Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 27.5.2014

Passin uusiminen yksi tärkeimmistä konsulipalveluista

Onko ulkosuomalaisilla mahdollisuus hoitaa asioitaan Suomen edustustoissa myös tulevaisuudessa, kysyttiin konsulipalvelulain muutosta koskeneessa kaikille avoimessa keskustelutilaisuudessa. Lakimuutokseen voi vielä ottaa kantaa Otakantaa.fi-kyselyssä 31. toukokuuta asti.

Kuva: Meri-Tuuli Nevala
Lakimies Minna-Kaisa Liukko korosti säädösvalmistelussa yhteistyön tärkeyttä. "Kun kaikille tahoille tarjotaan mahdollisuus tulla kuulluksi ja huomioon otetuksi, saadaan hyviä ja käytännössä toimivia lainsäädännöllisiä ratkaisuja."
Lakimies Minna-Kaisa Liukko korosti säädösvalmistelussa yhteistyön tärkeyttä. "Kun kaikille tahoille tarjotaan mahdollisuus tulla kuulluksi ja huomioon otetuksi, saadaan hyviä ja käytännössä toimivia lainsäädännöllisiä ratkaisuja."

Sekä keskustelutilaisuuden että Otakantaa.fi-palvelussa olevan konsulipalvelulakia koskevan kyselyn tähänastisten vastausten perusteella passin uusiminen on yksi tärkeimmistä konsulipalveluista, niin ulkomailla asuvien kuin ulkomailla matkustavienkin suomalaisten keskuudessa. Kyselyn tulosten ja keskustelutilaisuuden pohjalta voi tulkita, että erityisesti ulkomailla henkilökohtaisesta passihakemuksen jättämisestä on aiheutunut ongelmia, etenkin maissa, joissa välimatkat ovat pitkät.

Passipalveluiden saatavuuden turvaamiseksi myös tulevaisuudessa ulkoministeriön lakimies Minna-Kaisa Liukko esitteli yhdeksi ratkaisuksi passisalkun käytön laajentamista. Passisalkku on suurlähetystön kiertävä passihakemuksen jättöpiste, joka yleensä järjestetään kunniakonsuleiden luona. Palveluiden saatavuutta voidaan turvata myös niin sanotuilla lap top -suurlähetystöillä, joiden perustamisen uusi lakiehdotus mahdollistaisi. Tämä tarkoittaisi sitä, että Suomi voisi edustautua joissakin maissa nykyistä kevyemmin.

Lakiehdotus uudesta konsulipalvelulaista mahdollistaisi tulevaisuudessa konsulipalveluiden järjestämisen joustavasti ja tehokkaasti. Nykyisen lain mukaan jokaisen Suomen ulkomaanedustuston on tarjottava kaikki laissa määritellyt palvelut. Uuden lain astuessa voimaan ulkoministeriö voisi keskittää palveluita tiettyihin edustustoihin tarpeen ja kysynnän mukaan. Palvelut hädänalaisessa asemassa oleville suomalaisille hoidettaisiin kuitenkin jatkossakin siinä edustustossa, mitä tapauksen vakavuus ja kiireellisyys edellyttävät.

Oman mielipiteesi uuteen lakiesitykseen voit antaa Otakantaa.fi-palvelussa 31. toukokuuta asti osoitteessa www.otakantaa.fi/konsulipalvelulaki.

Lue myös:

Tämä dokumentti

Päivitetty 27.5.2014

Takaisin ylös