Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 9.3.2011

Kongon seksuaalisen väkivallan uhrien korvausrahaston perustamisella kiire

Kongon seksuaalisen väkivallan uhrien tarpeisiin on vastattu heikosti, toteaa uhreja kuullut paneeli. Uhrien korvausrahaston perustamisella onkin paneelin mukaan kiire. Ryhmän suomalaisjäsen Elisabeth Rehn painottaa naisten osallistumismahdollisuuksien edistämistä. Naiset halusivat nähdä toivoa tulevaisuudessaan, jos he vain saisivat apua sen rakentamiseen, Rehn luonnehtii uhrien tapaamisista välittyneitä tunnelmia.

Kongon demokraattisen tasavallan seksuaalisen väkivallan uhreja kuulemaan asetettu korkean tason paneeli esitteli loppuraporttinsa 3. maaliskuuta YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnon yhteydessä Genevessä. Ministeri Elisabeth Rehn, joka on kansainvälisen rikostuomioistuimen uhrirahaston puheenjohtaja, oli yksi paneelin kolmesta jäsenestä.

Paneeli totesi, että Kongon seksuaalisen väkivallan uhrien tarpeisiin on vastattu heikosti. Käytännössä korvauksia on maksettu vain vähän, ja väkivaltaan syyllistyneiden saaminen rikosoikeudelliseen vastuuseen on ollut vaikeaa, koska syyllisiä ei tunnisteta tai heitä ei pidätetä. Ilman tuomioistuimen päätöstä uhrit eivät ole voineet saada korvausta. Uhreiksi joutuneet kärsivät fyysisistä ja psyykkisistä vammoista ja elävät taloudellisesti vaikeissa olosuhteissa. He kärsivät myös leimaamisesta, joka syyllistää väkivaltaan syyllistyneiden sijaan uhreja.

Paneeli suosittelee uhrien korvausrahaston perustamista mahdollisimman pian. Uhreille osoitetut julkiset tuenilmaukset, erityisesti valtiojohdon taholta, olisivat erityisen arvokkaita symbolisia korvauksia ja auttaisivat yhteiskunnan perinteisten asenteiden muuttamisessa.

Elisabeth Rehn painotti raportin esittelytilaisuudessa naisten voimaannuttamista ja osallistumismahdollisuuksien edistämistä. Hän totesi, että haastatteluista jäi myönteinen tunne, koska naiset halusivat nähdä toivoa tulevaisuudessaan, jos he vain saisivat apua sen rakentamiseen. Haastatellut eivät halunneet identifioitua uhreiksi, vaan selviytyjiksi. Erityisesti naiset olivat painottaneet lasten koulutuksen merkitystä. Myös Rehn painotti koulutuksen merkitystä, sillä koulutettuja on vaikeampi manipuloida ja koulutuksella on merkitystä myös Kongon demokraattisen tasavallan taloudelle.

YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Navanethem Pillay asetti korkean tason paneelin syksyllä 2010. Paneelin tehtävänä oli arvioida Kongon demokraattisen tasavallan oikeuslaitoksen kykyä tarjota oikeuskeinoja ja korvauksia uhreille ja antaa suosituksia näiden korvausmekanismien vahvistamiseksi sekä mahdollisesti uusien perustamiseksi erityisesti niissä tapauksissa, joissa rikoksentekijää ei saada rikosoikeudelliseen vastuuseen. Paneelin jäsenet suorittivat syksyn aikana 17 päivän tutustumismatkan Kongon demokraattiseen tasavaltaan, jossa he haastattelivat seksuaalisen väkivallan uhreiksi joutuneita naisia ja miehiä.

 

 

Päivitetty 11.3.2011

Takaisin ylös