Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Arktinen yhteistyö

Suomi on aktiivinen arktinen toimija, joka osaa kestävällä tavalla sovittaa yhteen arktisen ympäristön reunaehdot ja liiketoimintamahdollisuudet kansainvälistä yhteistyötä hyödyntäen.

Suomi on maailman johtavia asiantuntijamaita arktisen laivanrakennuksen, varustamotoiminnan, meri- ja offshore- teknologian sekä talvimerenkulun aloilla. Kuva: MEK-imageSuomi on maailman johtavia asiantuntijamaita arktisen laivanrakennuksen, varustamotoiminnan, meri- ja offshore-teknologian sekä talvimerenkulun aloilla. Kuva: MEK-image

Arktinen alue on yhä maapallon puhtaimpia ja luonnontilaltaan parhaiten säilyneitä alueita. Se on kuitenkin keskellä monia nopeita ja ristiriitaisia muutoksia.

Ilmastonmuutos ja teknologinen kehitys ovat mullistamassa alueen luonnetta.

Uudet merireitit, alueen energia- ja mineraalivarannot ja lisääntyvä matkailu tuovat mukanaan uusia uhkia mutta myös mahdollisuuksia.

Suomen arktinen ulko- ja EU-politiikka

Suomen arktinen ulko- ja EU-politiikka rakentuu yhteistyölle EU:ssa, Arktisessa neuvostossa, Barentsin euroarktisessa neuvostossa ja Pohjoisessa ulottuvuudessa. Pohjoismainen yhteistyö vahvistaa Suomen arktista roolia.

Ympäristöyhteistyön tukeminen ja alkuperäiskansojen etujen huomioiminen ovat osa Suomen arktista ulko- ja EU-politiikkaa.

Suomen arktisen politiikan tavoitteet

Suomen arktisen politiikan tavoitteet on linjattu hallitusohjelmassa.

Hallitusohjelman lisäksi Suomen arktisia periaatteita linjataan 2013 julkaistussa Suomen arktisessa strategiassa, joka on päivitetty 2016 sekä valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa. 

Ulkoministeriön arktisen yhteistyön tavoitteet ovat:
•    arktisen alueen vakauden ja arktisen yhteistyön vahvistaminen
•    Euroopan unionin arktisen politiikan vahvistaminen
•    Suomen arktisen maakuvan vahvistaminen

Takaisin ylös