Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Publikationer, 16.2.2012

Finlands utvecklingspolitiska åtgärdsprogram 2012

pdfFinlands utvecklingspolitiska åtgärdsprogram 2012 (PDF)

Det här åtgärdsprogrammet lägger om Finlands utvecklingspolitik och -samarbete så att de både bemöter den föränderliga omvärldens och framtidens behov och hjälper länderna att komma ifrån hjälpberoendet. På samma gång deltar Finland aktivt i den internationella diskussionen om vilka utvecklingsmålen ska vara efter att tidsfristen för millenniemålen löper ut 2015.

Den extrema fattigdomen är den största enskilda människorättsfrågan i världen. De mänskliga rättigheterna utgör grunden för Finlands utvecklingspolitik. Programmet betonar också principerna för grön inkluderande ekonomi. En förutsättning för att målen ska uppnås är att också andra politikområden som påverkar utvecklingen, både i givar- och partnerländerna minskar fattigdomen. Därför understryker programmet konsekvens mellan de olika politikområdena.

Programmet är indelat i fyra delar:

  • I den första delen beskrivs de mänskliga rättigheterna som fundament och tillvägagångssätt. Hit hör demokratiskt ägarskap, ansvarighet, öppenhet, resultat, konsekvens och fokus. Dessutom definieras olika former och resurser för samarbete.
  • I den andra delen presenteras de genomgående målen: att främja jämställdhet, klimathållbarhet och att minska ojämlikheten.
  • Den tredje delen definierar de fyra prioriteringar som Finland betonar i utvecklingssamarbetet och -politiken. De är ett demokratiskt och ansvarstagande samhälle som främjar de mänskliga rättigheterna; en inkluderande och sysselsättande grön ekonomi; miljöskydd och en hållbar hantering av naturresurser samt mänsklig utveckling.
  • I slutet behandlas Finlands humanitära bistånd. Det finansieras ur anslagen för utvecklingssamarbete men är en i konfliktsituationer opartisk verksamhet som baserar sig på hjälpbehov och är oberoende av utvecklingspolitik och annan politik.

Programmet betonar verksamhetens resultat och kvalitet. I enlighet med rekommendationer från olika utvärderingar och undersökningar ska bedömningen av utgångsnivån, uppställningen av mål och uppföljningen och rapporteringen av verksamheten förbättras.

Detta dokument

Uppdaterat 4.1.2013

Takaisin ylös