Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 7.10.2011

Töissä UM:ssä: Mia, lainsäädäntösihteeri

Mia Spolanderin työ ihmisoikeuksien parissa ulottuu kansainvälisistä neuvotteluista yksittäisten ihmisten oikeustapauksiin. Toisin kuin ulkoministeriössä yleensä Mialla ei ole velvollisuutta siirtyä ulkomaille, vaan hän voi keskittyä asiantuntemuksen syventämiseen lainsäädöntösihteerin  erityisvirassa Helsingissä.

Kuka olet ja mitä teet työksesi?

Olen Mia Spolander ja työskentelen lainsäädäntösihteerinä ulkoministeriön ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikössä.

En voi kuvitella työpaikkaa, jossa voisin hyödyntää osaamistani yhtä hyvin kuin täällä, Miia sanoo. Kuva: Timo IkonenEn voi kuvitella työpaikkaa, jossa voisin hyödyntää osaamistani yhtä hyvin kuin täällä, Mia sanoo. Kuva: Timo Ikonen

Mitä se käytännössä tarkoittaa?

Yksikkömme on ikään kuin valtion asianajotoimisto ihmisoikeusasioissa. Jos Suomea vastaan tehdään valitus kansainvälisessä ihmisoikeusvalvontaelimessä, me valmistelemme siihen vastineen ja esitämme sen tuomioistuimessa. Valvomme myös tuomioiden täytäntöönpanoa.

Yksikkömme osallistuu uusia ihmisoikeussopimuksia koskeviin neuvotteluihin Suomen edustajana. Siihen kuuluu paljon yhteydenpitoa muihin ministeriöihin, kun pyrimme selvittämään Suomen kannan ja kehittämään sopimusta sen mukaiseksi. Me hoidamme myös ihmisoikeusvalvontaelimille annettavien määräaikaisraporttien laatimista ja muun muassa pyydämme tätä varten muilta ministeriöiltä tiedot siitä, miten hallinnonaloilla on pantu uudistuksia täytäntöön.

Lisäksi työhön kuuluu yleinen ihmisoikeuksien kehittäminen. Esimerkiksi keskeisintä ihmisoikeuksien valvontaelintä, Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta, pyritään uudistamaan siten, että se pysyisi toimintakykyisenä jutturuuhkasta huolimatta.

Meidän vastuullamme on myös ihmisoikeusneuvonta. Meille tulee kyselyitä, kun joku epäilee, että hänen ihmisoikeuksiaan on loukattu. Kerromme, mitä on tehtävissä ja miten hän voi esimerkiksi tehdä valituksen johonkin ihmisoikeusvalvontaelimeen.

Yleensä samana päivänä tekee useaa näistä asioista. Työpäivät rytmittyvät sen mukaan, milloin on määräpäivä esimerkiksi vastineen tai raportin jättämiselle. Valtaosa työstä on melko itsenäistä ja kirjallista: vastauksien laatimista, raporttien kirjoittamista ja ihmisten kyselyihin vastaamista. Mietimme kuitenkin yksikössä tapauksiin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä yhdessä.

Miten työsi vaikuttaa suomalaisten elämään?

Vaikka valtio on päämiehemme, emme pyri puolustamaan sitä kaikin mahdollisin keinoin, vaan jos ihmisoikeusloukkaus on selvästi tapahtunut, myönnämme sen ja pyrimme hyvittämään asian. Tärkeintä jutussa on siis ihmisoikeuksien toteutuminen. Esimerkiksi jos Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antaa tuomion, siitä voi seurata rahallinen hyvitys loukkauksen kohteelle tai jopa lakimuutos. Sillä voi olla hyvin konkreettista merkitystä yksilölle. Valittaessaan kansainväliselle tuomioistuimelle ihmiset voivat olla hyvin epätoivoisia, koska kaikki kotimaiset oikeusturvakeinot on jo käytetty. Kyseessä on siis viimeinen oljenkorsi.

Mikä on juuri nyt ajankohtaista työssäsi?

