Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Edustustojen raportit, 10.9.2010 | Suomen suurlähetystö, Kairo

Egypti ja Etelä-Amerikan talousalue Mercosur solmineet vapaakauppasopimuksen

Egyptin kauppaministeri Rasheed Mohammed Rasheed on vierailullaan Argentiinassa allekirjoittanut Egyptin ja Mercosurin maiden välisen vapaakauppasopimuksen. Sopimuksen myötä egyptiläisten tuotteiden vienti Brasiliaan ja muualle Etelä-Amerikkaan helpottuu. Tällä hetkellä kauppatase Mercosurin kanssa on Egyptille vahvasti alijäämäinen, joten Egyptin saamat tulot Mercosur-alueen tuonnista laskevat. Kauppa Mercosurin ja Egyptin välillä on keskittynyt maataloussektorille. 

Egyptin kauppa- ja teollisuusministeri Rasheed Mohammed Rasheed vieraili Argentiinassa ja Brasiliassa elokuun ensimmäisellä viikolla. Vierailun yhteydessä San Juanissa Argentiinassa järjestetyssä Mercosur-huippukokouksessa hän allekirjoitti Egyptin ja Mercosurin maiden välisen vapaakauppasopimuksen 2. elokuuta 2010.

Egyptin tiedotusvälineet korostavat, että Egypti on ensimmäinen arabimaa, joka on solminut vapaakauppasopimuksen Mercosurin kauppa-alueen kanssa. Vastaavanlaisen sopimuksen on solminut aikaisemmin vain Israel tämän vuoden toukokuussa. Egyptin tärkein kauppakumppani Mercosurissa on Brasilia ja toiseksi tärkein Argentiina. Lisäksi Mercosuriin kuuluvat Uruguay ja Paraguay.

Askel Brasilian ja Egyptin suhteiden tiivistymiseen

Kauppaministeri Rasheed Mohammed Rasheedin mukaan sopimus on ensimmäinen askel Brasilian ja Egyptin kaupan ja taloudellisten suhteiden tiivistymisessä.

Yli 90 prosenttia kaupan kohteena olevista tuotteista pääsee sopimuksen myötä vapaakaupan piiriin. Tavoitteena on kymmenen vuoden siirtymäaika, jonka jälkeen brasilialaisista 25:tä vientituotteesta 22 tuotetta vapautuu tuontitariffeista kokonaan.

Brasilialle sopimus merkitsee parempaa pääsyä Afrikan ja Lähi-idän markkinoille. Brasilian hallitus on ilmaissut kiinnostuksensa syventää kaupallisia suhteita kehittyvien talouksien ja Afrikan maiden kanssa. Egypti on avainasemassa Afrikan maiden ja Lähi-idän alueiden kaupallisessa yhteistyössä ja tulevaisuuden näkymät Egyptin markkinoilla ovat lupaavat maan vakaan talouskasvun ansiosta. Lisäksi kauppatase on Brasilialle ja Argentiinalle vahvasti ylijäämäinen, joten tariffien poistuminen hyödyttää maita välittömästi.

Egyptille hyödyt ilmenevät joidenkin tuontitavaroiden hintojen laskuna. Kauppatase on kuitenkin Egyptille vahvasti alijäämäinen ja siten merkittävä seuraus kaupan vapautumisesta on tuontitulleista saatavien tulojen laskeminen. Vuonna 2009 Egypti vienti Brasiliaan oli 87,7 miljoonaa dollaria kun taas tuonti Brasiliasta oli peräti 1,44 miljardia dollaria. Samoin vienti Argentiinaan oli 52 miljoonaa dollaria vuonna 2009 kun taas argentiinalainen tuonti oli miljardin dollarin luokkaa vuonna 2008.

Egyptiläiset tuotteet erityisasemaan eteläamerikkalaisilla markkinoilla

Hyödyt Egyptille ovat kuitenkin nähtävissä. Egyptiläiset tuotteet pääsevät erityisasemaan eteläamerikkalaisilla markkinoilla ja voidaankin odottaa kauppataseen tasapainottuvan pitkällä aikavälillä, sillä esimerkiksi vienti Egyptistä Argentiinaan on lähes kaksinkertaistunut viimeisen kolmen vuoden aikana. Tutkimustietoa vapaakaupan vaikutuksista Egyptiin talouteen ei ole kuitenkaan saatavilla, joten tulevaisuus on epävarma.

Egypti on maailman suurin vehnän tuoja ja Argentiina taas yksi tärkeimmistä viljan viejistä maailmassa.

Viljatuotteiden lisäksi Egyptiin tuodaan Brasiliasta ja Argentiinasta

  • lihaa
  • sokeria
  • autoja ja autojen osia
  • paperia.

Egypti vientituotteet Mercosur-alueelle ovat muun muassa

  • lannoitteet
  • puuvilla
  • nahkatuotteet.

Kauppasuhteiden tiivistämiseksi egyptiläinen delegaatio lähtee kahden kuukauden sisällä kartoittamaan Brasilian markkinoita ja samoin ryhmä brasilialaisia liikemiehiä lähetetään Egyptiin. Kauppaministeri Rasheed korostaa, että brasilialaisilla liikemiehillä on mahdollisuus investoida monille eri sektoreille Egyptissä. Merkittävin kaupan sektori on maatalous. Kaupan ja vapaan liikkuvuuden esteitä purkamaan on perustettu kolme työryhmää, jotka työskentelevät erityisesti rahoituksen ja kuljetussektorin edistämiseksi, muun muassa yhteisen pankin perustaminen on suunnitteilla.

Neuvottelut kaupan vapauttamisesta ovat olleet käynnissä vuodesta 2004 lähtien. Samana vuonna Egypti solmi merkittävän kauppasopimuksen EU:n kanssa. Tulevaisuudessa Egypti tähtää vastaavanlaiseen sopimukseen Yhdysvaltojen markkinoilla.

Kuva: Kevin Lallier, ccb2.0

Päivitetty 10.9.2010

Takaisin ylös