Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 19.5.2011

Töissä UM:ssä: Henriikka, lainsäädäntöneuvos

EU-juristin unelmapestissä saa olla tekemisissä kansainvälisten asioiden, ranskan kielen ja vaihtelevien tapausten kanssa. EU-tuomioistuimeen liittyviä Suomen asioita ulkoministeriössä hoitava Henriikka Leppo sanoo, että kansalaiset tietävät entistä paremmin oikeuksistaan unionissa.

EU-juristi käsittelee työssään tuomioistuimesta tulleita asiakirjoja, käy läpi oikeuskäytäntöjä ja -kirjallisuutta sekä valmistelee Suomen kirjelmiä. Kuva: Eero KuosmanenEU-juristi käsittelee työssään tuomioistuimesta tulleita asiakirjoja, käy läpi oikeuskäytäntöjä ja -kirjallisuutta sekä valmistelee Suomen kirjelmiä. Kuva: Eero Kuosmanen

Kuka olet ja mitä teet työksesi?

Olen Henriikka Leppo, lainsäädäntöneuvos. Toimin tällä hetkellä Suomen valtioasiamiehen sijaisena EU-tuomioistuimessa.

Mitä se käytännössä tarkoittaa?

Meidän yksikön kautta hoidetaan kaikki Suomen edustaminen EU-tuomioistuimessa. Vastaamme myös komission Suomelle lähettämiin rikkomusmenettelykirjeisiin eli komission virallisiin huomautuksiin ja perusteluihin lausuntoihin.

Käytännössä valmistelen yhteistyössä meidän yksikön muiden juristien ja muiden ministeriöiden kanssa Suomen vastineita, tuomioistuinkirjelmiä, suullisia huomautuksia ja Suomen vastauksia komission rikkomuskirjeisiin.

Tavalliseen työpäivääni kuuluu ennen kaikkea tuomioistuimesta tulleiden asiakirjojen lukemista, kulloiseenkin asiaan liittyvän oikeuskäytännön ja -kirjallisuuden läpikäymistä ja Suomen kirjelmien valmistelua näiden pohjalta.

Työmatkoja on keskimäärin ehkä kerran kuussa. Ne suuntautuvat yleensä Luxemburgiin, jossa tuomioistuin sijaitsee. Joskus matkoja on myös Brysseliin erilaisiin komission ja neuvoston työryhmiin.

Miten työsi vaikuttaa suomalaisten elämään?

Leppo näyttää, kuinka Luxemburgissa sijaitsevassa EU-tuomioistuimessa pukeudutaan.Leppo näyttää, kuinka Luxemburgissa sijaitsevassa EU-tuomioistuimessa pukeudutaan.

Suomen lainsäädännöstä suuri osa tulee nykyään EU:sta, eli sitä kautta se vaikuttaa suomalaisten elämään. EU-tuomioistuin tulkitsee lainsäädäntöä, ja yhdessä komission kanssa se valvoo, että lainsäädäntöä noudatetaan. Kuka tahansa voi siis tehdä komissiolle kantelun, jonka pohjalta komissio voi aloittaa rikkomusmenettelyn ja viedä asian viime kädessä EU-tuomioistuimeen.

Autoverotus on hyvin perinteinen esimerkki asiasta, joka on vaikuttanut monen suomalaisen asemaan. Myös sosiaaliturvan ja -etuuksien liikkuvuus, verotus- ja luonnonsuojeluasiat ovat vaikuttaneet suomalaisiin.

Viime aikoina on puhuttu esimerkiksi siitä, onko suomalaisella oikeutta saada sairaanhoitoa ulkomailla vapaan liikkuvuuden tai hoitotakuun toteutumisen perusteella. Toisaalta tällaisessa tapauksessa vastaan tulee jäsenmaan oikeus päättää siitä, miten järjestelmä pysyy pystyssä ja miten se rahoitetaan.

EU-tuomioistuin

 • Perustettu 1952 (v. 2009 asti EY-tuomioistuin)
 • toimii Luxemburgissa
 • 27 tuomaria ja 8 julkisasiamiestä
 • huolehtii, että unionin oikeutta tulkitaan yhtenäisesti
 • valvoo EU:n toimielinten lainmukaisuutta
 • varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat perussopimuksia
 • antaa ennakkoratkaisuja kansallisten tuomioistuinten pyynnöstä
 • tähän mennessä n. 15 000 tuomiota
 • Suomessa EU-tuomioistuimen asioita hoidetaan ulkoministeriössä
   

Mikä on juuri nyt ajankohtaista työssäsi?

