Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Publikationer, 14.12.2011

Handlingsprogram för fredsmäkling

pdfHandlingsprogram för fredsmäkling (PDF) 
utrikesministeriet 14.12.2011 

Handlingsprogram för fredsmäklingInnehåll

Handlingsprogram för fredsmäkling

  1. Finlands agerande för att utveckla internationell fredsmäkling
  2. Främjande av Finlands egen fredsmäklingskapacitet
  3. Ökat fi nländskt deltagande i internationell fredsmäkling 
  4. Tematiska och regionala tyngdpunkter 
  5. Finansiering

    Förkortningar  

Utrikesministeriets publikationer 11/2011
PDF ISBN 978-951-724-975-1
 

Detta dokument

Uppdaterat 14.12.2011

Takaisin ylös