Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Edustustojen raportit, 5.10.2012 | Suomen suurlähetystö, Pristina

Raportti: Huomio lastensuojeluun Kosovossa

Lokakuun alussa julkaistu raportti sisältää useita suosituksia lastensuojelun kehittämiseksi Kosovossa. Se kehottaa ottamaan lasten tarpeet huomioon erityisesti oikeusprosesseissa.

Romanivähemmistön asema Kosovossa. Kuva: Kirsi TuuraOpettaja rauhoittelee Samiria romanilasten esikoulussa väliaikaiseksi tarkoitetulla leirillä Pohjois-Mitrovicassa. Monet romanilapset putoavat pois jo alakoulusta. Kuva: Kirsi Tuura

UNICEF Kosovo selvitti ja arvioi lastensuojelun tilaa Mapping and Assessment of the Child Protection System in the Republic of Kosovo -raportissa.

Arviota varten selvitettiin lastensuojeluelimien voimavarat – budjetti ja henkilöresurssit – sekä valtiollisella että paikallisella tasolla. Lisäksi haastateltiin muutamia lastensuojelun tai oikeudellisten toimenpiteiden piirissä olevia lapsia, lapsityöläisiä ja -kerjäläisiä sekä väkivaltaa kokeneita lapsia.

Arvio tehtiin tiiviissä yhteistyössä paikallishallituksen, kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Sen seurauksena perustettiin Kosovon lastensuojeluneuvosto, jonka tehtävänä on muun muassa ajaa raportissa esitettyjen suositusten toimeenpanoa.

Koulutusta ja lapsiystävällisiä
kuulusteluhuoneita

Raportti painottaa lastensuojelulainsäädännön kehittämisen ja toteuttamisen tärkeyttä. Olemassa olevan lainsäädännön toteuttamisen riittämättömät voimavarat tulivat esille myös julkistamistilaisuudessa käytetyissä puheenvuoroissa. Henkilöstön koulutusta tarvitaan, jotta säännöstöä osattaisiin noudattaa.

Kosovossa tulisi myös luoda standardoidut menettelytavat tilanteisiin, joissa lasten parissa toimivat viranomaiset tai kansalaisjärjestöt epäilevät laiminlyöntiä tai väkivaltaa.

Oikeusprosesseissa tulisi ottaa lasten tarpeet erityisesti huomioon. Raportti esittää rikosten uhreille erityistä tukirahastoa sekä poliisiasemille lapsiystävällisiä kuulusteluhuoneita.

Oikeustaloihin nuoriso-osastot

Suunnitelmissa on perustaa oikeustaloille nuoriso-osastoja, jotta rikoksiin syyllistyneet alaikäiset tulevat kohdelluiksi ikäänsä vastaavalla tavalla.

Nuorisorikollisten kanssa toimivien instituutioiden valvontaa on syytä vahvistaa. Julkistamistilaisuuden puheenvuoroissa muistutettiin myös vaikeissa oloissa elävien lasten tukemisen välttämättömyydestä nuorisorikollisuuden ehkäisemiseksi.

Raportti suosittelee myös lastensuojelun parissa toimivien kansalaisjärjestöjen parempaa rahoitusta, koordinaatiota ja valvontaa. Myös hallituksen ja avunantajien keskinäinen koordinaatio lastensuojelussa kaipaa kohentamista.

Katri Hämeenniemi

Suomen kehitysyhteistyö Kosovossa

Kosovo on Suomen maakohtainen painopiste Länsi-Balkanilla. Kehitysyhteistyötä ohjaa Länsi Balkan – Suomen kehityspoliittinen puiteohjelma vuosille 2009–2013. Kosovon osuus Suomen puiteohjelman maksatussuunnitelmasta on noin 15 miljoonaa euroa eli 40 %. Paikallisen yhteistyön määrärahan kautta Suomen suurlähetystö tukee useita kansalaisjärjestöjä, joiden työ sivuaa lasten aseman parantamista. 

Päivitetty 22.10.2012

Takaisin ylös