Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 20.5.2011 | Suomen pääkonsulaatti, Hong Kong

Taiwan ja Kiina luovat yhteistyötä

Taiwan on Kiinalle tärkeä alueellinen taloudellinen kumppani.  Taiwan ja Kiina luovat myös ydinvoimaturvallisuuden yhteistyötä. Taiwanin nykyjohto näkee Kiinan naapuruuden realiteettina, jota ei voi muuttaa, vaan joka tulee hyödyntää. Taiwan hakee tätä kautta kansainvälistymistä. Kiina luottaa siihen, että Hongkongin ja Macaon yksi maa, kaksi järjestelmää vakuuttaa onnistuessaan myös Taiwanin.

Yksi maa kaksi järjestelmää: onnistuuko Taiwanissakin?

Peking näkee mieluusti, että sen Hongkongin ja Macaon kanssa toteuttaman yksi maa, kaksi järjestelmää poikii myös Taiwanin suuntaan kaupan lisäksi myös rahoitus- ja valuuttaintegraatiota Kiinan kanssa. Kiina ei ole luopunut ajatuksesta, että mikäli yksi maa, kaksi järjestelmää toteutuu onnistuneesti Hongkongissa, myös Taiwan rohkaistuu toteuttamaan jotain vastaavaa Kiinan kanssa.

Ajatus kiinalaisrahan sijoittumisesta Taiwanin markkinoille ei enää ole niin mahdoton kuin vielä jokin aika sitten. Peking ja Taipei ovat allekirjoittaneet useita yhteistyö- muistioita, joiden mukaan esimerkiksi rahoitus- ja vakuutuslaitokset voivat toimia Kiinassa ja Taiwanilla.

Tämä on ollut erityisen tervetullutta taiwanilaispankeille, jotka näin pääsevät käsiksi Kiinan markkinoihin. Kiinalaiset eivät vielä voi investoida taiwanilaiskohteisiin, mutta kunhan yhteistyö laajenee, kiinalaisten ostomatkat Taiwanille kiinteistökauppoja
solmimaan saattavat olla lähitulevaisuudessa yhtä yleisiä kuin nyt Hongkongiin.

Valuuttakysymys

Kiinan valuutta RMB alueellistuu ja mahdollisesti kansainvälistyykin myös Taiwanin avulla. RMB:n kansainvälistämispyrkimyksissään Kiina on kiinnostunut RMB:n käytön helpottamisesta myös Taiwanin kanssa. Näin Kiina antaa pontta ehdotuksilleen nykyistä monipuolisemmasta kansainvälisestä valuuttajärjestelystä Amerikan dollarin rinnalle tai asemesta.

Kiinalaiseen tapaan tavoitteeseen pyritään kahta rinnakkaista reittiä: toisaalta kutsutaan muita yhteisiin kansainvälisiin talkoisiin, toisaalta luodaan pikkuhiljaa kahdenvälisesti sopimuksia RMB:n käyttämisestä kaupan laskutusvaluuttana.

Kuudella taiwanilaispankilla on haarakonttori ja kahdella yhteystoimistonsa Kiinassa, kun taas neljä kiinalaispankkia pitää yhteystoimistoaan Taiwanilla. Kiinan keskuspankki People’s Bank of China (PBOC) valtuutti viime vuonna Bank of Chinan Hong Kongin haarakonttorin (BOCHK) allekirjoittamaan sopimuksia taiwanilaisten liikepankkien Hongkongissa sijaitsevien haarakonttoreiden kanssa maksupalveluista Taiwanilla Kiinan kansantasavallan valuutassa.

Taiwanilaiset Mega Bank ja Bank of Taiwan saavat myydä käteistä RMB yuania taiwanilaiselle asiakkaalle 20 000 yuanin päivärajoituksella. Hongkongissa sijaitsevat haarakonttorit toimittavat valuutan käteisinä RMB yuaneina Taiwanilla sijaitseviin konttoreihinsa. Tämä helpottaa matkailua Taiwanin salmen molemmin puolin ja luo pohjaa laajemmille valuuttamaksumekanismeille ja yhteiselle valuuttahallinnollekin tulevaisuudessa. RMB yuan –pohjaisten talletusten mahdollistaminen RMB:n käyttö kaupan laskutusvaluuttana on neuvotteilla.

