Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 26.7.2011

Kesätöissä UM:ssä: Saara, Vesa ja Johanna

Saara Ilmoselle, Vesa Kyyröselle ja Johanna Jakulle Helsingin Katajanokalla sijaitseva Merikasarmi on tämän kesän jälkeen tuttu paikka. Kaikki kolme työskentelevät kesän ulkoasiainministeriön palveluksessa erityyppisissä tehtävissä. Kolmikon mukaan ministeriön tarjoama työkokemus on jopa ylittänyt heidän odotuksensa. He myös antavat vinkkejä ja kannustavat kesätyön hakemiseen UM:stä.

Dundeesta Nato-tiimiin

Skotlannissa Dundeen yliopistossa politiikkaa ja kansainvälisiä suhteita opiskeleva Saara Ilmonen haki kolmannen opiskeluvuotensa jälkeen harjoittelijaksi ulkoministeriöön.

Kolmen kuukauden mittainen Cimon rahoittama harjoittelujakso heltisi poliittiselta osastolta turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikön Nato-tiimistä. Ryhmä työskentelee Naton ja sen rauhankumppanuusohjelman parissa.

”Yksikkömme on tänä kesänä osallistunut esimerkiksi Suomen ja Naton puolivuosittaisiin virkamieskeskusteluihin sekä Etyjin vuosittaiseen turvallisuustarkastelukonferenssiin."

Skotlannissa vietettyjen vuosien jälkeen työ Suomen Nato-suhteiden parissa vaati taustatietojen opettelemista.
 
Saaran harjoittelu alkoikin aiheeseen perehtymisellä. Työ vaatii edelleen ajan tasalla pysymistä, joten työpäivään kuuluu paljon sähköpostin ja raporttien lukemista.

Teoria käytäntöön

Lapin yliopistossa kansainvälisiä suhteita opiskeleva Vesa Kyyrönen on pro gradu -tutkielmaa vaille valmis maisteri.

Ennen sitä hän kuitenkin suorittaa korkeakouluharjoittelun ulkoministeriön kauppapoliittisen osaston energiatiimissä.

Vesan työ koostuu pääasiassa tiedonhankinnasta ja -analyysistä sekä taustamuistioiden teosta energia-asioissa. Hänen gradunsakin käsittelee energia-alaa, joten työ ja opinnot tukevat toisiaan vahvasti.

”Tämä on täyttänyt kaikki odotukset tai pikemminkin ollut positiivinen yllätys. En olisi uskonut, että voisin harjoittelussa päästä työskentelemään alalla, joka on niin lähellä graduni aihettani. Soisin vastaavan tilaisuuden kaikille.”

UM vetää takaisin

Johanna Jakku työskentelee jo kolmatta kertaa UM:ssä ja toista kesää nykyisessä tehtävässään. Jakku toimii ministeriön ylimmän pysyvän virkamiehen, valtiosihteeri Pertti Torstilan, sekä alivaltiosihteeri Esko Hamilon kesäsihteerinä. Yhteistyö virkamiesten kanssa on tiivistä.

”Siinä täytyy myös henkilökemioiden pelata. Olen tullut ilmeisesti ihan hyvin juttuun, kun pääsin tänne uudestaan”, Johanna nauraa.

Kesäsihteerin aika kuluu esimiesten kalentereiden ylläpitämisessä, tapaamisten ja edustustilaisuuksien järjestelyssä, postin käsittelyssä ja kutsuihin vastaamisessa sekä puhelinliikenteen parissa.

”Lisäksi taloushallinto sekä matkajärjestelyt vievät paljon aikaa, koska virkamiehet matkustavat paljon."

Paljon tehtävää

Kaikki kolme kehuvat ministeriön työyhteisöä. Harjoittelijoina heidät toivotettiin heti tervetulleiksi ja he ovat aina saaneet apua, kun ovat sitä pyytäneet.

”Oma yksikkö on ottanut tosi hyvin vastaan. Nopeasti tuli olo, että täällä olisi ollut pidempäänkin”, tiivistää Vesa.

”Se ehkä yllätti, että olen saanut tehdä niin paljon. Vastuuta on annettu alusta asti”, Saara Ilmonen lisää.

Vaikka Johanna oli aikaisemmin suorittanut korkeakouluharjoittelun UM:ssä, ei hänellä ollut tarkkaa käsitystä sihteerin työn sisällöstä ennen työn alkua.

Saara Ilmonen kertoo saaneensa vastuullisia tehtäviä turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikössä alusta alkaen. Kuva: Eero KuosmanenSaara Ilmonen kertoo saaneensa vastuullisia tehtäviä turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikössä alusta alkaen. Kuva: Eero Kuosmanen


”Suurin yllätys oli asioiden laaja kirjo. Koska valtiosihteerin toimialaan kuuluu koko ulkoasiainhallinto ja ministeriön talous, tässä tulee vastaan kaikki maan ja taivaan välillä. Sen takia tässä on hyvä olla kiinnostunut koko ministeriöstä, eikä vain yhdestä sen toimialasta.”

Konkreettista hyötyä

Paitsi että harjoittelu tarjoaa nuorille arvokasta kokemusta siitä, mitä tuleva työ voi pitää sisällään, harjoittelu tukee myös heidän opintojaan.

