Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 4.8.2011

Kesätöissä UM:ssä: Lilian, Tuomas ja Nelli

Ulkoministeriön ovet voivat avautua hyvinkin erilaisilla koulutustaustoilla. Lilian Bitar, Nelli Karikko ja Tuomas Salminen osoittavat, että tämä pätee myös kesätyöntekijöihin. Kolmikko on viihtynyt erinomaisesti työtehtävissään ministeriössä tänä kesänä ja kertoo työkokemuksen tukevan myös heidän opintojaan.

Poliittiselle osastolle kokonaiskuvaa hakemaan

Tuomas Salminen työskentelee kesän ulkoministeriön poliittisella osastolla. Hänen tehtäviinsä kuuluvat osaston päällikön, apulaisosastopäällikön ja ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vastaavan alivaltiosihteerin sihteerinä ja poliittisen osaston hallinnollisista asioista vastaavan henkilön sijaisena toimiminen. ”Kaikkia tehtäviäni en hoida yhtä aikaa vaan työni vaihtelevat esimiesten ja muiden sihteerien lomien mukaan.”

Ulkoministeriöön Tuomas tuli ensimmäistä kertaa kesätöihin viime kesänä Aasian ja Oseanian yksikköön. ”Tänä kesänä hain poliittiselle osastolle, koska halusin saada ministeriön toiminnasta laajempaa kuvaa.”

Kesäsihteerin työpäivät rytmittyvät esimiesten aikataulujen mukaan. Työtehtäviin mahtuu juoksevien asioiden hoitamista kuten sähköpostien seuraamista, puhelimeen vastaamista ja vieraiden vastaanottoa. Tuomas hoitaa myös virkamatkoihin ja laskutukseen liittyviä asioita.

Mieleenpainuvin kesätyömuisto on kuitenkin osallistuminen tuoreen ministerin työntekijöille tarjoamille kakkukahveille. ”Tällaisia tilaisuuksia ei ihan joka kesätyöpaikassa tule vastaan”, Tuomas hymyilee.

Täydellinen harjoittelupaikka löytyi ilmoituksesta

Kun Nelli Karikko näki ilmoituksen, jossa haettiin korkeakouluharjoittelijaa ulkoministeriön oikeuspalvelun EU-tuomioistuinasioista vastaavaan yksikköön, vaikutti se kuin häntä varten tehdyltä.

Vaatimukset niin koulutuksen kuin kielitaidonkin osalta täyttyivät ja työtehtävät vaikuttivat mielenkiintoisilta.

Korkeakouluharjoittelu ulkoministeriön oikeuspalvelussa on kuin tehty Nelli Karikkoa varten. Hän saa kokemusta ministeriöstä työskennellessään oman alan parissa. Kuva: Eero KuosmanenKorkeakouluharjoittelu ulkoministeriön oikeuspalvelussa on kuin tehty Nelli Karikkoa varten. Hän saa kokemusta ministeriöstä työskennellessään oman alan parissa. Kuva: Eero Kuosmanen

”Tämä oli aika täydellinen tilaisuus, koska oikeudellisen alan harjoittelupaikkoja ei ole hirveän montaa ministeriöissä. Lisäksi EU liittyy tänä päivänä kaikkeen, joten tässä näkee monipuolisesti tapauksia, jotka koskevat eri oikeudenaloja.” 

Nelli on päässyt harjoittelun aikana lukemaan ja analysoimaan muun muassa ennakkoratkaisupyyntöjä, Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen tuomioita ja komission määräyksiä.

Kaikkein mielenkiintoisinta on ollut yksikön lainsäädäntöneuvosten avustaminen ennakkoratkaisutapauksissa. ”Siinä tehdään paljon yhteistyötä muiden ministeriöiden kanssa, kun Suomen kantaa valmistellaan”, Nelli kertoo.

Passi- ja viisumiyksikössä pitää kiirettä kesälläkin

Lilian Bitar toimii yksikön assistentin sijaisena UM:n passi- ja viisumiyksikössä, joka käsittelee Suomessa sijaitsevilta ulkomaiden edustustoilta tulevia passipyyntöjä sekä diplomaatti- ja virkapassianomuksia.

Hänen tehtäviinsä kuuluu sähköpostin ja postin lukeminen, laskujen käsittely ja tiliöinti, kokousjärjestelyistä vastaaminen sekä yksikön päällikön avustaminen.

Myös Lilianilla oli aiempaa kokemusta työskentelemisestä ulkoasiainhallinnon palveluksessa. Hän on toiminut korkeakouluharjoittelijana Suomen Tukholman-suurlähetystössä ja edellisen kesän hän työskenteli kesäsihteerinä ministeriön Afrikan ja Lähi-idän yksikössä.

Nykyinen tehtävä on osaltaan tuttu, sillä Tukholmassa Lilian ahersi passihakemusten parissa.

”Nyt tehtävän kuva on kuitenkin laajempi. Edelliseen kesään verrattuna yksikössä on ollut hieman hektisempää. Esimerkiksi kesäkuussa oli paljon enemmän asiakirjoja käsiteltävänä.”

Ministeriöön pääsee erilaisella koulutuksella

Nelli valmistui oikeusnotaariksi keväällä Åbo Akademista ja suuntaa seuraavaksi suorittamaan maisteriopintoja Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Hän painottaa harjoittelun merkitystä niiden asioiden hahmottamisessa, joista hän on tähän asti kuullut vain luennoilla.

”Ei millään kurssilla olisi voinut oppia sitä, mitä täällä on päässyt näkemään. Samalla on päässyt käyttämään sitä osaamista, jota opintojen myötä on kertynyt.”

