Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 22.1.2009

Uusia suurlähettiläitä ja pääkonsuleita

Tasavallan presidentti on tänään 23. tammikuuta nimittänyt seuraavat edustuston päälliköt:

Lars BackströmUlkoasiainneuvos Lars Backström Pekingissä Kiinassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1. syyskuuta 2009 lukien.

Backström on tällä hetkellä suurlähettiläänä Bangkokissa, jota tehtävää hän on hoitanut vuodesta 2005 lähtien.

Vuonna 1982 ulkoministeriöön tullut Backström on palvellut Mexico Cityn, Ankaran ja Lagosin suurlähetystöissä sekä YK-edustustossa New Yorkissa ja EU-edustustossa Brysselissä. Ministeriössä hän on työskennellyt poliittisella osastolla ja vuosina 1997-2005 humanitaarisen avun yksikön päällikkönä.

Maarit JalavaUlkoasiainneuvos Maarit Jalava Kööpenhaminassa Tanskassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1. syyskuuta 2009 lukien.

Jalava on parhaillaan hallintojohtaja ulkoministeriön hallintopalvelussa. Tätä tehtävää hän on hoitanut vuodesta 2007 lähtien.

Jalava on tullut ulkoministeriöön 1976 ja työskennellyt ministeriössä hallinnollisella ja kauppapoliittisella osastolla sekä Afrikan ja Lähi-idän linjalla. Vuosina 1999-2004 hän oli palvelussuhdeasiain yksikön päällikkönä ja henkilöstöjohtajana vuodesta 2004-2006. Hallinnollisen osaston apulaisosastopäällikkönä hän oli vuosina 2006-2007. Hän on palvellut myös Suomen Tukholman-suurlähetystössä.

Laura KakkoUlkoasiainneuvos Laura Kakko Ljubljanassa Sloveniassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään. 1. syyskuuta 2009 lukien.

Vuodesta 2005 Kakko on hoitanut apulaisosastopäällikön tehtävää ulkoministeriön Eurooppa-osastolla.

Kakko on aloittanut ulkoministeriössä vuonna 1990. Hän on työskennellyt ministeriössä lehdistö- ja kulttuuriosastolla, poliittisella osastolla, Aasian, Amerikan ja Oseanian linjalla sekä kehitysyhteistyöosastolla. Itäosaston lähialueyhteistyöyksikön päällikkönä hän oli vuosina 2003-2005. Suomen edustustoissa hän on palvellut New Delhissä, Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa Brysselissä sekä Moskovassa.

Ennen ulkoministeriötä Kakko on työskennellyt eri tehtävissä Suomen Punaisessa Ristissä ja Punaisen Ristin Kansainvälisessä Komiteassa Genevessä.

Antti KuosmanenUlkoasiainneuvos Antti Kuosmanen Pariisissa Ranskassa olevan OECD-edustuston päällikön tehtävään 1. syyskuuta 2009 lukien.

 Vuodesta 2005 lähtien Kuosmanen on ollut suurlähettiläänä Pekingissä.

 Antti Kuosmanen on tullut ulkoministeriöön vuonna 1976 ja palvellut muun muassa Genevessä ja Brysselissä Suomen EY-edustuston päällikön sijaisena sekä ministeriössä kauppapoliittisen osaston integraatiotoimiston päällikkönä ja EU-sihteeristön apulaispäällikkönä Suomen EU-jäsenyysneuvottelujen aikana. EU:n neuvoston ulkosuhdepääosaston johtajana hän oli 1996-2002. Kauppapoliittisen osaston päällikkönä Kuosmanen oli vuosina 2002-2005.

Pertti MajanenUlkoasiainneuvos Pertti Majanen Dublinissa Irlannissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1. syyskuuta 2009 lukien.

Vuodesta 2005 lähtien Majanen on ollut Suomen pysyvän OECD-edustuston päällikkönä Pariisissa.

Vuonna 1974 ulkoministeriöön tullut Majanen on palvellut Suomen edustustoissa Dar es Salaamissa ja San Joséssa. Hän on ollut suurlähettiläänä Suomen Manilan-suurlähetystössä. Ministeriössä hän on työskennellyt eri tehtävissä kehitysyhteistyöosastolla, muun muassa toimistopäällikkönä kansalaisjärjestöjen ja Aasian ja Latinalaisen Amerikan toimistossa. Kehitysyhteistyöosaston kehityspolitiikan ja koordinoinnin linjan johtajana hän oli vuosina 1995-1997.

Vuosina 2000-2005 hän toimi kehityspolitiikasta vastaavana alivaltiosihteerinä.

Marjatta RasiAlivaltiosihteeri Marjatta Rasi Wienissä Itävallassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1. syyskuuta 2009 lukien.

Vuodesta 2005 lähtien Rasi on toiminut kehityspoliitikasta vastaavana alivaltiosihteerinä.

Rasi on tullut ulkoministeriöön vuonna 1969. Hän on palvellut Suomen Lontoon- ja Pariisin-suurlähetystöissä sekä Suomen YK-edustustossa. Hän on ollut Suomen suurlähettiläänä New Delhissä vuosina 1991-1995 ja Suomen YK-suurlähettiläänä vuosina 1997-2005. Ulkoministeriössä Rasi on ollut muun muassa poliittisen osaston toimistopäällikkönä ja kehitysyhteistyöosaston osastopäällikkönä vuosina 1995-1997.

