Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 24.3.2011

Ulkoministeriö  julkisti Suomen eurooppalaisen romanipolitiikan käsikirjan

Suomen romanipolitiikkaa kartoittanut työryhmä julkisti torstaina 24. maaliskuuta raporttinsa. ”Romanien heikko asema on koko Euroopan laajuinen ihmisoikeus- ja kehitysongelma”, totesi ministeri Astrid Thors raportin julkistamistilaisuudessa. Käsikirja-muotoinen raportti tarjoaa konkreettisia ehdotuksia koko Euroopan laajuisen romanipolitiikan kehittämiseksi.

Euroopan romaniväestön vaikeat elinolot ovat puhuttaneet Suomessa ja muissa EU-jäsenmaissa. Suhtautuminen romaniväestön ongelmiin vaihtelee maittain, eikä yhteistä eurooppalaista romanipolitiikka ole vielä laadittu. Suomessa hyväksi havaitut käytännöt ja kehitysehdotukset romanien aseman edistämiseksi kirjattiin ulkoministeriön johtaman työryhmän toimesta yksiin kansiin.

Julkistamistilaisuudessa puheenvuorot käyttivät maahanmuutto- ja Eurooppaministeri Astrid Thors, suurlähettiläs Kaija Ilander ja kansanedustaja, romaniasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Pekka Haavisto. Kuva: Eero Kuosmanen.Julkistamistilaisuudessa puheenvuorot käyttivät maahanmuutto- ja Eurooppaministeri Astrid Thors, suurlähettiläs Kaija Ilander ja kansanedustaja, romaniasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Pekka Haavisto. Kuva: Eero Kuosmanen.

Aloitteen kansainvälisen romanipolitiikan vaikuttamisstrategian laatimisesta teki kansanedustaja Pekka Haaviston johtama Suomen kansallista romanipoliittista ohjelmaa laatinut työryhmä syksyllä 2009. Vuotta myöhemmin syksyllä 2010 UM:n perustama työryhmä koostui romaniasioiden hoidon kannalta keskeisten hallinnonalojen, romaniasiain neuvottelukunnan ja suurimpien romanijärjestöjen edustajista.

”Työryhmä on toiminut tehokkaasti leveällä rintamalla”, kiitti ulkoasiainministeriön edustaja, romaniasiain suurlähettiläs Kaija Ilander työryhmää tiiviistä ja tuloksekkaasta yhteistyöstä.

Perustukset yhteiselle eurooppalaiselle romanipolitiikalle

Tiedotustilaisuudessa puhuneiden ministeri Thorsin, kansanedustaja Haaviston ja työryhmän puheenjohtajana toimineen Ilanderin mukaan Suomi haluaa olla aktiivisesti rakentamassa koko Euroopan yhteistä romanipolitiikkaa. Raportti sisältää sekä kehitysehdotuksia että katsauksen romanien tilanteeseen.

”Kansallisten ohjelmien lisäksi tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä EU:n, Euroopan Neuvoston ja EtyjIn välillä ”, totesi ministeri Thors. Romaniassa ja Bulgariassa hiljattain vieraillut Thors korosti myös kahdenvälisen vuoropuhelun tärkeyttä.

Pekka Haaviston mukaan romanien kuuleminen ja heitä koskevaan päätöksentekoon osallistuminen on useassa Euroopan maassa puutteellista.

Raportin koostaneeseen työryhmään kuuluivat myös ylitarkasta Tarja Koskimäki opetus- ja kulttuuriministeriöstä, erityisasiantuntija Susanna Rajala Opetushallituksesta, romaniasiain neuvottelukunnan pääsihteeri Hannele Syrjä, toiminnanjohtaja Miranda Vuolasranta Suomen romanifoorumista ja työryhmän sihteeri Lari Peltonen. Kuva: Eero Kuosmanen.Raportin koostaneeseen työryhmään kuuluivat myös ylitarkasta Tarja Koskimäki opetus- ja kulttuuriministeriöstä, erityisasiantuntija Susanna Rajala Opetushallituksesta, romaniasiain neuvottelukunnan pääsihteeri Hannele Syrjä, toiminnanjohtaja Miranda Vuolasranta Suomen romanifoorumista ja työryhmän sihteeri Lari Peltonen. Kuva: Eero Kuosmanen.

Selkeä käsikirja Suomen näkemyksistä ja ehdotuksista

Työryhmän raportti on laadittu käsikirjan muotoon. Ensimmäisessä osassa esitetään Suomen näkemyksiä ja toimintaehdotuksia romanien osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Käsikirjan toinen osa sisältää taustoittavaa tietoa romanien asemasta Euroopassa ja EU:n, Euroopan neuvoston, Etyjin sekä muutamien muiden kansainvälisten järjestöjen harjoittamasta romanipolitiikasta.. Käsikirjaa on helppo käyttää konkreettisena työkaluna eurooppalaisessa yhteistyössä.

”Lopputulos on saavutus”, luonnehti Pekka Haavisto.

Käsikirja on selkeä opas Suomen edustajille, virkamiehille ja muille tahoille. Käsikirjan avulla Suomi haluaa vaikuttaa konkreettisesti romaniasian edistämiseen. Lisäksi tavoitteena on oppia muiden maiden kokemuksista ja käytännöistä.

 

pdfSuomen tavoitteet eurooppalaisen romanipolitiikan edistämiseksi: työryhmäraportti 24.3.2011  (PDF 549 kt)

 


 

 


 

Tämä dokumentti

Päivitetty 25.3.2011

Takaisin ylös