Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Internationella uppdrag som finansieras av utrikesministeriet

Med anslagen för utvecklingssamarbete finansierar utrikesministeriet finländares uppdrag som biträdande experter vid FN och dess underorgan (Junior Professional Officer, JPO), som FN-volontärer (UN Volunteer, UNV), vid internationella finansiella institut och vid vissa forskningsinstitutioner. Enheten för FN:s utvecklingsfrågor planerar och finansierar expertuppdragen. Dessutom finansieras sakkunniga som biträder FN:s landskoordinatorer (Special Assistant to the Resident Coordinator, SARC) vid landskoordinatorernas byråer.

Utrikesministeriets enhet för FN:s utvecklingsfrågor planerar och finansierar expertuppdragen. De väljer uppdragen och placeringarna i samarbete med andra enheter inom utrikesministeriet, ambassaderna och internationella organisationer.

Uppdragen styrs av riktlinjerna i Finlands utvecklingspolitiska program.

Målet är att placera experter i multilaterala uppdrag så att

  • de har möjlighet att fortsätta med internationella uppdrag inom FN eller andra internationella organisationer
  • mängden finländare med kunskap om utvecklingssamarbete ökar, likaså mängden kunniga finländare som senare kan gagna hela det finländska samhället
  • finländska experters kunskap om multilateral utvecklingspolitik kartläggs.

Finländsk expertis och finländska värderingar inom organisationer medför också indirekt att Finlands inflytande i internationella organisationer ökar.

Kontaktuppgifter

Enheten för hållbar utveckling och klimatpolitik

UN Volunteers

Herman Ehlers Strasse 10
D-53113 Bonn, Germany
Leslie Loch
Tfn +49 228 8152308
e-post: leslie.loch@unv.org
webbplats: www.unv.org

Takaisin ylös