Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Publikationer, 14.9.2016

Handboken för bilaterala projekt 2016

Handboken för bilaterala projekt, Manual for Bilateral Programmes, har uppdaterats. Handboken är på engelska och innehåller anvisningar för tjänstemän och intressegrupper som planerar och genomför utvecklingssamarbete.

Den ersätter publikationen med samma namn från 2012. I den nya versionen betonas verkställandet av resultatstyrning och rättighetsperspektiv i olika skeden av bilateralt utvecklingssamarbete. Fastän handboken fokuserar på bilateralt samarbete tror vi att man kan ha nytta av den också när man jobbar med andra samarbetsformer.

Del 1, Development Policy Framework, handlar om begrepp och principer som gäller resultatstyrning och rättighetsperspektiv. Del 2 handlar om hur de ska omsättas i praktiken i olika skeden av projektcykeln.  I Manual for Bilateral Programmes ingår hänvisningar till bilagor – dokumentmallar och checklistor – som finns med för att underlätta det bilaterala samarbetet och göra det mer enhetligt.

Den här elektroniska utgåvan tas nu i provanvändning. Vi tar kontinuerligt emot användarnas erfarenheter av och synpunkter på handboken och bilagorna. Respons och förslag kan sändas till e-postadressen KEO-10@formin.fi

pdfManual for Bilateral Programmes (pdf)

Bilagor:

rtfDocument to certify handing over of project assets (rtf)

rtfDocument to Certify the Project Completion (rft)

rtfGuidance and Checklist for Climate Sustainability (rtf)

rtfHuman Rights Based Approach Checklist (rtf)

rtfInception Phase Checklist (rtf)

pdfInstructions for the Utilization of Project Motor Vehicles (pdf)

rtfOutline for a Concept Note (rtf)

rtfOutline for Project Annual Work Plan (rtf)

rtfOutline for a Project Completion Report (rtf)

rtfOutline for Terms of Reference of Supervisory Board (rtf)

rtfOutline of the programme document (rtf)

rtfOutline of the Identification Report (rtf)

rtfOutline of the Appraisal Document (rtf)

rtfOutline for an Annual Report (rtf)

rtfSample Agenda for the Kick-off Meeting (rtf)

rtfSample Outline for a Project Implementation Manual (rtf)

ExcelSample template for a Project Budget (xls)

ExcelTemplate for periodic financial report (xls)

Detta dokument

Uppdaterat 22.9.2016

Takaisin ylös