjen mukaan Kuubassa ei enää ole poliittisia vankeja, mutta sen sijaan lyhytaikaisten pidätysten määrä on viimeisen vuoden aikana noussut.

Suomi haluaa kannustaa Kuubaa avautumaan ja kehittymään. Tämä edellyttää Suomeltakin valmiutta antaa myönteisiä signaaleja Kuuban suuntaan silloin, kun Kuuba on ottanut askelia parempaan suuntaan. Tämä on myös keskeisin peruste kahdenvälisen yhteistyöjulistuksen hyväksymiselle Kuuban kanssa. Samalla Suomelle tarjoutuu parempi asema kannustaa Kuubaa kehityksen tielle jatkossakin.
 

Tämä dokumentti

Päivitetty 18.2.2013

Takaisin ylös