Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Pressmeddelanden, 9.2.2009

Namibier studerar finländsk lokalförvaltning under ledning av ministern med ansvar för lokal- och regionalförvaltning

Pressmeddelande 45/2009
9.2.2009

Sju framstÅende representanter för namibisk regional- och lokalförvaltning gör en femdagars studieresa till Finland den 9-13 februari. Delegationen ska bekanta sig med verksamheten i kommuner och landskap och deras intresseorganisationer. Delegationen leds av den namibiske ministern med ansvar för lokal- och regionalförvaltning Jerry Ekandjo, som under besöket träffar sin kollega Mari Kiviniemi. Namibierna besöker bland annat Vanda och Lojo och studerar verksamheten vid kommunförbundet och finansministeriets kommunavdelning.

Besöket ingÅr i ett bistÅndsprojekt mellan Finland och Namibia, vars syfte är att stödja en överföring av beslutsmakten i Namibia frÅn centralförvaltning till regioner och kommuner. Projektet startade År 2001 och det ska föra beslutsfattandet närmare tjänstemottagarna genom att stärka förvaltningen i alla namibiska regioner. Projektet är inne i sin andra fas som pÅgÅr till april 2009, och det är samtidigt Finlands sista projekt i form av gÅvobistÅnd till Namibia. Inom ramen för projektet utbildas tjänstemän inom lokalförvaltning och ministerier att utföra sina nya uppgifter samtidigt som ministerier fÅr hjälp med att planera och genomföra en decentralisering av förvaltningen. För stödtjänsterna stÅr Ramboll Finnconsult Oy.

Sedan Namibia blev självständigt har landet under hela 1990-talet varit ett av de främsta mottagarländerna av finländskt bistÅnd. Åren 1970-2007 uppgick det finländska stödet till Namibia till över 131 miljoner euro. Finland har bistÅtt Namibia genom att utveckla vattenförsörjning, hälsovÅrd, skogsvÅrd, gruvindustri, miljövÅrd, statsförvaltning och regionalförvaltning. Finland beslutade År 2001 att koncentrera sitt gÅvobistÅnd till de fattigaste länderna i världen, och det finländska gÅvobistÅndet till Namibia upphörde i slutet av 2007. Länderna fortsätter dock att samarbeta med hjälp av nya bistÅndsinstrument sÅsom räntestödskrediter, ett affärspartnerskapsprogram och samarbete mellan institutioner.

Närmare upplysningar: projektassistent Susanna Rinta, enheten för södra Afrika, tfn 09 1605 6427, 040 752 4731
 

Detta dokument

Uppdaterat 9.2.2009

Takaisin ylös