Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Lehdistötiedotteet, 9.2.2009

Namibialaiset hakevat oppia Suomen paikallishallinnosta paikallis- ja aluehallinnosta vastaavan ministerin johdolla

Tiedote 45/2009
9.2.2009

Seitsemän Namibian alue- ja paikallishallinnon korkean tason edustajaa on Suomessa viiden päivän opintomatkalla 9.-13. helmikuuta tutustumassa kuntien ja maakuntien sekä niiden etujärjestöjen toimintaan. Delegaatiota johtaa Namibian paikallis- ja aluehallinnosta vastaava ministeri Jerry Ekandjo, joka tapaa vierailun aikana kollegansa Mari Kiviniemen. Namibialaiset käyvät muun muassa Vantaalla ja Lohjalla sekä tutustuvat kuntaliiton ja valtiovarainministeriön kuntaosaston toimintaan.

Vierailu on osa Suomen ja Namibian välistä kehitysyhteistyöhanketta, jonka tavoitteena on tukea Namibian päätösvallan siirtämistä keskushallinnolta alueille ja kunnille. Vuonna 2001 alkanut hanke tuo päätöksenteon lähemmäs palvelunsaajia vahvistamalla kaikkien Namibian alueiden hallintoa. Hankkeen meneillään oleva toinen vaihe päättyy huhtikuussa 2009, ja se on samalla Suomen viimeinen lahjamuotoinen kehitysyhteistyöhanke Namibiassa. Sen aikana koulutetaan aluehallinnon viranomaisia ja ministeriöiden virkamiehiä selviytymään uusista tehtävistään sekä autetaan ministeriöitä suunnittelemaan ja toteuttamaan hallinnon hajauttamista. Tukipalveluista vastaa Ramboll Finnconsult Oy.

Namibia on ollut itsenäistymisensä jälkeen koko 1990-luvun Suomen suurimpia kehitysyhteistyön kohdemaita. Vuosina 1970-2007 Suomen tuki Namibialle oli kaikkiaan yli 131 miljoonaa euroa. Suomi on tukenut Namibiaa vesihuollon, terveydenhuollon, metsien, kaivosteollisuuden, ympäristönsuojelun, valtionhallinnon toimintakyvyn sekä aluehallinnon kehittämisessä. Suomi päätti vuonna 2001 keskittää lahjamuotoisen kehitysyhteistyönsä maailman köyhimmille maille ja Suomen lahjamuotoinen apu Namibialle loppui vuoden 2007 lopussa. Maiden välistä yhteistyötä kuitenkin jatketaan uusien apuinstrumenttien kuten korkotukiluottojen, liikekumppanuusohjelman sekä instituutioiden välisen yhteistyön avulla.

Lisätietoja: projektiavustaja Susanna Rinta, eteläisen Afrikan yksikkö, puh. 09 1605 6427, 040 752 4731
 

Tämä dokumentti

Päivitetty 9.2.2009

Takaisin ylös