Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 2.8.2011 | Ulkoministeriön kehitysviestintä

IGAD - Afrikan sarven paras toivo?

Afrikan sarven alueellinen yhteistyöjärjestö IGAD on alueensa kuva – resurssit ovat vähäiset ja ongelmat valtavat. Rajat ylittävää yhteistyötä kuitenkin tarvitaan alueen ongelmien ratkaisussa.

Ihminen syntyi Afrikan sarvessa. Alue on kautta maailmanhistorian ollut alkupaikka, jonka vaikutukset ovat säteilleet ympäri koko planeettaa. Tällä hetkellä Afrikan sarvi säteilee ääriliikkeitä, merirosvoutta, ihmissalakuljetusta, pakolaisuutta ja äärimmäistä inhimillistä hätää.

Afrikan sarvi kärsii parhaillaan kenties vuosisadan pahimmasta kuivuudesta. Osaan Somaliaa on jo julistettu nälänhätä, eikä ratkaisua perimmäiseen ongelmaan veden ja luonnonvarojen riittämättömyydestä ole näköpiirissä.

Afrikan sarven alueellinen yhteistyöjärjestö IGAD (Intergovernmental Authority on Development) perustettiin 25 vuotta sitten juuri tuomaan alueellisia ratkaisuja kuivuuteen ja muihin luonnonkatastrofeihin. Siinä tehtävässään IGAD painii edelleen valtavien haasteiden keskellä, mutta poliittisesti, kaupallisesti ja kehityspoliittisesti järjestön merkitys kasvaa jatkuvasti.

Afrikan alueellisista järjestöistä IGAD on edelleen yksi heiveröisimmistä. Silti, jos IGAD:ia ei olisi olemassa, se pitäisi keksiä. Sillä kaikista ongelmistaan huolimatta Afrikan sarvi on myös ikuinen mahdollisuus. Tämä on Suomen voimistuvan IGAD-yhteistyön lähtökohta.

Suomen tuki vahvistaa IGAD:ia

Lokakuun alussa 2011 alkaa uusi vaihe Suomen ja IGAD:n välisessä kanssakäymisessä. IGAD:n hanke- ja toimintakapasiteettia kehitetään kolmivuotisessa hankkeessa, joka katsoo Afrikan sarven ongelmia alueellisesta kehitysnäkökulmasta.

Suomen tuella palkataan kolme alueellista asiantuntijaa vahvistamaan IGAD:ia hankkeiden toteuttamisessa ja hallinnoinnissa. Yksikkö saa myös teknistä asiantuntija-apua Suomesta.

IGAD ja sen jäsenmaat haluavat rakentaa keskinäisiä yhteyksiään ja luoda edellytyksiä yhteistyölle ja talouskasvulle, mutta kyky valmistella ja toteuttaa suuria valtioiden rajat ylittäviä hankkeita on ollut vajavainen. Tästä on kärsinyt myös Euroopan unionin Afrikan sarvi -aloite (Horn of Africa Initiative).

Perusajatus tuen takana on yksinkertainen – rauha ja kehitys syntyvät Afrikan sarven maiden yhteistyöllä ja heidän itsensä tekemänä. IGAD on paras mahdollisuus yhteistyön kehittämiseen, mutta se tarvitsee lisävoimia pystyäkseen vastaamaan haasteeseen.

Suomen tuen kerrannaisvaikutukset voivat olla merkittäviä. Rajan niille asettavat vain IGAD:n kyvyt ja jäsenvaltioiden halukkuus toimia yhteistyöjärjestönsä kautta. Keskittyminen kehityshankkeisiin voi jatkossa myös synnyttää yhteistyömahdollisuuksia suomalaisille yrityksille ja yksilöille Afrikan sarvessa.

Sodat ovat vuosikymmeniä tuhonneet Afrikan sarven mahdollisuuden kehitykseen ja ihmisten unelmat paremmasta elämästä. IGAD on vuoden kuluessa ottanut selkeästi vahvemman johtajuuden alueen kriiseissä. IGAD näkyy ja kuuluu entistä enemmän Sudanien erossa ja Somalian kriisin ratkaisemisessa osana kansainvälistä yhteisöä. Järjestön sihteeristöllä on puolestaan halu kehittyä ja edistää kehitystä.

 Suomi on tukenut IGAD:ia lähes järjestön perustamisesta (1986) lähtien, keskittyen etenkin rauhanlähettiläiden työn tukemiseen. Viimeksi Suomi on tukenut Somalian ja Sudanin rauhanprosessien erityislähettiläitä. Sudanin erityislähettilään tukea on jatkettu vuoden 2011 loppuun asti, vuoden 2005 rauhansopimuksen ja Etelä-Sudanin irtautumisen loppuun saattamisen tukemiseksi.

Suomen tuki IGAD:lle 2011

Projektien valmistelu- ja hallinnointiyksikön perustaminen ja operointi (PPMU)

Yhteisrahoitusjärjestely (Joint Financing Arrangement)

Sudanin kattavan rauhansopimuksen tuki (Sudan CPA)

1,43 milj. euroa (2011–2014)

360 000 euroa (2011)

450 000 euroa (2009–2011, vuoden 2011 osuus 110 000 euroa)

Kolmen alueellisen erityisasiantuntijan yksikkö kokonaan Suomen rahoittama

Mukana myös Ruotsi, Norja ja Tanska

Tanska toisena rahoittajana Khartumissa; Norja rahoittaa Jubassa

Sihteeristön toimintamahdollisuuksien kohentaminen

Sihteeristön toimintamahdollisuuksien kohentaminen

IGAD:n Sudanin-rauhansopimuksen erityislähettilään työn tukeminen

Tukee EU:n Afrikan sarvi -aloitteen  infrastruktuurihankkeen investointeja

Erityinen paino läpileikkaavilla teemoilla kuten naisten aseman huomioon ottamisella

Avainrooli rauhansopimuksen avoimien kysymysten ratkaisemisessa

Mukana myös tekninen asiantuntija-apu Suomesta

  

Päivitetty 2.8.2011

Takaisin ylös