Kun neuvotellaan ihmisoikeuksia koskeva yleissopimus, meidän yksikkömme laatii siitä hallituksen esityksen eduskunnalle, jotta Suomi voi ratifioida sopimuksen. Esimerkiksi Euroopan neuvoston alaisuudessa neuvoteltu ihmiskaupan vastainen yleissopimus esitetään ratifioitavaksi ensi vuoden alkupuolella.

Oikeustapausten suhteen on havaittavissa tiettyjä trendejä. Aikaisemmin oli paljon valituksia oikeudenkäyntien keston vuoksi, mutta nyt tapaukset liittyvät useimmin sananvapauteen ja turvapaikanhakijoiden käännyttämiseen. Se, että tietyt asiat eivät enää kulkeudu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle, voi olla merkki siitä, että oikeudentila on parantunut. Se on koko järjestelmän tarkoitus.

Miksi teet tätä työtä?

Työ on kiehtovaa, koska tässä näkee niin paljon. Sopimuksia neuvotellessa olen tekemisissä kansainvälisten suhteiden parissa, mutta oikeustapausten parissa tuntee pääsevänsä auttamaan yksittäistä ihmistä. Mihinkään ei ehdi turhautua, koska on niin paljon muitakin asioita, joiden parissa työskennellään. Pikemminkin välillä toivoisi, että asiat etenisivät vähän hitaammin, jotta niihin ehtisi perehtyä syvällisemmin.

Työn mielekkyyttä lisää se, että siinä on paljon erilaisia osia. Esimerkiksi kansainvälinen sopimus on aluksi neuvoteltava, joka jälkeen se allekirjoitetaan ja ratifioidaan. Sitten seurataan vielä sen täytäntöönpanoa ja toteutumista. Pidän asiantuntijatehtävistä alalta, jolle on kouluttautunut. En voi kuvitella työpaikkaa, jossa voisin hyödyntää osaamistani yhtä hyvin kuin täällä.

Miten työsi ulkoministeriössä on sopinut perheellesi?

Olen työskennellyt ministeriössä koko ajan samassa paikassa, koska olen erityisvirkamies, eikä minulla ole velvollisuutta siirtyä ulkomaille. Tehtävän luonne edellyttää myös sitä, että täällä työskennellään pitkään, jotta asiantuntemus ja osaaminen kehittyvät. Lisäksi esimerkiksi kansainvälisen yleissopimuksen neuvottelut vievät parhaimmassakin tapauksessa vuosia – joskus jopa kymmeniä vuosia – ja sen jälkeen tehdään kotimaassa töitä sen voimaansaattamiseksi.

Työ sisältää kuitenkin paljon työmatkoja. Silti työ UM:ssä on joustavampaa perheelle kuin YK:n sihteeristössä, jossa työskentelin ollessani virkavapaalla. Päivät ovat lyhyempiä ja työilmapiiri vähemmän uraorientoitunut.

Kuinka työskentely ministeriössä on urasi aikana muuttunut?

Olen ollut talossa kahdeksan vuotta, joiden aikana sosiaalinen media on kehittynyt paljon. Yhteydenottojen kynnys on madaltunut, mikä on hyvä asia kansalaisten oikeusturvan kannalta, mutta samalla myös asiaan kuulumattomat yhteydenotot ovat lisääntyneet.

Tehtävät ovat myös määrällisesti koko ajan lisääntyneet. Määrää ovat nostaneet uudet ihmisoikeussopimukset, jotka ovat tuoneet lisää valitusperusteita.

Mitä vielä haluaisit sanoa suomalaisille?

Suomi on hyvä paikka, jossa ihmisoikeudet yleensä toteutuvat hienosti. Koska kuitenkin kyse on inhimillisestä toiminnasta, myös virheitä voi tapahtua. Tällöin meidän on avoimesti ja kriittisesti tarkasteltava asiaa ja pyrittävä hoitamaan se kuntoon.

 Töissä UM:ssä -sarjassa kerrotaan ministeriössä Katajanokalla ja ulkomaanedustustoissa maailmalla työskentelevien ihmisten arjesta.

Päivitetty 25.10.2011

Takaisin ylös