Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Lehdistötiedotteet, 15.2.2011

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio oikeudenkäynnin pituutta koskevassa asiassa

Tiedote 47/2011
15.2.2011


Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT on tänään antanut Suomea koskevan tuomion, jonka mukaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa turvattua oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin oli rikottu oikeudenkäynnin liiallisen keston perusteella.

 

EIT totesi, ettei valittajaa koskenut rikosoikeudenkäynti ollut tapahtunut Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan edellyttämässä kohtuullisessa ajassa, sillä asian käsittely oli kestänyt yhteensä yli kuusi vuotta ja neljä kuukautta valittajan ensimmäisestä kuulustelukerrasta käräjäoikeuden päätökseen hylätä syytteet. Koska käräjäoikeuden päätöksestä ei valitettu, siitä tuli lopullinen.

Asian käsittely käräjäoikeudessa kesti lähes viisi vuotta ja neljä kuukautta. EIT:n mukaan oikeudenkäynnin kohtuullista aikaa arvioitaessa otetaan huomioon tapauksen monimutkaisuus sekä valittajan ja kansallisten viranomaisten toiminta. Valittajan osalta EIT totesi, ettei käsittelyn viivästyminen johtunut merkittäviltä osin hänestä.

Valtion on korvattava valittajalle 5 000 euroa korvauksena aineettomasta vahingosta sekä oikeudenkäyntikuluja 1 683,60 euroa.

Lisätietoja: lainsäädäntösihteeri Marjo Rantala, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, puh. 09 1605 5731


 

Tämä dokumentti

Päivitetty 15.2.2011

Takaisin ylös