Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 4.4.2011 | Ulkoministeriön kehitysviestintä

Ilmastonmuutos vaikuttaa vuoriston ekosysteemeihin Itä-Afrikassa

Maaliskuussa käynnistynyt kehitysyhteistyöhanke selvittää ilmastonmuutoksen vaikutuksia vuoriston herkkiin ekosysteemeihin Etiopiassa, Keniassa ja Tansaniassa. Suomi rahoittaa nelivuotista hanketta 4,9 miljoonalla eurolla. 

Tuhohyönteisiin ja pölyttäjiin ja niiden elinympäristöihin sekä vesivaroihin ja luonnon monimuotoisuuteen keskittyvän tutkimuksen ohella kehitetään sopeutumisstrategioita ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Samalla koulutetaan alueen tutkijoita.

Ngangaon sumumetsä, Kenia. Kuva: Petri PellikkaNgangaon sumumetsä sijaitsee Taitavuorten sydämessä Keniassa. Kuva: Petri Pellikka

Tämänkaltaista tietoa ja asiantuntemusta ei ole saatavilla trooppisesta Afrikasta, joten hankkeelle on kysyntää maataloudesta riippuvaisissa maissa. Tavoitteena on parantaa alueen ruokaturvaa.

Suomalaista osaamista vuosina 2011–2015 toteutettavaan tutkimus-, kehitys- ja koulutushankkeeseen tuo Helsingin yliopisto. Sen osuutena on kaukokartoitus- ja paikkatiedon tuottaminen geoinformatiikan professori Petri Pellikan johdolla. Helsingin yliopiston tutkijat osallistuvat myös elinympäristöjen, ilmaston ja hyönteisten ekologian muutosten mallinnukseen paikkatietoaineistojen ja -menetelmien avulla.

Tutkimushankkeen pääkumppaneita ovat kansainvälisen hyönteistutkimuskeskus ICIPEn (International Center of Insect Physiology and Ecology) ja Helsingin yliopiston lisäksi Sokoinen maatalousyliopisto ja Dar es Salaamin yliopisto Tansaniassa sekä englantilainen Yorkin yliopisto. Hankkeesta hyötyvät niin mukana olevat tutkimuslaitokset ja instituutiot kohdemaissa kuin maatalousneuvojat ja maanviljelijät.

Hanketta koordinoi Nairobissa geotieteiden ja maantieteen laitoksen tutkimuskoordinaattori Tino Johansson.

Suomelle ICIPE on tuttu kumppani vuosien varrelta, totesi hankkeen avajaistilaisuudessa Suomen Kenian-suurlähettiläs Heli Sirve. Hänen mukaansa uusi tutkimushanke vahvistaa myös alueellisia tutkimuskumppanuuksia.

Tuhohyönteiset ja pölyttäjät keskeisessä osassa

Hanke tutkii varsinkin kahvin, avokadon, maissin ja kaalikasvien tuhohyönteisten ja pölyttäjien ekologiaa. Ilmaston ja maankäytön muuttumisen oletetaan muuttavan hyönteisten elinympäristöjen kasvillisuutta ja pienilmastoa. Tämä puolestaan vaikuttaa kohdekasvien tuholaisten ja pölyttäjien määrään. Ilmastonmuutoksen otaksutaan myös vaikuttavan sadekausien ja kuivien kausien ajankohtiin, mikä vaikeuttaa maanviljelyn ajoittamista.

Hanketta toteutetaan Kilimanjaron rinteillä ja Pangani-joen valuma-alueella Koillis-Tansaniassa, Jimman kahvinviljelyalueella eteläisessä Etiopiassa sekä Taitavuorten alueella Kaakkois-Keniassa.

”Taita Tavetan piirikunta on meille tuttu alue, sillä olemme vuodesta 2003 tutkineet maankäytön muutoksia siellä”, Pellikka kertoo. Helsingin yliopisto perusti Taitalle hiljattain oman tutkimusaseman.

Hanke keskittyy erityisesti vuoristoalueisiin, sillä ilmastonmuutosten vaikutusten otaksutaan ilmenevän ensin vuoristoissa ja siksi, että vuoristojen korkeusvaihtelut mahdollistavat seurannan pienellä alueella.

Päivitetty 4.4.2011

Takaisin ylös