Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Rapporter från beskickningarna, 18.1.2012

Alahuhtas rapport offentliggörs

Arbetsgruppen som tillsattes för att analysera Finlands externa ekonomiska relationer överräcker på torsdagen sin slutrapport till statsminister Jyrki Katainen. Arbetsgruppen drar upp riktlinjer för den ekonomiska utrikespolitiken och söker nya idéer för hur man kan stöda de finländska företagens internationalisering.

Alahuhtas rapport

Arbetsgruppen för Finlands externa ekonomiska relationer under ledning av Kones verkställande direktör Matti Alahuhta överlämnar sin slutrapport till statsminister Jyrki Katainen, näringsminister Jyri Häkämies och Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb torsdagen den 19 januari kl. 11 på Finlandiahuset.

Arbetsgruppen tillsattes av minister Stubb hösten 2011. Syftet var att skapa riktlinjer och en strategi för Finlands ekonomiska utrikespolitik och hitta nya idéer för hur man kan stöda de finländska företagens internationalisering.

Bakom initiativet ligger de förändringar som skett inom Finlands och Europas ekonomiska verksamhetsfält. I regeringsprogrammet som godkändes i juni 2011 ingick idén att skapa en plan för Finlands yttre ekonomiska relationer som skulle överskrida förvaltningsområdenas gränser. Världsekonomins utveckling, en global omfördelning av uppgifter och problemen inom den offentliga ekonomin i västvärlden håller på att förskjuta tyngdpunkten i världsekonomin allt mer mot Asien och andra ekonomier under utveckling. Denna utveckling kräver effektiva åtgärder av staten för att stöda företagen i deras export, internationalisering och deras verksamhet utomlands.

Arbetsgruppen hörde under förra hösten olika organisationer inom exportfrämjandet och internationaliseringen, såsom Finpro, Tekes, Finnvera och Finnfund. Medlemmar i arbetsgruppen var Matti Alahuhda (ordförande), Sari Baldauf, Anne Brunila, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Mika Ihamuotila, Johanna Ikäheimo, Ole Johansson, Mikko Kosonen, Leila Kostiainen, Jussi Pesonen, Maisa Romanainen, Veli Sundbäck och Peter Vesterbacka. Jorma Korhonen (utrikesministeriet) och Petri Peltonen (arbets- och näringsministeriet) deltog som permanenta sakkunniga och Tuomas Tapio (utrikesministeriet) var sekreterare.

Tillställningen då rapporten offentliggörs kan följas i direktsändning på utrikesministeriets webbplats.

Detta dokument

Uppdaterat 18.1.2012

Takaisin ylös