Ensimmäinen taiwanilaisyritys, johtava paperinvalmistaja YFY Cayman Company on jo laskenut liikkeelle Hongkongissa RMB –pohjaisia sijoitustuotteita hankkiakseen varoja toimintansa rahoittamiseksi Manner-Kiinassa. Mikäli sijoitusten hankinta sujuu, toimii se osaltaan Kiinan valuutan kansainvälistämisen puolesta ja on omiaan nostamaan Hongkongin profiilia RMB-keskuksena. Onnistuessaan se helpottaa myös taiwanilaisyritysten etabloitumis- ja laajentumispyrkimysten toteutumista Manner-Kiinassa.

Matkailu avartaa - ja vapautuu


Matkailu on palvelualoista ensimmäiseksi vapautumassa myös valuuttajärjestelyjen puolesta.

Kiina rajoittaa vielä nykyisin Taiwanilla matkailevien kansalaistensa määrän 4 000 henkilöön/päivä. Taiwan on antanut ymmärtää, että kunhan mannerkiinalaisten matkailijoiden lukumäärä nousee, se tulee sallimaan heidän avata RMB-pankkitilejä taiwanilaispankeissa. Mannerkiinalaiset voivat jo vaihtaa valuuttaansa Taiwanin yuaniin ja avata pankkitilin Taiwanilla muussa valuutassa.

Taipei ja Peking ovat poistaneet tuontitulleja tavaroilta ja palveluilta. Seuraavaksi odotetaan, että mannerkiinalaiset saavat luvan ostaa omistukseensa osia (max. 10 %) taiwanilaisista teknologiayrityksistä.

Pian tarvitaan myös investointisuojasopimus ja riitojenratkaisumekanismi, ennen kuin investointi- integraatiossa voidaan edetä syvemmälle. Huhtikuun lopussa järjestetyt Kiinan ja Taiwanin pankkiviranomaisten keskustelut olivat jonkinasteinen pettymys tuloksien suhteen ainakin taiwanilaisille. Odotuksena oli taiwanilaispankkien toimintarajoitusten lieventäminen Kiinassa ja lupa kiinalaispankeille ostaa osuuksia taiwanilaispankeista, mutta sen sijaan sovittiin vain säännöllisestä yhteistyömekanismista ja tietojen vaihdosta.


ECFA –sopimuksen hyödyt ja haitat


Manner-Kiina on Taiwanin suurin vientimarkkinakohde. Vuoden 2010 lopussa Kiinassa oli hyväksytty yli 83 000 taiwanilaista investointiprojektia yhteisarvoltaan 52 miljardia US$, mikä on 5 % ulkomaalaisinvestoinneista Kiinassa.

Taiwanin ja Kiinan välinen puitesopimus Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) allekirjoitettiin viime vuonna. Se voidaan nähdä Taiwanin kilpailukykyä lisäävänä
ulkomaisten investoijien silmissä, koska se lisää yhteistyötä Kiinan kanssa ja vähentää epävarmuustekijöitä.

Kahdenvälinen alueellinen sopimus on myös rakennuspalikka laajemmassa Itä-
Aasian yhteistyörakennelmassa ja Kiinan ja Taiwanin talousjärjestelmien yhteensovittamisessa.

Taiwan katsoo olevansa alakynnessä

Taiwan ei ole ainakaan vielä hyötynyt sopimuksesta toivomallaan tavalla, vaan tuntuu saavan kantaakseen vain huonot puolet: Taiwanin vienti Kiinaan (+14,3 %) ei ole kasvanut yhtä nopeasti kuin Taiwanin vienti yleensä (+19,6 %) tai muiden vienti Kiinaan. Sen sijaan Kiina kasvattaa helposti vientiään Taiwanille. Vain yksi taiwanilaisyritys on saanut Kiinan suunnatun palveluviennin vaatiman sertifikaatin.

