Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

EU:s utvidgnings- och grannskapsprojekt - Twinning och TAIEX

Twinning logoTwinning och TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) är EU-finansierad experthjälp som myndigheter inom medlemsländernas offentliga förvaltning erbjuder för att utveckla förvaltningen och lagstiftningen i EU:s ansökarländer och grannländer. Detta projektsamarbete mellan förvaltningarna finansieras genom EU:s instrument för stöd inför anslutningen IPA (Instrument for Preaccession Assistance) och genom det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument).

Mottagarländer

Twinning och TAIEX-projekt genomförs på Västra Balkan i de länder som är kandidatländer till EU, i Turkiet och Island (IPA-länderna) samt i de länder som omfattas av EU:s grannskapspolitik (ENPI-länderna), både i öster och söder.

  • Twinning - IPA-mottagarländer: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Island, Kosovo, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Serbien, Turkiet
  • Twinning - ENPI-mottagarländer: Algeriet, Armenien, Azerbajdzjan, Egypten, Georgien, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Moldavien, Palestinska området, Tunisien, Ukraina, Vitryssland
  • TAIEX-mottagarländer: Twinning-länderna samt Libyen, Syrien, Palestinska området och Vitryssland

TAIEX presentation

Se video om TAIEX på engelska:

Aktuella projekt enligt land (på finska)

Twinninguppdrag öppna för anbud:

Takaisin ylös