Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Itämeri-yhteistyö

Itämeren alueen yhteistyössä on kyse ympäristökysymysten lisäksi kaikesta yhteistoiminnasta, joka tähtää alueen ongelmien ratkaisemiseen ja turvallisten elinolosuhteiden kehittämiseen Itämeren alueen maiden kansalaisille. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi liikenteen, energian, kaupan, talouden, matkailun, terveyden ja innovaatioiden aloilla.

Itämeren arvo suomalaisille virkistäytymismielessä on mittaamaton. Kuva: Juhana Tuomola
Itämeren arvo suomalaisille virkistäytymismielessä on mittaamaton. Kuva: Juhana Tuomola

Suomi toteuttaa Itämeri-politiikkaansa laajassa yhteistyössä alueen valtioiden kanssa ja osallistuu aktiivisesti yhteistyöhön alueellisissa järjestöissä eri sektoreilla ja tasoilla.

Suomelle ja suomalaisille Itämeren alueen merkitys on monessa suhteessa huomattava. Ulkomaankaupastamme jopa yli 80 prosenttia kulkee laivateitse Itämeren yli. Noin puolet tuontikaupastamme ja 40 prosenttia vientikaupastamme käydään Itämeren alueen maiden kanssa.

Noin puolet Suomeen tulevista matkailijoista on lähtöisin Itämeren alueen maista, ja vastaavasti suomalaisten ulkomaanmatkoista saman verran tehdään näihin maihin.

Myös maahanmuuttajista noin 50 prosenttia saapuu Suomeen Itämeren alueelta. Alueen painoarvo Suomelle ilmenee niin ikään esimerkiksi opiskelija- ja kulttuurivaihdossa.

Hallitusten välinen Itämeri-yhteistyö 

Hallitusten välistä Itämeri-yhteistyötä tehdään pääosin seuraavien rakenteiden kautta:

  • Suomi oli yhtenä aloitteentekijöistä laadittaessa Itämeren alueelle Euroopan  unionin ensimmäistä makroalueellista strategiaa (EUSBSR). Hallitusten välillä Itämeren alueen yhteistyö toimii EUSBSR:n omien verkostojen kautta.
  • Itämeren ympäristön suojelemisessa keskeisin toimija on HELCOM, jonka päämaja sijaitsee Helsingissä. HELCOMin Itämeren toimintaohjelmassa on määritelty tarpeelliset toimet Itämeren pelastamiseksi.
  • Itämeren alueen vakautta ja hyvinvointia edistetään Itämeren valtioiden neuvostossa (CBSS).
  • Pohjoisen ulottuvuuden tavoitteena on käytännön yhteistyön avulla tukea vakautta, hyvinvointia ja kestävää kehitystä Itämeren alueella. Se on myös yksi keskeinen väline EU:n Itämeren strategian toteuttamisessa.
  • Baltic Sea Action Summit -prosessi (BSAS) kokoaa yhteen julkisia ja yksityisiä tahoja toteuttamaan Itämeren ympäristön tilan kannalta myönteisiä tekoja.

 pdfEU-komission esitys merialueiden suojelemiseksi (pdf 33kb, englanniksi)

Takaisin ylös