Tänä vuonna on tullut poikkeuksellisen paljon suomalaisia ennakkoratkaisupyyntöjä, erityisesti korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Niitä on ollut peräti kuusi, joista useimmat koskevat arvonlisäverotusta.

Mieleeni on jäänyt erityisesti lentomatkustusta koskeva tapaus, koska se on niin konkreettinen. Siinä kyse on ollut lakon aiheuttamasta Finnairin lennon peruutuksesta ja lentojen uudelleenjärjestelystä Barcelonassa. Näiden seurauksena useiden ihmisten matka viivästyi, ja nyt katsotaan sitten, joutuuko Finnair maksamaan siitä korvauksia EU-asetuksen perusteella. Kyse on siitä, että asiaa koskeva asetus on tältä osin hieman tulkinnanvarainen.

Lisäksi olemme saaneet tänä keväänä komissiolta kanteen koskien arvonlisäveron ryhmärekisteröintiä. Tällaiset kanneasiat ovat aina erityisiä, koska niissä olemme syytettyinä.

Miksi teet tätä työtä?

Leppo tekee työskentelee suurimman osan ajasta Katajanokalla. Työ on kuitenkin kansainvälistä. Kuva: Eero Kuosmanen Leppo tekee työskentelee suurimman osan ajasta Katajanokalla. Työ on kuitenkin kansainvälistä. Kuva: Eero Kuosmanen

EU-juristille työ on mielenkiintoista, sillä asiat vaihtelevat niin paljon. Ainoastaan prosessi pysyy samana, mutta asiasisältö voi vaihdella arvonlisäverotuksesta ihan mihin tahansa. Tässä työssä pääsen hyödyntämään koko EU-oikeuden osaamistani ja näen juttujen koko elinkaaren: kirjallisen ja suullisen käsittelyn, julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen ja tuomion. Se on hyvin palkitsevaa, kun näkee työnsä tulokset.

Työn parhaita puolia on myös kansainvälisyys, mikä ei ole juristeille itsestään selvää. Työkieli on ranska, minkä ylläpitäminen on kivaa. Asiakirjat laadimme suomeksi, mutta oikeudenkäyntiasiakirjat käännetään tuomioistuimessa aina vain ranskaksi ja jutun kielelle. Suullisissa käsittelyissä puhumme aina suomea.

Miten työsi ulkoministeriössä on sopinut perheellesi?

Olen erityisvirkamies Suomessa enkä lähtökohtaisesti siirry toisaalle. Työhön kuuluu sopivasti matkustamista, noin kerran kuussa tai kahdessa kuussa. Olen aiemmin työskennellyt viisi vuotta neuvonantajana Suomen EU-edustustossa Brysselissä. Miehelleni se sopi hyvin, sillä hän työskentelee myös EU-oikeudellisissa tehtävissä.

Kuinka työskentely ministeriössä on urasi aikana muuttunut?

Olen ollut virassa kymmenen vuotta ulkoministeriössä eikä työ ole paljoa muuttunut. Meillä ei ole paljon tekemistä itse ministeriön kanssa näissä tuomioistuinasioissa. Muuten kansalaiset tietävät EU:sta ja oikeuksistaan vähän enemmän kuin ennen. Integraation syventymisen myötä tuomioistuimen merkitys on kuitenkin kasvanut.

Mitä vielä haluaisit sanoa suomalaisille?

Ottakaa selvää EU:n mukaisista oikeuksistanne ja mahdollisuuksistanne. Komission nettisivuilla kannattaa vierailla ja tutkia, miten komissio toimii jäsenmaiden kanssa lainsäädäntöön liittyvissä asioissa.


EU-tuomioistuin muodostuu kolmesta tuomioistuimesta:

 

 • Unionin tuomioistuimesta, joka käsittelee muun muassa EU:n toimielinten välisiä asioita, komission jäsenvaltioita vastaan nostamia rikkomuskanteita ja kansallisten tuomioistuinten tekemiä ennakkoratkaisupyyntöjä.
 • Unionin yleisestä tuomioistuimesta, joka käsittelee ensimmäisenä oikeusasteena suurimman osan unionin toimielimiä vastaan nostetuista kanteista.
 • Virkamiestuomioistuimesta, joka ratkoo EU:n virkamiehiä koskevia riita-asioita.

 

Sarjassa aikaisemmin 

Töissä UM:ssä -sarjassa kerrotaan ministeriössä Katajanokalla ja ulkomaanedustustoissa maailmalla työskentelevien ihmisten arjesta.

Lisätietoa ministeriön rekrytoinnista

Päivitetty 19.5.2011

Takaisin ylös