Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 28.4.2014

Konsulipalvelulain muutos

Ulkoasiainministeriö lähetti 28.4.2013 laajalle lausuntokierrokselle hallituksen esitysluonnoksen laiksi konsulipalvelulain muuttamiseksi. Lausuntoa pyydetään yhteensä 48 viranomaiselta, kansalaisjärjestöltä ja yritykseltä. Myös muut kuin lausuntopyynnössä mainitut voivat antaa lausunnon. Lausuntopyyntöjen määräaika on 26.5.2014.

Lainmuutoksen tavoitteena on saada ulkoasiainministeriön konsulipalvelut tuotettua joustavasti, taloudellisesti ja tehokkaasti. Lakiehdotus mahdollistaisi edustustoverkon palvelukonseptin muutoksen ja parantaisi edustustoverkon mahdollisuuksia jatkossakin tuottaa konsulipalveluja.

Tarkoitus on, ettei kaikkia konsulipalveluja enää tuotettaisi kaikissa Suomen edustustoissa.  Lakiehdotus mahdollistaisi myös, että konsulipalveluja voitaisiin tuottaa ulkoasiainministeriössä.   Palvelut hädänalaisessa asemassa oleville sekä muut vastaavat konsulipalvelut tuotetaan kuitenkin edelleen siinä edustustossa, jossa kulloinkin kyseessä olevan konsulitapauksen vakavuus ja kiireellisyys sitä edellyttää.  

Hallituksen esitys konsulipalvelulain muuttamisesta on tarkoitus viedä eduskuntaan alkusyksystä 2014.

Lisätietoja: Lakimies Minna-Kaisa Liukko, puh. 0295 351053, sähköposti: etunimi.sukunimi@formin.fi

pdfLausuntopyyntö: Laki konsulipalvelulain muuttamisesta (PDF, 60 kt)

pdfHallituksen esitys eduskunnalle konsulipalvelulain muuttamisesta (PDF, 129 kt)

Tämä dokumentti

Päivitetty 27.5.2014

Takaisin ylös