Vuodesta 2007 lähtien Rasi on hoitanut myös YK:n pääsihteerin nimeämänä YK:n rauhanrakentamisrahaston neuvoa-antavan ryhmän puheenjohtajan tehtävää. 

Alpo RusiUlkoasiainneuvos Alpo Rusi Bernissä Sveitsissä olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1. elokuuta 2009 lukien.

Vuodesta 2007 lähtien Rusi on ollut suurlähettiläänä YK:n yleiskokouksen puheenjohtajan esikunnassa, jossa hänen vastuualueinaan ovat muun muassa YK:n reformi- ja turvallisuuskysymykset sekä EU:n ja YK:n suhteet.

Vuonna 1973 ulkoministeriöön tullut Rusi on palvellut Hampurin pääkonsulaatissa, Kööpenhaminan suurlähetystössä, Suomen YK-edustustossa New Yorkissa ja Bonnin suurlähetystössä. Ministeriössä Rusi on työskennellyt poliittisella osastolla tutkimusjaoston päällikkönä, länsitoimiston päällikkönä, Eurooppa-asioiden neuvottelevana virkamiehenä ja Eurooppa-osaston Länsi-Balkanin yksikössä. Vuosina 2004-2007 hän oli kiertävänä suurlähettiläänä toimialueenaan Bosnia-Hertsegovina ja Makedonia. Tämän tehtävän ohella hän oli Kaakkois-Euroopan vakaussopimuksen tulevaisuutta arvioivan työryhmän puheenjohtajana.

Vuosina 1994-1999 Rusi toimi tasavallan presidentin poliittisena neuvonantajana ja vuosina 1999-2000 Länsi-Balkanin vakaussopimuksen varakoordinaattorina. Valtiotieteen tohtori Rusi toimi 2000-luvun alussa myös Lapin yliopiston kansainvälisen politiikan professorina.

Pilvi-Sisko Vierros-VilleneuveUlkoasiainneuvos Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve Pariisissa Ranskassa olevan suurlähetysön päällikön tehtävään 1. syyskuuta 2009 lukien.

Vierros-Villeneuve on tällä hetkellä ulkoministeriön poliittisen osaston päällikkönä, jota tehtävää hän on hoitanut vuoden 2005 alusta alkaen.

Vuonna 1984 ulkoministeriöön tullut Vierros-Villeneuve on palvellut Suomen pysyvässä YK-edustustossa Genevessä, Pariisin suurlähetystössä ja Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa Brysselissä. Ministeriössä hän on toiminut eri tehtävissä kauppapoliittisella ja poliittisella osastolla. Vuosina 2000-2004 hän oli poliittisen osaston asevalvontayksikön päällikkönä. Hän on suorittanut myös jatko-opintoja Ranskan hallintokorkeakoulussa ENA:ssa vuosina 1988-1989.

Eero SuominenUlkoasiainneuvos Eero Suominen Kantonissa Kiinassa olevan pääkonsulaatin päälikön tehtävään 1. syyskuuta 2009 lukien.

Suominen on vuodesta 2005 lähtien ollut ministerineuvoksena Suomen suurlähetystössä Wienissä. Hän on tullut ulkoministeriöön vuonna 1985. Ministeriössä hän on työskennellyt kauppapoliittisella, kehitysyhteistyö- ja poliittisella osastolla sekä EU-sihteeristössä. Vuosina 2000-2005 hän oli ministeriön koulutusyksikön päällikkönä hallinnollisella osastolla.

Suomen edustustoissa hän on palvellut myös Mexico Cityssä, Bonnissa, Roomassa ja Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa Brysselissä.

Erja TikkaUlkoasiainneuvos Erja Tikka Hampurissa Saksassa olevan pääkonsulaatin päällikön tehtävään 1. syyskuuta 2009 lukien. 

Tikka on vuodesta 2007 lähtien ollut ulkoministeriön viestintä- ja kulttuuriosaston apulaisosastopäällikönä. Vuosina 2001-2007 hän oli saman osaston tiedotusyksikön päällikkönä.

Tikka on aloittanut ulkoministeriön palveluksessa vuonna 1985 lehdistö- ja kulttuuritoimistossa ja työskennellyt lehdistövirkamiehenä Suomen Bonnin- ja Lontoon-suurlähetystöissä.

Tikan työuraan kuuluu myös toimiminen Suomen Keskustan puoluesihteerinä vuosina 1990-94 ja ennen ulkoministeriöön tuloaan erilaisissa kansainvälisissä järjestötehtävissä sekä toimittajana.

Maria SorsaHallinnollinen ulkoasiainsihteeri Maria Sorsa Las Palmasissa Espanjassa olevan konsulaatin päällikön tehtävään 1. elokuuta 2009 lukien.

Sorsa työskentelee tällä hetkellä ministeriön poliittisella osastolla turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikössä.

Hän on aloittanut ulkoministeriössä vuonna 1976 ja työskennellyt ministeriössä hallinnollisella, kauppapoliittisella ja kehitysyhteistyöosastolla. Sorsa on ollut eri tehtävissä Suomen edustustoissa Havannassa, Madridissa, Tukholmassa, Nairobissa, Roomassa, Washingtonissa ja Ateenassa. Vuosina 2004-2008 hän oli konsulina Suomen Madridin-suurlähetystössä.

Tämä dokumentti

Päivitetty 23.1.2009

Takaisin ylös