Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 6.2.2013

Lasten aseman parantamiseksi vielä paljon tehtävää

”Lasten aseman parantamiseksi on vielä paljon tehtävää, ja työ on tehtävä entistä paremmin”, muistutti Suomen YK-suurlähettiläs Jarmo Viinanen YK:n lastenjärjestön Unicefin johtokunnan istunnossa New Yorkissa 5. helmikuuta. Suomi toimii vuonna 2013 Unicefin johtokunnan puheenjohtajana.

Pakistan, pakolaiset, lapset. Kuva: Pirjo-Liisa HeikkiläPakistanilaisen pikkupojan ravitsemustilanne arvioidaan mittaamalla käsivarren paksuus. Kuva: Pirjo-Liisa Heikkilä

Jarmo Viinanen muistutti, että kokoushuoneen seinien ulkopuolella on reaalimaailma, jossa lukemattomat lapset kärsivät joka hetki.

”Lapset ovat poliittisten konfliktien aiheuttamien kriisien viattomia uhreja, jotka menettävät elämänsä tai tulevaisuutensa aikuisten tekojen vuoksi.”

Suurlähettiläs Viinanen toi esiin myös sen, että lapset eivät ole pelkästään uhreja vaan voivat toimia ja toimivatkin monin paikoin myönteisinä muutosvoimina.

”Tästä meillä on yhtenä esimerkkinä muitakin inspiroiva Malala Yousafzai. Hän on nuori, sinnikäs tyttöjen koulutuksen puolestapuhuja.”

Ensimmäisen puheenvuoronsa puheenjohtajana pitänyt suurlähettiläs Viinanen muistutti kuulijoita lapsen oikeuksien sopimuksen 3. artiklasta, jonka mukaan kaikessa etusijalla täytyy aina olla lapsen hyvinvointi.

”Sen tulee olla järjestön johtokunnan työn ohjaava periaate.”

Viinanen kiitti Unicefia sen yli 65 vuotta sitten Suomessa tekemästä työstä.

”Olemme varsin ylpeitä, että pystyimme muuttumaan avun vastaanottajamaasta avun antajamaaksi vain kolmessa vuodessa.”

Hän korosti koulutuksen, terveyden ja ravitsemuksen merkitystä lapsen kehityksessä ja kansakunnan toipumisessa kriisin jälkeen.

Maailmanpankin pääjohtaja: Tiivis yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää

Maailmanpankin pääjohtaja osallistui ensimmäistä kertaa järjestöjen historiassa Unicefin johtokunnan kokoukseen. Pääjohtaja Jim Yong Kim oli varsin innostunut yhteistyöstä Unicefin kanssa.

”Olen ihaillut Unicefia jo vuosia.”

Kimin mukaan maailman köyhyys, vähäosaisten lasten koulutus ja nuorisotyöttömyys ovat liian suuria ongelmia minkään tahon yksin ratkaistavaksi: ”Tiivis ja sitoutunut yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää.”

Hän muistutti, että työ köyhyyden poistamiseksi ei ole lähimainkaan ohi.

Nepal, koulutus. Kuva: Erja-Outi Heino7-luokkalaiset Puspa Giri ja Sabina Giri käyvät Batsala Devin yläkoulua Sanghachokin kylässä Sindhupalchokin piirikunnassa Nepalissa. Kuva: Erja-Outi Heino

Jim Yong Kim ja Unicefin johtokunta keskustelivat muun muassa vuosituhattavoitteista, joiden määräaikaan on enää tuhat päivää jäljellä.

YK:n vuosituhattavoitteet laadittiin syyskuun 2000 vuosituhatkokouksessa. YK:n jäsenmaat sitoutuivat kahdeksan kehitystavoitteen saavuttamiseen. Niiden tarkoituksena on poistaa äärimmäinen köyhyys, vähentää vakavia tauteja ja lapsikuolleisuutta, edistää terveyttä, hyvinvointia ja tasa-arvoa sekä suojella ympäristöä ja kehittää globaalia kumppanuutta.

Osa tavoitteista on saavutettu ennen määräaikaa, osassa on vielä paljon tehtävää. Vaikka tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty monin tavoin, on Unicefin mukaan maiden välinen ja sisäinen eriarvoisuus kasvanut.

Unicefin pääjohtaja Anthony Lake alleviivasi puheenvuorossaan samoja linjauksia Viinasen kanssa: laadukas koulutus, terveys, turvallisuus ja puhdas vesi ovat keskeisiä tavoitteita järjestön työssä.

Lake kertoi, että tämän vuoden aikana järjestön tavoitteena on löytää innovatiivisia keinoja koulutuksen saatavuuden ja laadun parantamiseksi. Hän painotti, että vuodesta 2013 pitää tehdä merkittävä.

”Tämä vuosi on kiireellisen toiminnan vuosi.”

Hän vetosi järjestön jäsenmaihin yleisrahoituksen lisäämiseksi: ”Viime vuonna hallitusten lahjoitukset vähenivät edellisvuodesta. Yleisrahoitus on välttämätöntä voidaksemme rahoittaa tärkeitä sektoreita ja maita, tukea innovaatioita ja vastata nopeasti uusiin hätätilanteisiin.”

Suomi toimii vuonna 2013 Unicefin johtokunnan puheenjohtajana. Vuoden ensimmäinen istunto pidetään New Yorkissa 5.–8. helmikuuta.

Suurlähettiläs Viinanen kertoo Unicef-työstään YouTube-videolla

Tämä dokumentti

Päivitetty 6.2.2013

Takaisin ylös