Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 30.8.2011

Edustustoverkon kattavuudesta huolehditaan Pohjoismaiden ja Baltian maiden kesken

Loppukesään jo vakiintuneesti ajoittuva NB8-ulkoministerikokous pidettiin ulkoministeri Tuomiojan johdolla Helsingissä 29-30. elokuuta. NB8-maihin kuuluu Tanska, Viro, Suomi, Islanti, Latvia, Liettua, Norja ja Ruotsi. Suomi toimii vuonna 2011 NB8-yhteistyön koordinaatiomaana.

Kuva: Eero Kuosmanen

Kokous alkoi 29. elokuuta epävirallisella illallisella, jossa vieraana oli myös Ukrainan ulkoministeri Kostiantyn Hryshtshenko. Ministerikokouksen keskustelujen aiheina 30. elokuuta olivat muun muassa EU:n itäisen kumppanuuden politiikka, Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan tilanne, Länsi-Balkan sekä kuinka edelleen syvennettäisiin ja kehitettäisiin Pohjoismaiden ja Baltian maiden välistä yhteistyötä käytännönläheisestä näkökulmasta. Lisäksi keskusteltiin Valko-Venäjän poliittisista vangeista ja esitettiin yhteinen vaatimus siitä, että kaikki poliittiset vangit tulisi vapauttaa.

Libyan tilanne aiheutti ministereiden keskuudessa myös huolta ja ministeri Tuomioja totesikin, että kaikki maat ovat ilmaisseet olevansa YK:n tukena ja apuna, jotta tilanne saataisiin ratkaistua rauhanomaisin keinoin ja demokraattinen hallinto alueelle.

Ministeri Tuomioja totesi myös, että Suomi on tehnyt ehdotuksen ydinturvallisuuden lisäämiseksi järjestämällä yhteinen harjoitus maiden viranomaisten kesken. Myös Lähi-Idän rauhanprosessiin toivottiin yhä enemmän yhteistä näkemystä ja toimintaa EU:n koordinoimana. Suomi sai kiitokset tapahtuman organisoimisesta ja yhteisten keskustelujen mahdollistamisesta.

Liettuan ulkoministeri Audronius Ažubalis esitti toiveen siitä, kuinka Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteistyötä tulisi kehittää tehostamalla tiedonkulkua maidemme välillä ja erityisesti kansalaisten suuntaan. Olisi tärkeää saada enemmän tietoa jokapäiväisestä elämästä muissa alueen maissa, päätöksenteon tueksi, totesi ministeri Ažubalis. Ensi keväänä Liettua järjestää pääministereille ja presidenteille vastaavan kokoontumisen ja onkin tärkeää, että jälleen kerran vahvistettaisiin yhteiset tavoitteet maiden välillä.

Kuva: Eero KuosmanenLiettuan ulkoministeri Audronius Ažubalis ja ulkoministeri Erkki Tuomioja

Ministerit keskustelivat myös diplomaattiensa sijoittamisesta ympäri maailmaa yhä enemmän niin, että he voisivat sijoittua myös toistensa edustustoihin työskentelemään samoihin tiloihin. Näin maissa, joissa omaa edustustoa ei ole, voitaisiin tarjota kansalaisille esimerkiksi viisumipalveluja myös naapurimaan edustustosta käsin. Edustustoverkon kattavuudesta voitaisiin näin huolehtia yhteistyössä Pohjoismaiden ja Baltian maiden välillä. Lisäksi saavutetaan etuja, kuten parempi kattavuus, joustavuus ja kustannustehokkuus. Tämä lujittaa maiden välisiä hyviä suhteita yhä entisestään, totesivat ministerit yhteisessä lausunnossaan.

Kokouksen jälkeen pidettiin eduskunnassa Baltian maiden 20 vuotta sitten tapahtunutta uudelleen itsenäistymistä juhlistava kutsuseminaari.

 

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2011

Takaisin ylös