Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 25.3.2011

UM offentliggjorde en handbok om Finlands europeiska rompolitik

Arbetsgruppen som kartlagt Finlands rompolitik offentliggjorde sin rapport den 24 mars. "Romernas svaga ställning är ett människorätts- och utvecklingsproblem som omfattar hela Europa", konstaterade minister Astrid Thors vid presskonferensen för rapportens offentliggörande. Rapporten som har formen av en handbok erbjuder konkreta förslag för utvecklande av rompolitiken över hela Europa.

De svåra levnadsförhållandena för rombefolkningen i Europa har väckt diskussion i Finland och i andra EU-länder. Inställningen till rombefolkningens problem varierar landsvis, och ingen gemensam europeisk rompolitik har ännu lagts fram. Den praxis och de utvecklingsförslag som beprövats i Finland för utvecklande av romernas ställning sammanställdes till ett dokument av den av utrikesministeriet ledda arbetsgruppen.

Vid offentliggörandet talade migrations- och Europaminister Astrid Thors, ambassadör Kaija Ilander och riksdagsledamot, ordförande för delegationen för romska ärenden Pekka Haavisto. Foto: Eero Kuosmanen.Vid offentliggörandet talade migrations- och Europaminister Astrid Thors, ambassadör Kaija Ilander och riksdagsledamot, ordförande för delegationen för romska ärenden Pekka Haavisto. Foto: Eero Kuosmanen.

Initiativet till att lägga fram en internationell strategi för påverkande av rompolitiken gjordes hösten 2009 av den arbetsgrupp som lagt fram Finlands nationella rompolitiska program. Riksdagsledamot Pekka Haavisto ledde den arbetsgruppen. Den arbetsgrupp som UM inrättade året därpå, hösten 2010, bestod av företrädare för de med beaktande av skötseln av romfrågor viktigaste förvaltningsgrenarna, av företrädare för delegationen för romska ärenden och av företrädare för de största romorganisationerna.

"Arbetsgruppen har arbetat effektivt på en bred front", tackade utrikesministeriets företrädare, ambassadören för romfrågor Kaija Ilander arbetsgruppen för intensivt och fruktbart samarbete.

Grunden för en gemensam europeisk rompolitik

Enligt dem som talade vid presskonferensen - minister Thors, riksdagsledamot Haavisto och arbetsgruppens ordförande Ilander - vill Finland delta aktivt i utarbetandet av en gemensam rompolitik för hela Europa. Rapporten innehåller både utvecklingsförslag och en översikt över romernas situation.

"Utöver nationella program behövs ett närmare samarbete mellan EU, Europarådet och OSSE", konstaterade minister Thors. Thors, som nyligen besökt Rumänien och Bulgarien, betonade också den bilaterala dialogens betydelse.

Enligt Pekka Haavisto är hörandet av romer och romernas deltagande i beslutsfattande som berör dem bristfälligt i flera länder i Europa.

Till den arbetsgrupp som sammanställde rapporten hörde också överinspektör Tarja Koskimäki vid undervisnings- och kulturministeriet, specialsakkunnig Susanna Rajala vid Utbildningsstyrelsen, generalsekreteraren för delegationen för romska ärenden Hannele Syrjä, verksamhetsledare Miranda Vuolasranta vid Finlands romska forum och arbetsgruppen sekreterare Lari Peltonen. Foto: Eero Kuosmanen.Till den arbetsgrupp som sammanställde rapporten hörde också överinspektör Tarja Koskimäki vid undervisnings- och kulturministeriet, specialsakkunnig Susanna Rajala vid Utbildningsstyrelsen, generalsekreteraren för delegationen för romska ärenden Hannele Syrjä, verksamhetsledare Miranda Vuolasranta vid Finlands romska forum och arbetsgruppen sekreterare Lari Peltonen. Foto: Eero Kuosmanen.

En klar handbok om Finlands synpunkter och förslag

Arbetsgruppens rapport har utarbetats i formen av en handbok. I den första delen framförs Finlands åsikter och åtgärdsförslag för att främja romernas deltagande och jämlikhet. Handbokens andra del innehåller bakgrundsinformation om romernas ställning i Europa och om EU:s, Europarådets, OSSE:s samt några andra internationella organisationers rompolitik. Handboken är lätt att använda som ett konkret instrument i europeiskt samarbete.

"Slutresultatet är en bragd", beskrev Pekka Haavisto.

Handboken är en klar handbok för Finlands representanter, tjänstemän och andra instanser. Med hjälp av handboken vill Finland påverka främjandet av romernas sak på ett konkret sätt. Dessutom är målet att lära sig av andra länders erfarenheter och praxis.

pdfSuomen tavoitteet eurooppalaisen romanipolitiikan edistämiseksi: työryhmäraportti 24.3.2011 (PDF 549 kt)

Detta dokument

Uppdaterat 25.3.2011

Takaisin ylös