Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Edustustojen raportit, 28.2.2012

Suomalaista teknologiaa Turkmenistaniin

Turkmenistanissa on maailman neljänneksi suurimmat maakaasuvarannot mutta haastava liiketoimintaympäristö. Nyt turkkilainen suuryritys on kiinnostunut välittämään suomalaista teknologiaa maahan.

Turkmenistan on viennin edistämisen kannalta hankalammasta päästä. Maan heikko ihmisoikeus- ja demokratiatilanne aiheuttaa huolta. Turkmenistan on hienoisesta avautumisesta huolimatta edelleen varsin eristynyt ympäröivän maailman kehityksestä. Hallintokapasiteetti on myös heikoissa kantimissa.

Maan talous on tiiviisti valtiollisissa käsissä. Optimistit näkevät hidasta, mutta pientä liikettä parempaan kehityssuuntaan, pessimistit eivät usko maan johdon todelliseen uudistustahtoon. Turkmenistanin eristäminen ei kuitenkaan ole optio, pikemminkin maan kehitykselle merkityksellistä voi olla juuri lisääntyvien kansainvälisten yhteyksien mukanaan tuoma hyvien käytäntöjen kokemus.

Turkmenistan omaa maailman neljänneksi suurimmat maakaasuvarannot ja näin ollen potentiaalia merkittävään talouskasvuun. Tällä hetkellä vauraus keskittyy pienelle eliitille ja investoinnit pääasiassa mittaviin prestige-rakennusprojekteihin.

Kaasukenttien nykyistä laajempi hyödyntäminen edellyttää ulkomaisen osaamisen ja rahan pääsyä energiamarkkinoille, samoin Turkmenistanin talouden monipuolistaminen.

Itsenäisyyden 20 vuoden aikana maan koulujärjestelmän taso on romahtanut, eikä Turkmenistanista löydy riittävästi erityisalojen osaajia talouskehityksen edistämiseen.

Yhteistyö suomalaisten yritysten kanssa aloitettu

Suomalaisyritysten kannalta mielenkiintoisen mahdollisuuden tarjoaa alkujaan turkkilainen yritys BURC Turkmen, joka on kiinnostunut välittämään Turkmenistaniin suomalaista teknologiaa. BURC Turkmen edustaa jo parin suomalaisyrityksen tuotantoa Turkmenistanissa.

Heillä on yrityskumppaneita useista muistakin Euroopan maista. BURC Turkmen on erikoistunut lentokenttien elektronisten laitteiden ja säähavaintojärjestelmien, telekommunikaatio-, turvallisuus-, merenkulku- ja sotilaallisten elektronisten järjestelmien toimittamisee kokonaisvastuuperiaatteella. BURC ryhmään kuuluu myös Ak Yokary, joka osallistuu rakennusalan tarjouskilpailuihin.

BURC Turkmen on kiinnostunut yhteistyöstä suomalaisyritysten kanssa erityisesti seuraavilla aloilla:

  • turvallisuus
  • viestintäjärjestelmät (communications systems)
  • navigointijärjestelmät
  • lentokenttälaitteistot (airport systems)
  • laboratorio- ja prosessinohjausjärjestelmät (laboratory and process control)
  • koneet ja laitteet.

 Lisäksi yritystä kiinnostavat sellaiset suomalaisyritykset, joiden tuotteita he voisivat tarjota tehdas- ja teollisuuslaitosurakkatarjouksien osana Turkmenistanissa. Esimerkkinä vedenkäsittelylaitokset.

Yrityksen johto on verkostoitunut korkealla tasolla Turkmenistanissa. BURC Turkmenin toimitusjohtaja on turkkilais-turkmenistanilaisen kauppakamarin puheenjohtaja. Turkmenistaniin on rekisteröitynyt noin 600 turkkilaisfirmaa ja vuonna 2010 maiden välinen kauppavaihto oli noin 4 miljardia USD. Turkilla ja turkkilaisyrityksillä on runsaasti osaamista toiminnasta liiketoimintaympäristöltään haasteellisessa maassa.

 

Päivitetty 6.3.2012

Takaisin ylös