Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Itämeri-yhteistyö

Itämeren alueen yhteistyössä pyritään parantamaan meren ympäristön tilaa, mutta myös ratkaisemaan muita aluetta yhdistäviä ongelmia sekä lisäämään alueen hyvinvointia. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi liikenneyhteyksien, energian, kaupan, talouden ja innovaatioiden sekä väestönsuojelun ja rikollisuuden torjunnan, terveyden, matkailun ja kulttuurin aloilla. Itämeren valtioiden neuvoston asioista hallituksessa vastaa ulkoministeri. Ulkoministeriön Itämeri-suurlähettiläs edustaa Suomea EU:n Itämeri-asioissa.

Itämeren arvo suomalaisille virkistäytymismielessä on mittaamaton. Kuva: Juhana Tuomola
Itämeren arvo suomalaisille virkistäytymismielessä on mittaamaton. Kuva: Juhana Tuomola

Suomi toteuttaa Itämeri-politiikkaansa laajassa yhteistyössä alueen valtioiden kanssa ja osallistuu aktiivisesti yhteistyöhön alueellisissa järjestöissä eri sektoreilla ja tasoilla.

Itämeren alue merkitsee Suomelle ja suomalaisille paljon. Yli 80 prosenttia ulkomaankaupastamme kulkee meritse ja noin puolet tuontikaupastamme ja 40 prosenttia vientikaupastamme käydään Itämeren alueen maiden kanssa. Noin puolet Suomeen tulevista matkailijoista saapuu Itämeren maista ja suomalaiset matkustavat saman verran näihin maihin. Alueella käydään myös vilkasta opiskelija- ja kulttuurivaihtoa ja työvoimaa liikkuu maiden välillä.

Itämeren alue muodostaa miltei 90 miljoonan asukkaan markkinat ja se kuuluu korkeasti koulutettuine väestöineen Euroopan kärkeen.

Hallitusten välinen Itämeri-yhteistyö

Hallitusten välistä Itämeri-yhteistyötä tehdään pääosin seuraavien rakenteiden kautta:

  • Itämeren valtioiden neuvosto (CBSS) perustettiin 1992 ja siihen kuuluvat kaikki Itämeren rantavaltiot sekä Norja ja Islanti. CBSS- yhteistyön painopisteet ovat alueellinen identiteetti, hyvinvointi ja turvallisuus. CBSS kokoontuu ministeri- ja virkamiestasolla sekä toimii eri alojen asiantuntijatyöryhmissä. Itämeren valtioiden neuvoston asioista vastaa hallituksessa ulkoministeri ja sen virkamieskomiteassa Suomea edustaa CBSS-vastuuvirkamies.
  • EU:n Itämeri-strategia (EUSBSR) hyväksyttiin 2009 ensimmäisenä unionin makroalueellisena strategiana. Sen tavoitteena on meren pelastaminen, alueen yhdistäminen ja hyvinvoinnin lisääminen.

Hallitusten välisten verkostojen ohella Itämeri-strategian toteuttamiseen osallistuvat alueet ja kunnat sekä tutkimus- ja oppilaitokset, yritykset ja kansalaisjärjestöt. Yhteistyötä rahoitetaan EU:n aluekehitys- ja rajat ylittävistä ohjelmista.

Suomen painopisteitä ovat mm. ravinnepäästöjen vähentäminen, meriturvallisuus, biotalous, energia- ja liikenneyhteistyö, alueen kilpailukyvyn ja innovaatioyhteistyön parantaminen sekä terveys- ja pelastusalan yhteistyö.

EU:n Itämeri-strategian toteuttamista koordinoi Suomessa ulkoministeriön Itämeri-suurlähettiläs. Hän osallistuu jäsenmaiden kansallisten koordinaattorien yhteistoimintaan ja edustaa Suomea EU:n Itämeri-asioissa.

EU:n Itämeri-strategian toimintasuunnitelma uudistettiin 2015. Suomi koordinoi sen politiikka-aloista ravinnepäästöjen vähentämistä (”Nutri”), meriturvallisuutta (”Safe”) ja biotaloutta (”Bioeconomy”). Lisäksi Turun kaupunki koordinoi horisontaalista tointa ”Neighbours”, joka edistää yhteistyötä EU:n ulkopuolisten Itämeren maiden kanssa.

Suomen aloitteesta jo 1990-luvulla käynnistetty Pohjoinen ulottuvuus on EU:n, Venäjän, Norjan ja Islannin välinen yhteistyörakenne, joka koostuu ympäristö-,sosiaali- ja terveys-, liikenne ja logistiikka- sekä kulttuurikumppanuuksista, joiden piirissä toteutetaan käytännön yhteistyöhankkeita erityisesti  Luoteis-Venäjällä. Niillä toteutetaan myös EU:n Itämeri-strategian tavoitteita. Pohjoisen ulottuvuuden politiikasta vastaa Suomessa ulkoministeriön itäosasto.

  • Itämeren ympäristönsuojelukomissio Helcom on perustettu jo 1974. Sen päämaja on Helsingissä ja se keskittyy toimintasuunnitelmansa mukaisesti Itämeren ympäristöllisesti hyvän tilan saavuttamiseen vuoteen 2021 mennessä. Suomen Helcom-valtuuskuntaa johtaa Suomessa ympäristöministeriö ja ulkoministeriön Itämeri-suurlähettiläs on sen jäsen.

 pdfEU-komission esitys merialueiden suojelemiseksi (pdf 33kb, englanniksi)

Takaisin ylös