Sekä Saaran että Vesan UM:ssä tekemä työ liittyy heidän gradunsa aihepiiriin. Ilmonen kertoo myös oppineensa hakemaan nopeammin tietoa ja pitämään paremmin kiinni deadlinesta kuin yliopistossa.

”Lisäksi käytössäni on kollegat ja hyviä lähteitä sisältävä ulkoministeriön kirjasto”, Saara kehuu.

Vesa kertoo suurimman hyödyn tulleen työn parissa tehdystä lukemisesta ja keskusteluista esimiesten kanssa, jonka myötä tietotaso ja kompetenssi kommentoida energia-alaa ovat kasvaneet.

Johanna Jakku kertoo hänen ymmärryksensä valtiohallinnosta kasvaneen.

”Virkamiesjohdossa tehdään yhteistyötä koko UM:n kanssa, muiden valtionhallinnon toimijoiden, Suomessa olevien ulkomaanedustustojen ja muiden ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa.”


Itsenäisyys, kiinnostuneisuus ja nopea reagointikyky

Ulkoasiainministeriön tehtävänä on edistää suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Minkälaisia ominaisuuksia kesätyö ulkoministeriössä vaatii tekijältään?

”Kekseliäisyyttä, jotta löytää tarvittavan tiedon sekä itsenäisyyttä ja oma-aloitteisuutta. Välillä työtehtäviä pitää myös käydä kysymässä”, Saara uskoo.

Vesa Kyyrönen painottaa kiinnostusta alaa, hänen tapauksessaan energia-asioita, kohtaan.

”Minulle työ on ollut todella mielekästä, mutta voisin uskoa, että kaikille esimerkiksi juuri tämä aihe ei sopisi yhtä hyvin.”

Johanna kertoo sihteerin työn edellyttävän useiden asioiden hallintaa yhtä aikaa, kun jonossa on monta puhelua ja luettavana useita sähköpostilaatikoita.

”Lisäksi työ vaatii kielitaitoa, koska vieraita tulee joka puolelta maailmaa ja nopeaa reagoimista, sillä koskaan ei tiedä, mistä seuraava puhelu tulee.”

UM voi tulla vastaan toistekin

Tulevaisuuden suunnitelmat ovat kolmikolla vielä osaksi avoinna, mutta kukaan ei sulje ulkoministeriötä pois laskuista ajateltaessa tulevia työnantajia.

Johanna Jakku työskentelee jo toista kertaa valtiosihteeri Pertti Torstilan ja alivaltiosihteeri Esko Hamilon kesäsihteerinä. Kuva: Eero KuosmanenJohanna Jakku työskentelee jo toista kertaa valtiosihteeri Pertti Torstilan ja alivaltiosihteeri Esko Hamilon kesäsihteerinä. Kuva: Eero Kuosmanen

Saara Ilmosella on vielä yksi lukuvuosi Skotlannissa jäljellä ennen maisterintutkinnon aloittamista. Hän haluaisi valmistuttuaan päästä tekemään töitä samanlaisten asioiden parissa kuin harjoittelun aikana.

”Ulkoministeriö on ehdottomasti yksi vahva vaihtoehto. Olen pitänyt työstä ja yksiköstäni. Mutta tällä hetkellä en edes tiedä, missä suoritan maisterintutkintoni, joten ei mennä liian pitkälle."

Vesa Kyyrönen kertoo harjoittelun vain lisänneen kiinnostusta päästä UM:n palvelukseen jatkossakin. Hän on alkanut harkita myös Kavaku-kurssille hakemista.

Sosiaalipolitiikkaa pääaineenaan Helsingin yliopistossa opiskeleva Johanna Jakku kertoo niin ikään toivovan pääsevänsä työskentelemään valtionhallintoon valmistuttuaan.

Kannattaa hakea

Hakeminen harjoitteluun ulkoministeriöön oli Saaralle itsestään selvää.

”Olin suunnitellut hakemista siitä lähtien kuin aloitin opinnot. Halusin tehdä sen tässä vaiheessa, jotta minulla olisi riittävästi pohjaa opinnoista”, Saara kertoo.

Vesa haki alun perin ulkoministeriön itäosastolle, josta hakupaperit siirrettiin kauppapoliittiselle osastolle.

”Olen todella kiitollinen siitä, että tieto kulki talon sisällä, sillä en ollut hakiessa tietoinen siitä, että ulkoministeriössä löytyy itselle vielä paremmin sopiva paikka.”

Harjoitteluun pääsemissä tärkeintä on hakeminen, kolmikko vakuuttaa.

”Kannattaa hakea monentyyppisellä taustalla, jos tehtävät kiinnostavat. Kaikkien ei tarvitse olla kansainvälisen politiikan opiskelijoita, Johanna sanoo.

”Itselle ei pidä asettaa esteistä, esimerkiksi kuvittelemalla, ettei voi päästä. Hakea monelle osastolle, ja selata organisaatiokaaviota, varmasti löytyy kiinnostavia juttuja”, Vesa Kyyrönen neuvoo.
 

Kesätöissä UM:ssä esittelee ulkoministeriössä työskenteleviä määräaikaisia harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä. Korkeakouluharjoittelijoiden määrä on lähes 60 ja työelämävalmennettavien runsaat 70. Kesätyöntekijöitä on tänä vuonna ministeriössä kolmisenkymmentä. Lisäksi Suomen lähetystöt ympäri maailmaa rekrytoivat määräaikaisia työntekijöitä.'

Päivitetty 20.5.2016

Takaisin ylös