Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Edustustojen raportit, 8.3.2011 | Suomen suurlähetystö, Kööpenhamina

Tanskan hallituksen suunnitelma uudeksi energiastrategiaksi

Tanskan hallitus esitteli ”Energistrategi 2050” suunnitelman, jonka tarkoituksena on tehdä Tanskasta täysin riippumaton öljystä, hiilestä
 ja kaasusta vuoteen 2050 mennessä. Uusiutuvien luonnonvarojen tuulivoiman, biomassan ja biokaasun käyttöä tullaan edistämään voimakkaasti tulevina vuosina. Uusiutuvien energialähteiden osuutta sähköntuotannossa halutaan lisätä 60%:iin. Lehtien mukaan strategia vahingoittaa tanskalaista teollisuutta.

Tiukat tavoitteet

Tanskan hallitus esitteli 24.2.2011 ”Energistrategi 2050” -suunnitelman, jonka tarkoituksena on tehdä Tanskasta täysin riippumaton öljystä, hiilestä ja kaasusta vuoteen 2050 mennessä.

Energiastrategia sisältää laajan määrän eri toimenpiteitä. Strategian ensimmäisenä osatavoitteena on fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen kolmanneksella vuoteen 2020 mennessä vertailuvuoden ollessa 2009. Samassa ajassa energian kokonaiskulutusta pyritään vähentämään kuusi prosenttia.

Ohjelma mukailee EU:n asettamia tavoitteita. Ilmasto ja energiaministeri Lykke Friis (V) toteaa Tanskan olevan ensimmäinen maa, jolla on esittää konkreettinen strategia fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamiseksi. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä tullaan vähentämään neljä kertaa nopeammin kuin viimeisen 40 vuoden aikana yhteensä.

Hallitus kuitenkin vakuuttaa Tanskan säilyttävän täyden kilpailukykynsä kunnianhimoisesta strategiasta huolimatta. Strategian mukaan uusiutuvien luonnonvarojen tuulivoiman, biomassan ja biokaasun käyttöä tullaan edistämään voimakkaasti tulevina vuosina. Esimerkiksi tuulivoimaloita tullaan rakentamaan noin 900 kappaletta lisää.

Strategian tavoitteena on lisätä uusiutuvien energialähteiden osuus 33 %:iin energian kokonaiskäytöstä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tähän päästään muun muassa biomassan osuuden lisäämisellä lämmöntuotannossa. Vastaavasti uusiutuvien energialähteiden osuutta sähköntuotannossa halutaan lisätä 60%:iin.

Kustannukset kasvavat

Tanskalaisille kotitalouksille on tiedossa korotus energiakuluihin. Hallituksen tiedotteen mukaan jokainen voi kuitenkin itse vaikuttaa omilla päätöksillään omaan energialaskuunsa. Hinnannousun toivotaankin kannustavan vastuullisempaan energiankäyttöön.

Strategian odotetaan myös avaavan uusia mahdollisuuksia ympäristöystävällisen energiateknologian suunnittelulle ja kehitykselle, mille on tällä hetkellä maailmalla jatkuvasti kasvavat markkinat. Sanomalehdissä Energistrategi 2050 sai varovaisen tyrmäävän vastaanoton.

Ennen kaikkea kohoavat energiakustannukset nousivat esille sekä kuluttajan että teollisuuden näkökulmasta. Vaalien lähestyminen vaikuttaa lehtien kannanottoihin. Börsen (24.2.2011) toteaa hallituksen pelaavan rulettia tanskalaisilla teollisuustyöpaikoilla.

Lehden mukaan strategian mukanaan tuoma energian kallistuminen heikentää tanskalaista kilpailukykyä. Lisäksi sen pelätään vähentävän Tanskaan kohdistuvia investointeja.

Berlingske (25.2.2011) kirjoittaa vihreän vallankumouksen maksavan kymmenen euroa kuukaudessa viitaten kuluttajalle lankeavaan lisälaskuun. Lehti toteaa kuitenkin, että lyhyen aikavälin nousevat kustannukset saadaan pitkässä juoksussa takaisin, jos tavoitteet toteutuvat. Berlingske käsittelee myös energiastrategian vaikutusta Tanskan teollisuuteen, jolle kohdistuu noin 162 miljoonan euron lisäkustannukset vuoteen 2020 mennessä.

Energiasta tulossa koko Euroopan kalleinta ?

Lehden mukaan strategia vahingoittaa tanskalaista teollisuutta, sillä energiasta tulee veronkorotusten myötä Euroopan kalleinta. Myös Berlingske pelkää tanskalaisen teollisuuden kilpailukyvyn kärsivän. Lehti tuo myös esille toisen sukupolven biopolttoaineet, jotka hallituksen strategia jättää huomiotta. Se uhkaa lehden mukaan Tanskan etulyöntiasemaa uusien energiamuotojen kehittäjänä.

Jyllands Posten (25.2.2011) otsikoi hallituksen esityksen ”vihreäksi illuusioksi”. Lehti nimeää hallituksen tavoitteet suunnitelmataloudeksi. Lehti väittää, että niin sanotut vihreät maksut ovat vain keino saada lisää rahaa julkiseen kassaan. Aidon porvarihallituksen pitäisi Jyllands Postenin mielestä tähdätä vapaaseen kehitykseen päästöjen vähentämiseksi. Strategia on lehden mukaan kaikkea muuta
kuin liberaalinen ja kritisoi hallituksen menettäneen uskonsa luovuuden ja innovaatioiden tuomiin mahdollisuuksiin.

Lehti otsikoi myös hallituksen strategian aiheuttavan kymmenessä vuodessa 5,4 miljardin euron lisälaskun yhteiskunnalle. Lehti kertoo elinkeinoelämän kritisoivan esitystä, koska se ei keskity riittävästi kuljetussektoriin. Kuljetusalan todetaan olevan suuri fossiilisten polttoaineiden käyttäjä. Alan osuus kaikista hiilidioksidipäästöistä oli 31% vuonna 2009. Lehti siteeraa suurten energiatuottajien yhteistä lausumaa, jonka mukaan ”vihreän-bensiinin” tuottamiseen panostetaan liian vähän. Lausuman mukaan
alalla olisi suuri mahdollisuus kasvun ja uusien työpaikkojen luomiseen.

Politiken (25.2.2011) kertoo hallituksen esityksen synnyttäneen kritiikkiä hallituksen tukipuolue Dansk Folkpartietin (DF) ja opposition riveissä. Lehti ennustaa keskustelun jatkuvan vaalien lähestyessä. DF:n mielestä energiauudistus ei saisi maksaa teollisuudelle niin paljoa, kuin se nyt tulee maksamaan.

Oppositio toivoo vieläkin pidempiä askeleita

Oppositiopuolue sosiaalidemokraattien ja radikaalien mielestä tavoite uusiutuvien energialähteiden osuudesta vuonna 2020 voisi olla hallituksen tavoitetta suurempi. Heidän mukaansa osuutta olisi mahdollista nostaa 38 %:iin.

Lisäksi huomiota tulisi kritisoijien mielestä kiinnittää erityisesti hiilidioksidipäästöjen
karsimiseen lyhyellä tähtäimellä. Hallituksen strategia jättää ne kokonaan huomiotta.
Opposition mielestä myös tuulivoimaa voitaisiin rakentaa suunniteltua enemmän. DF on kuitenkin todennut, että tuulivoimaan ei kannattaisi investoida nykyisen kaltaisia summia.

 

Kuva: Jay Iwasaki, ccby2.0.

Päivitetty 8.3.2011

Takaisin ylös