Kuvateksti: Lilian Bitarin työ passi- ja konsuliyksikössä edellyttää tarkkuutta ja kärsivällisyyttä. Assistentin sijaisen työtehtävät sisältävät muun muassa laskujen käsittelyä. Kuva: Eero KuosmanenLilian Bitarin työ passi- ja konsuliyksikössä edellyttää tarkkuutta ja kärsivällisyyttä. Assistentin sijaisen työtehtävät sisältävät muun muassa laskujen käsittelyä. Kuva: Eero Kuosmanen

Tuomas valmistui keväällä valtiotieteiden kandidaatiksi Helsingin yliopistosta pääaineenaan maailmanpolitiikan tutkimus. Kesän jälkeen opinnot jatkuvat London School of Economicsin kansainvälisten suhteiden teorian maisteriohjelmassa.

”Opinnot ovat aika teoriapainotteisia, joten on ollut kiinnostavaa nähdä käytännössä, miten Suomen ulkopoliittiset toimijat työskentelevät, ja miten Suomen ulkopoliittisia kantoja valmistellaan ministeriössä”, Tuomas miettii.

Lilian Bitar opiskelee Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Restonomin paperit ovat taskussa tämän vuoden lopussa ja kesätyökokemus UM:ssä täydentää hänen ammattitaitoaan.

”Uskon, että opinnoistani on ollut hyötyä UM:ssä, ja vastaavasti saan täältä kokemusta, jota voin hyödyntää opiskellessa.” Lilian voi kesän jälkeen kirjata ansioluetteloon myös käytännöllisiä taitoja kuten matkahallinta- ja laskutusjärjestelmien käyttöä.

UM vaatii samoja taitoja kuin muutkin työt

Tuomaksen työhuone on ministeriön pääkäytävällä, missä sijaitsevat myös ulkoministerin työtilat. Mielenkiintoa työpäiviin tuokin se, että käytävillä näkee usein vaikutusvaltaista väkeä. Kesätyöntekijän työ on kuitenkin melko tavallista toimistotyötä. ”Työssä tarvitaan samoja ominaisuuksia kuin työelämässä yleisestikin. Järjestelmällisyydestä ja priorisointikyvystä on hyötyä, että saa pidettyä kiireessäkin homman kasassa”, Tuomas summaa. Myös sosiaalisuutta ja kielitaitoa tarvitaan.

Lilian yhtyy Tuomaksen näkemykseen. Passi- ja viisumiyksikössä pärjää pitkälle, mikäli on tarkkuutta, tunnollisuutta ja kärsivällisyyttä. ”Varsinkin laskutuksen ja tiliöinnin kanssa”, Lilian hymyilee. Positiivinen ja avoin mieli auttavat työn tuomien haasteiden kanssa.

Nelli tarvitsi harjoittelupaikan saadakseen paitsi oikeusnotaarin tutkinnon myös kielitaitoa. Työssä käytetään suomen ja ruotsin lisäksi englantia ja ranskaa. ”Esimerkiksi osa määräyksistä tulee komissiolta vain ranskaksi”, Nelli selittää. Lisäksi tekstien analysointi edellyttää tarkkuutta ja tehokkuutta.

Kysyä saa ja pitää

Ulkoasiainhallinto voi kalskahtaa nuoren kesätyönhakijan korvaan byrokraattiselta instituutiolta, jonne pyrkivän on oltava kaikenosaava kuiva virkamies.

Tuomas Salmisen mukaan antoisimpia puolia kesätöissä ulkoministeriössä on ollut se, että töiden kautta on oppinut hahmottamaan paremmin opintoihin liittyviä asioita. Kuva: Eero KuosmanenTuomas Salmisen mukaan antoisimpia puolia kesätöissä ulkoministeriössä on ollut se, että töiden kautta on oppinut hahmottamaan paremmin opintoihin liittyviä asioita. Kuva: Eero Kuosmanen

Tällaisen mielikuvan voi kuitenkin kesätyöläisten mukaan unohtaa. ”Oikeuspalvelussa on paljon nuoria työntekijöitä. Täällä viihtyy ja kokee olevansa osa työyhteisöä”, Nelli sanoo. Hänen mielenkiintonsa ulkoministeriön palveluksessa työskentelemistä kohtaan on vain lisääntynyt harjoittelun myötä.

Myös Lilian kehuu työyhteisöä ja -tovereita, jotka ovat ottaneet hänet vastaan kuin vertaisensa.

”Odotukset ovat ehdottomasti täyttyneet, koska täällä on saanut samoja työtehtäviä kuin vakituiset työntekijät”, Lilian kehuu.

Neuvojen kysyminen on kesätyöntekijälle sallittua ja sitä osataan odottaa. ”Työtehtävien vaihtuvuus on yleistä talon sisällä, joten täällä on totuttu siihen, että uusia pitää neuvoa”, Tuomas Salminen selventää.

”Työyhteisönä ulkoministeriö on mielestäni avoin ja vastaanottavainen”, Tuomas kuvailee ja suosittelee kesätyöstä tai harjoittelusta kiinnostuneista tutustumaan ministeriön tarjoamiin mahdollisuuksiin.

 

 

 

 

 

Kesätöissä UM:ssä -sarja esittelee ulkoministeriössä työskenteleviä määräaikaisia harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä. Korkeakouluharjoittelijoiden määrä on lähes 60 ja työelämävalmennettavien runsaat 70. Kesätyöntekijöitä on tänä vuonna ministeriössä kolmisenkymmentä. Lisäksi lähetystöt rekrytoivat määräaikaisia työntekijöitä Suomen edustustoihin ympäri maailmaa.

Päivitetty 4.8.2011

Takaisin ylös