Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 25.1.2010 | Ulkoministeriön kehitysviestintä

Suomi tukee kansainvälisiä ympäristöalan kansalaisjärjestöjä Afrikassa

Suomi tukee runsaalla 4 miljoonalla eurolla metsien hallintaoikeuksien ja metsähallinnon uudistamista sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Puutavara odottaa kuljetusta Liberiassa. Kuva: Advocacy Project, Creative Commons -lisenssiTavoitteena on tuoda hyötyä myös köyhille metsätuotteiden kaupasta. Kuvan puutavara odottaa kuljetusta Liberiassa. Kuva: Advocacy Project, Creative Commons -lisenssi

Ulkoministeriö käynnisti kesällä 2009 valtionapuhaun ympäristösektorilla toimiville kansainvälisille kansalaisjärjestöille Länsi-Afrikassa. Hakukierros liittyi pyrkimykseen lisätä alueellista ja temaattista yhteistyötä erityisesti Länsi-Afrikassa sekä linkittyi Liberiassa maaliskuussa 2009 järjestetyn kansainvälisen naisjohtajuuskonferenssin jatkoon. Konferenssin puheenjohtajina toimivat presidentit Tarja Halonen ja Ellen Johnson-Sirleaf, ja Suomi johti myös konferenssin naiset ja ilmastonmuutos -osiota, jossa painotettiin ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen tärkeyttä.

Haku keskittyi ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen sekä metsien ja luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyviin aloitteisiin Länsi-Afrikassa. Hankkeissa oli mahdollista olla mukana myös muita Saharan eteläpuolisen Afrikan maita. Muita painotuksia olivat nais- ja tasa-arvonäkökulma, paikallisyhteisöjen ja alkuperäiskansojen oikeudet sekä kestävä kehitys.

Hakukierroksen tuloksena Suomi päätti myöntää 2,4 miljoonaa euroa Rights and Resources Groupin aloitteelle metsien hallintaoikeuksien ja metsähallinnon uudistamiseksi Länsi- ja Keski-Afrikassa sekä 1,65 miljoonaa euroa CARE Danmarkin ilmastonmuutokseen sopeutumisen tukiohjelmalle vuosille 2010 - 2013. Päätöksen tuen myöntämisestä teki ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen.

Köyhille hyötyä metsä- ja puutuotteiden kaupasta

Rights and Resources- aloite (RRI) on maailmanlaajuinen 12 järjestön yhteenliittymä. Se edistää metsien hallintaoikeuksien sekä politiikkaa ja liiketoimintamalleja koskevia uudistuksia. Tavoitteena on tukea suoraan köyhiä hyödyttäviä prosesseja, jotka parantavat paikallisten yhteisöjen oikeuksia käyttää ja hyötyä metsistä, niiden tuotteista sekä metsien tuottamista palveluista, mukaan lukien metsä- ja puutuotteiden kaupasta. Naisten ja alkuperäiskansojen oikeudet ovat erityisen huomion kohteena. RRI:n Afrikka-ohjelmassa on mukana yhdeksän maata. Laajinta toiminta on Kamerunissa ja Liberiassa.

Nuori tyttö Nigerissä. Kuva: CARE DanmarkNaisten ja tyttöjen oikeus maahan ei toteudu Nigerissä. Kuva: CARE Danmark

Kansainväliseen CARE International -kansalaisjärjestöön kuuluva CARE Danmark tukee ilmastonmuutokseen sopeutumista Nigerissä, Ghanassa, Keniassa ja Mosambikissa. Ohjelma vahvistaa köyhien kotitalouksien edellytyksiä sopeutua ilmastonmuutokseen yhteisölähtöisesti. Tähän pyritään muun muassa kehittämällä vaihtoehtoisia viljelykasveja, parempia viljelytekniikoita ja ennakkovaroitusjärjestelmiä sekä parantamalla onnettomuuksiin varautumista esimerkiksi tulvan- ja myrskynkestävien varastorakennusten avulla. Ohjelma lisää ihmisten tietoja ilmastonmuutoksesta ja vahvistaa yhteisöjen, kansalaisjärjestöjen ja paikallishallinnon mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon. Ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota naisiin ja helposti syrjäytyviin ryhmiin.

Lisätietoja: Alueellinen tarkastaja Anu Penttinen, Itä- ja Länsi-Afrikan yksikkö, puh. (09) 160 56549

Päivitetty 28.1.2010

Takaisin ylös