Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Edustustojen raportit, 1.3.2010 | Suomen suurlähetystö, Ljubljana

Luultua vaikeammaksi äitynyt kriisi vaikeuttaa Slovenian toipumista

Kuva: Marco Bellucci, flickr.com, ccby3.0Mistä löytyy ulospääsy nykyisestä taantumasta? Slovenian hallitus vastaa 3-vuotisella exit-strategialla. Kuva: Marco Bellucci, flickr.com, ccby3.0

Slovenian julkisen talouden alijäämä on tarkoitus laskea alle 3% BKT:stä vuoteen 2013 mennessä. Vuosikohtainen säästötavoite on 400 miljoonaa euroa. Veronkorotuksia ei kuitenkaan ole suunnitteilla. Slovenian hallituksen tavoitteena on uudistaa eläke- ja terveydenhuoltojärjestelmiä. Eläkeikää ollaan nostamassa 65 vuoteen. Ehdoton prioriteetti Slovenialle on ulkomaisten investointien houkutteleminen maahan. Hallitus on ilmaissut olevansa valmis avaamaan valtion omistamia yrityksiä ulkomaisille sijoittajille. Eriäviä näkemyksiä kuitenkin esiintyy ja kysymyksestä tullaan käymään laajaa keskustelua.

Slovenian uskottiin selviävän kansainvälisestä talouskriisistä monia muita EU-maita helpommin, mutta lopulta kriisi iski Sloveniaan täydellä voimallaan. Viennistä riippuvaisen maan työttömyys on rajussa kasvussa muun muassa autoteollisuuden kriisin ja kulutushyödykkeiden kysynnän laskun vuoksi. Ranskalainen autonvalmistaja Renault on supistanut tuotantoaan Sloveniassa, siirtäen autonvalmistusta lähemmäs kotimarkkinoita. Perinteinen slovenialainen vaatteiden valmistaja Mura puolestaan irtisanoi yli 3000 työntekijäänsä. Irtisanomiset olivat kova isku Pomurjen alueelle, joka kamppailee Slovenian korkeimman työttömyyden kanssa (lähes 15%). Hallituksen tavoitteena on saada painettua Slovenian työttömyysaste alle 6,5%iin. Tällä hetkellä työttömyysaste on yli 9%.

Työttömyyden hoito heiluttaa rankasti valtion talouden kantokykyä. Velkaantuminen on rajua niin valtion kun kuntien tasolla. Edessä on raju säästökuuri ja väistämättä myös raskas yhteiskunnallisten ja taloudellisten rakenteiden muutos. Kahden miljoonan väestöstä noin miljoona on jollain lailla taloudellisten tulonsiirtojen varassa.

Slovenian kansallinen exit strategia hyväksyttiin Slovenian hallituksessa 4.2.2010. Exit strategiaa käsitellään seuraavaksi Slovenian parlamentissa. Strategiassa yhdistyvät ”talouspoliittiset toimenpiteet, rakenteelliset muutokset ja institutionaaliset kehittämistoimet”. Tavoitteena on vauhdittaa talouselämää, varmistaa makrotaloudellinen tasapaino sekä saavuttaa sosiaalisesti kestävä ja ympäristöystävällinen talouskasvu.

Slovenian hallitus on tehnyt jo paljon toimenpiteitä taloudellisen tilanteen turvaamiseksi ja on ollut toimissaan varsin tehokas verrattuna useisiin muihin jäsenmaihin. Paljon on kuitenkin vielä tehtävä ja hallituksen tulevilla toimenpiteillä pyritäänkin varmistamaan Slovenian talouden vakaus sekä kasvu tulevina vuosina. Toimenpiteet on jaoteltu lyhyen-, keskipitkän- ja pitkän aikavälin tavoitteisiin.

Yksi strategian päätavoitteista on yhdistää lyhyen aikavälin talouskriisin torjuntaan tähtäävät toimenpiteet pidemmän aikavälin rakenteellisiin toimenpiteisiin. Hallituksen tavoitteena on kilpailukykyinen, sosiaalisen- ja ympäristövastuunsa tunteva yhteiskunta, jossa korostetaan luovuutta ja innovaatioita. Rakenteelliset muutokset yhteiskunnassa sekä yritysten yksityistäminen ovat olleet puheenaiheena Sloveniassa jo pidempään, eikä niiden toteuttaminen tule tälläkään kertaa olemaan helppoa.

Tulevien vuosien kaksi keskeistä uudistusta ovat eläke- ja terveydenhuoltoreformit. Uudistukset tulevat olemaan kivuliaita, mutta välttämättömiä. Sekä miesten että naisten eläkeikä on tarkoitus korottaa 65 vuoteen. Sekä eläke- että terveydenhuoltojärjestelmiä pyritään yksinkertaistaan ja tehostamaan säästöjä tavoitellen. Terveydenhuollossa ei ole tarkoitus toteuttaa yksityistämisiä, vaikka niiltä jatkossa odotetaankin enemmän markkinasuuntautuneisuutta. Myös yliopistojen ja tutkimuslaitosten edellytetään toimivan aiempaa itsenäisemmin ja suhtautuvan avoimemmin ulkopuoliseen rahoitukseen.

Slovenian tavoitteena on pudottaa julkisen talouden alijäämä alle 3% BKT:sta vuoteen 2013 mennessä. Slovenian talous on kohdannut suuria vaikeuksia kansainvälisen talouskriisin myötä, erityisesti ulkomaankaupan tyrehdyttyä merkittävästi. Taantuman katsotaan alkaneen Sloveniassa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä ja Slovenian talouden arvioidaan kutistuneen vuoden 2009 aikana peräti 7,3%. Vuoteen 2013 mennessä hallitus tavoittelee 400 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Valtiontalouden velkaantuminen pyritään pysäyttämään. Velkaantumisaste pyritään laskemaan nykyisestä 42%:sta alle 40%:iin vuoteen 2013 mennessä. Veronkorotuksia Sloveniassa pyritään välttämään.

Hallituksen laatiman prioriteettilistan mukaisesti rahoitusta suunnataan erityisesti kilpailukykyyn, korkean teknologian kehittämiseen, työmarkkinoihin, sosiaaliturvaan sekä lisäksi liikenteeseen ja infrastruktuuriin, mikäli ne täyttävät ympäristökriteerit.

Valtion omistusosuudet yrityksissä pyritään laskemaan minimiin. Hallituksen tavoitteena on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta avata valtion omistamia yrityksiä ulkopuolisille sijoittajille. Kansainvälinen taloustilanne ei kuitenkaan ole paras mahdollinen ja useat muut valtiot kilpailevat Slovenian tavoin ulkopuolisesta rahoituksesta.
 

Kuva: Marco Bellucci, flickr.com, ccby3.0

Päivitetty 26.2.2010

Takaisin ylös