Kiina-vientiin tarvittavia alkuperätodistuksia on alkuvuonna kirjoitettu runsaat kymmenen tuhatta. Taiwanilaisten asiantuntijoiden mukaan Etelä-Taiwanin talousalue saattaa saada sopimuksista vähäisemmän hyödyn ja maksaa suuremman osan kuluista kuin kehittyneempi pohjoisosa. Siksi toivotaan, että sopimuksen toimeenpanoa Taiwanin osalta voitaisiin ajallisesti ja alueellisesti porrastaa esim. määräämällä ylimenokausi ja muita tukitoimia. 

Taiwanilaiset ovat tutkineet Hongkongin ja Kiinan välisen Closer Economic Partnership Agreement (CEPA) -sopimuksen hyötyä Hongkongille ja huomanneet, että se on hyödyttänyt ennen kaikkea niitä, jotka liikuttavat suuria pääomia. Sen sijaan pienemmille toimijoille hyödyt ovat olleet vähäisemmät. CEPA voimaantulon jälkeen Hongkongin kiinteistö- ja osakemarkkinat ovat kokeneet mannerkiinalaisen rahan ja toimijoiden vyöryn.

Kiinaan toimimaan siirtyneet hongkongilaistyrittäjät eivät sen sijaan ole kasvattaneet toimintaansa Hongkongissa eivätkä raportoineet sopimuksen tuomasta merkittävästä
hyödystä. Sopimuksen tarkoituksena on ollut helpottaa Hongkongin palvelusektorin toiminnan laajentumista Kiinan puolelle. Tähän asti tuloksena on ollut enemmän siirtymistä kokonaan Kiinan puolelle kuin laajentumista.


Yhteistyöfoorumi sopi yhteistyöjärjestelyistä ydinvoimaturvallisuudessa


Järjestyksessä seitsemäs Taiwanin ja Kiinan taloudellisen, kaupallisen ja kulttuuriyhteistyön foorumi järjestettiin 6.-8.5. Chengdussa Setsuanissa. Se on Kiinan kommunistisen puolueen ja Taiwanin Kuomintang-puolueen vuosittainen kohtaamispaikka.

Tärkeällä paikalla keskusteluagendalla oli Kiinan 12. viisivuotissuunnitelma 2011–15 ja Taiwanin oma suunnitelma Kehityksen kultainen vuosikymmenen.

Taiwanin toiveissa on, että tulossa on kymmenen lihavaa vuotta yhteistyössä Kiinan
kanssa. Tämän vuoden foorumissa otettiin keskusteltavaksi entistä tiiviimpi yhteistyö Kiinan ja Taiwanin välillä myös ydinvoimaturvallisuudessa ja tiedonsaantijärjestelyt mahdollisessa kriisitapauksessa.

Kiinan naapuruus on tosiasia, jota ei voi muuttaa


Taiwanin nykyinen presidentti Ma Ying-jeou haluaa nähdä syvemmän taloudellisen integraation helpottavan poliittisten myönnytysten aikaansaamista puolin ja toisin. Hän muistuttaa jatkuvasti, että Taiwan on avannut vasta 30 % taloudestaan Kiinalle. Ma on sitä mieltä, että Taiwanin sijainti Kiinan vieressä on taloudellinen realiteetti, jota ei voi muuttaa, vaan joka pitää hyödyntää.

Hänen tavoitteensa on kansainvälistää Taiwanin taloutta myös Kiina-suhteiden kautta. Hän korostaa, että poliittiset seikat on mahdollista jättää syrjään, kun laajennetaan taloudellista yhteistyötä. Opposition mielestä tässä on menty jo liian pitkälle.

Päivitetty 20.5.2011

Takaisin ylös