Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Edustustojen raportit, 20.10.2009 | Suomen suurlähetystö, Abuja

Nigeria tarkasti pankkinsa – useita johtajia erotettiin

Keskuspankki on saattanut loppuun kaikkien maan pankkien tarkastuksen. Nigerian pankkien elvyttämiseen on elokuun puolenvälin jälkeen osoitettu yhteensä 3,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Useita johtajia on erotettu. Analyytikot arvioivat keskuspankin toimenpiteitä myönteisesti.

Elokuussa 2009 aloitettiin Nigeriassa kaikkien pankkien tarkastus. Tämä oli vastavalitun Nigerian keskuspankin uuden kurvernööri Lamido Sanusin prioriteetti. Ensimmäinen tarkastus kattoi 10 riskialteimmaksi arvioitua pankkia, joista viisi osoittautui vararikon partaalla oleviksi. Keskuspankki sijoitti tällöin 2,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria niiden pelastamiseksi. Johtajat erotettiin ja pahimmat velalliset julistettiin median toimesta.

Tarkistuksia jatkettiin neljäntoista muun pankin osalta. Nigerian keskuspankin toteuttaman toisen pankkitarkastuksen tulokset julkistettiin 2. lokakuuta. Tarkastuksessa kävi ilmi, että neljä pankkia: Bank PHB, Equitorial Trust Bank, Spring Bank ja Wema Bank tarvitsivat lisärahoitusta voidakseen jatkaa toimintaansa. Keskuspankki osoitti toimintaan 1,3 miljardia USD. Kolmen (Bank PHB, Equitorian Trust Bank ja Spring Bank) johtajat erotettiin välittömästi ja uudet nimettiin tilalle.

Loput yhdeksän pankkia todettiin riittävän 'terveiksi', jotta ne pystyvät jatkamaan nykyistä toimintaansa ilman tukea.

Nigerian pankkien elvyttämiseen on elokuun puolenvälin jälkeen osoitettu yhteensä 3,9 miljardia USD.

Keskuspankin kuvernööri katsoo, että ensimmäinen tavoite on saavutettu pyrkimyksissä taata finassisektorin vakaus ja sitä kautta palauttaa luottamus koko järjestelmään.

Tätä tarkoitusta varten jatketaan säätelyjärjestelmien kehittämistä, nopeutetaan valvontajärjestelmiä ja helpotetaan luotonantoa erityisesti keskeisille tuotantoaloille.

Inflaatio laskenut

Ensimmäinen tarkastuskierros elokuussa sai aikaan heilahtelua pankkimarkkinoilla. Sen sijaan toisen kierroksen tuloksilla ei juuri ole ollut mitään vaikutusta.

Ulkopuoliset analyytikkot katsovat, että keskuspankin toimenpiteet ovat olleet oikeansuuntaisia todeten, että Nigerian talous on jo nyt osoittanut niistä hyötyneensä. Inflaatio laskee ja valuutta vahvistuu. Inflaatio on laskenut 15:stä noin 11 prosenttiin elokuun loppupuolella.
 

Päivitetty 20.10.2009

Takaisin ylös