Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 29.12.2011

Finland stöder Jugoslavientribunalens informationsprojekt

Den internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien (The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, ICTY) har i december 2011 inlett ett projekt för att informera ungdomar i det forna Jugoslavien om tribunalens verksamhet. Projektet får betydande ekonomiskt stöd från Finland.

ICTY:s mandat närmar sig sitt slut och genom projektet vill man öka de lokala samfundens tillgång till information om vad tribunalen uppnått. Man vill öka förståelsen för ICTY:s arbete och befästa arvet efter tribunalens arbete i hela regionen. 

I ett gymnasium i Sarajevo följer ungdomarna med ett föredrag om Jugoslavientribunalens arbete. Foto: ICTY.I ett gymnasium i Sarajevo följer ungdomarna med ett föredrag om Jugoslavientribunalens arbete. Foto: ICTY.

Genom föredrag och audiovisuella presentationer riktar sig tribunalen till gymnasister. Man vill väcka ett intresse för juridiska frågor, för hur samhällen repar sig efter konflikter och för ICTY:s verksamhet. ICTY:s arbete med att undersöka 1990-talets krigsförbrytelser och ställa skyldiga inför rätta presenteras i ord och bild. Ungdomarna får också information om internationell humanitär rätt.

Den första presentationen gavs i ett gymnasium i Sarajevo den 14 december. Med stöd av undervisningsministeriet ska föreläsningar hållas i 15 skolor i Bosnien och Hercegovina under vintern och våren. Föreläsningar kommer också att hållas i Kosovo och förhandlingar om att utvidga projektet till gymnasier i Kroatien och Serbien under det kommande året är på slutrakan. Inom ramarna för projektet arrangeras också föreläsningar och workshopar vid universiteten i regionen.

Viktigt arbete med Finlands stöd

ICTY:s informationsprogram Outreach har fått kontinuerlig finansiering av EU. Inom ramarna för programmet stöder Finland projektet med syfte att nå gymnasieungdomarna. Finlands finansiella stöd är betydelsefullt för att projektet ska kunna genomföras.

Finland anser att ICTY arbete mot straffrihet är av stor betydelse och tycker att det är viktigt att arvet lever kvar efter att tribunalens arbete avslutats. Finland har också understött ICTY:s utredning om möjligheten till ersättning för offren för krigsförbrytelser. Utredningen görs i samarbete med internationella flyktingorganisationen IOM.

För mera information:

  • Enhetschef Anu Saarela, utrikesministeriet, enheten för folkrätt, tfn 09-16055726, fornamn.efternamn@formin.fi
  • ICTY Head of Outreach, Nerma Jelačić, +31 70 512 5066, jelacic(a)un.org
  • ICTY Media Office, +31 70 512 8752 / 5356 /5343, press(a)icty.org
  • www.icty.org

Detta dokument

Uppdaterat 29.12.2011

Takaisin ylös