Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Julkaisut, 11.2.2010

Julkaisu: Yleinen budjettituki ja sektorituki

pdfYleinen budjettituki ja sektorituki (PDF, 24 sivua, 4 Mt)

Tässä linjauksessa tarkastellaan yleisen budjettituen ja sektorituen roolia Suomen kahdenvälisen ohjelmaperustaisen yhteistyön toimeenpanossa. Linjaus tukee valtioneuvoston kehityspoliittisen ohjelman toiminnallistamista (Valtioneuvoston periaatepäätös 2007) vastaten siihen sisältyvään toimeksiantoon budjettituen osuuden tarkastelusta Suomen kehitysyhteistyössä.

Suomen kehityspolitiikan päätavoite on köyhyyden poistaminen ja kestävän kehityksen edistäminen YK:n vuosituhattavoitteiden mukaisesti. Suomi käyttää kehityspoliittista instrumenttivalikoimaansa kattavasti sekä julkisen että yksityisen sektorin vahvistamiseksi. Suomen keinovalikoimaan sisältyvät myös yleinen budjettituki ja sektorituki, jotka kohdistuvat yhteistyömaan köyhyydenvähentämisohjelman tai sektorikohtaisen kehitysohjelman toimeenpanoon. Niiden kautta Suomi osallistuu vahvasti yhteistyömaan hallituksen ja muiden avunantajien kanssa käytävään laaja-alaiseen kehityspoliittiseen dialogiin.

Yleiseen budjettitukeen sisältyy monia etuja, mutta sen käyttö ei ole osoittautunut ongelmattomaksi, minkä vuoksi tämän instrumentin osuutta kehitysyhteistyössämme haluttiin arvioida uudelleen.

Tämä dokumentti

Päivitetty 26.3.2010

Takaisin ylös