Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Pressmeddelanden, 7.3.2008

Finland erkänner Republiken Kosovo

Pressmeddelande 80/2008
7.3.2008

Republiken Finlands president har i dag den 7 mars på föredragning av statsrådet fattat beslut om att erkänna Republiken Kosovo som en självständig och suverän stat och om Finlands beredskap att knyta diplomatiska förbindelser med landet. Utrikesminister Ilkka Kanerva har i dag meddelat beslutet i ett brev till Kosovos president Fatmir Sejdiu och premiärminister Hashim Thaçi.

Den 17 februari utropade Kosovo sin självständighet och framförde samma dag en begäran även till Finland om att erkänna landet. Finland meddelade sin avsikt att erkänna Kosovos självständighet genast efter att EU:s utrikesministrar den 18 februari hade enats om en gemensam ståndpunkt som gör det möjligt för EU:s medlemsstater att i enlighet med nationell praxis och internationell rätt utveckla sina förbindelser med Kosovo.

I sitt brev underströk utrikesminister Kanerva Kosovos åtagande att fullt ut genomföra FN:s specialsändebuds Martti Ahtisaaris plan för Kosovos status. Finland betonade även respekten för demokrati, rättsstatsprincipen, de mänskliga rättigheterna och alla olika gruppers rättigheter i Kosovo samt betydelsen av goda relationer med grannländerna.

Enligt specialsändebudet Ahtisaaris plan kommer det internationella samfundets närvaro i Kosovo att bestå även framdeles, när EU i fortsättningen ska inta en betydande position i landet. EU har beslutat att i Kosovo inleda sin hitttills största civila krishanteringsinsats. Den omfattande rättsstatsoperationen Eulex Kosovo inleds den 15 juni och där kommer att ingå ca 2000 internationella experter.

Finland är beredd att göra en betydande satsning för att stödja Kosovo. Finlands insats i operation Eulex är över 80 experter från olika områden. I fredsbevararoperationen Kfor kommer Finland inom sitt ansvarsområde att överta ledningsansvaret för stridsgruppen och sommaren 2008 öka antalet fredsbevarare till 450. Finland kommer också under de närmaste åren att stödja utvecklingen i Kosovo med 15 miljoner euro.

Närmare upplysningar: Juha Ottman, chef för enheten för västra Balkan, tel. 09 1605 5784, 040 865 2297, och utrikesministerns pressattaché Juha Kirstilä, tel. 040 552 8200

Detta dokument

Uppdaterat 7.3.2008

Takaisin ylös