Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Edustustojen raportit, 4.12.2012 | Suomen suurlähetystö, Kööpenhamina

Tanska: uudet vientistrategiat kuuteen kasvumaahan

Tanska pyrkii kasvumaihin perinteisillä vahvuuksillaan. Kiikarissa ovat esimerkiksi vihreät investoinnit ja elintarviketeollisuus. Hallituksen tavoitteena on kasvattaa vientiä kohdemaihin 50 prosentilla seuraavien viiden vuoden kuluessa.

Vientistrategioissa korostetaan Tanskan erityisosaamista esimerkiksi energia- ja ilmastosektoreilla. Kuva: fredesorensenVientistrategioissa korostetaan Tanskan erityisosaamista esimerkiksi energia- ja ilmastosektoreilla. Kuva: fredesorensen

Tanskan hallituksen tavoitteena on kasvattaa vientiä BRIC -maiden sekä 2. aallon kasvumaiden markkinoille 50 prosentilla seuraavien viiden vuoden kuluessa. Tavoitteena on nostaa viennin arvo 60 miljardista Tanskan kruunusta (kahdeksasta miljardista eurosta) 90 miljardiin kruunuun. Etelä-Koreaa, Etelä-Afrikkaa ja Vietnamia koskevat strategiat julkistettiin syksyllä 2012; Turkkia, Indonesiaa sekä Meksikoa koskevat strategiat valmistuvat keväällä 2013.

Tanska haluaa uusien vientistrategioiden avulla vahvistaa ja luoda suhteita 2. aallon kasvumaiden päättäjiin sekä tuoda esille Tanskan osaamista. Tanska aikoo toteuttaa vienninedistämistoimenpiteitä ja yhä suuremmassa määrin käyttää ministereitä avaamaan ovia tanskalaisille yrityksille sekä toimimaan kontaktien luojina uusilla markkinoilla.

Vihreillä kärjillä nouseville markkinoille

Marraskuussa julkistetun Etelä-Afrikka-vientistrategian lähtökohtana on se, että Etelä-Afrikka suunnittelee mittavia investointeja alueilla, joilla Tanskalla on vankkaa osaamista. Näitä ovat esimerkiksi vesiratkaisut, uusiutuvan energian tuotanto, terveysratkaisut ja infrastruktuuri.

Etelä-Afrikka aikoo investoida 40 miljardia kruunua (5,5 miljardia euroa) puhtaan juomaveden tuotantoon ja jäteveden puhdistamiseen. Maa tulee satsaamaan myös tuulivoimaan; tavoitteena on, että tuulivoima muodostaa 1/3 kaikesta sähkönkulutuksesta vuonna 2030.

Etelä-Korea aikoo seuraavien viiden vuoden aikana sijoittaa kaksi prosenttia bruttokansantuotteestaan vihreisiin investointeihin kuten vihreään infrastruktuuriin, teknologiaan ja tutkimukseen. Tämä tarkoittaa 450 miljardin kruunun (60 miljardin euron) investointeja vuoteen 2015 mennessä.

Tanskan 2. aallon kasvumaihin suuntautuva vienti ei ole yltänyt samalle tasolle kuin esimerkiksi naapurimaiden – ja tärkeimpien vientimarkkinoiden – Saksan ja Ruotsin. Jos Tanska veisi yhtä paljon per asukas kuin Saksa ja Ruotsi, olisi viennin vuotuinen arvo 25 miljardia kruunua nykyisen 13 miljardin sijaan.

Muskelia vienninedistämiseen ja investointien houkutteluun

Sekä BRIC-maiden vientistrategioiden että 2. aallon kasvumaiden strategioiden tavoitteena on myös, että kasvumaat investoivat Tanskaan seuraavien viiden vuoden aikana vähintään 50 prosenttia enemmän kuin edeltävän viisivuotiskauden aikana vuosina 2005–2010.

Kohdistettuihin vienninedistämistoimiin on vuosina 2012–2013 korvamerkitty 50 miljoonan kruunun (6,7 miljoonan euron) lisämääräraha. 50 prosenttia Eksportrådetin vienninedistämismäärärahoista suunnataan BRIC-maihin ja uusiin kasvumaihin. Tämä tarkoittaa 17,5 miljoonan kruunun summaa vuonna 2012.

Kasvumarkkinoille suuntaavia yrityksiä avustamaan aiotaan perustaa Eksport Kredit Fondenin ja Eksportrådetin yhteisenä satsauksena rahoitus-neuvonantajatiimi.

Vientistrategioissa korostetaan Tanskan erityisosaamista seuraavilla alueilla:

  • vesi-, bio- ja ympäristöratkaisut
  • energia ja ilmasto
  • elintarvikkeiden kestävät tuotantomenetelmät
  • terveys- ja hyvinvointiratkaisut
  • merenkulku
  • luova talous
  • turismi ja elämystalous

Uudet vientistrategiat: http://um.dk/da/eksportraadet/markeder/vaekststrategier/

Päivitetty 4.12.2012

Takaisin ylös