Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

EU-asiat ulkoasiainhallinnossa

Ulkoministeriön vastuulla on valmistelu ja Suomen kantojen määrittely EU:n ulkosuhteisiin, laajentumiseen ja ulkosuhderahoitukseen sekä EU-oikeuteen ja -tuomioistuimeen liittyvissä asioissa.

Ulkoministeriön vastuulla on EU-asioiden valmistelu, seuranta ja Suomen kantojen määrittely seuraavissa asiakokonaisuuksissa:

  • EU:n ulkosuhteet: yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, kauppapolitiikka ja kehityspolitiikka
  • EU-oikeus ja unionin ulkosuhdesopimukset
  • EU-tuomioistuin- ja EU-rikkomusasiat
  • EU:n laajentuminen
  • EU:n ulkosuhderahoitus
  • EU:n yleinen kehittäminen yhdessä valtioneuvoston EU-asioiden osaston kanssa
Suomen ja EU:n liput
Suomi on ollut Euroopan unionin jäsen vuodesta 1995. Kuva: Euroopan komissio

Suomen painopisteitä EU-kysymyksissä ulkoasiainhallinnon näkökulmasta:

Paremmat valmiudet vastata ulkoisiin haasteisiin. Suomi edistää unionin kriiseihin vastaamiskyvyn kokonaisvaltaista kehittämistä. Suomi tukee aktiivisesti EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) kehittämistä, joka vahvistaa EU:n roolia uskottavana ja tehokkaana maailmanlaajuisena toimijana.

EU:n politiikka suhteessa naapurialueeseen. Suomi edistää EU:n naapuruuspolitiikkaa itäisen ja eteläisen naapuruston uudistusten tukemiseksi ja vakauden lisäämiseksi.

Vapaakauppaneuvotteluiden edistäminen. Suomi jatkaa aktiivista vaikuttamista EU:ssa ja myös kahdenvälisesti Yhdysvaltojen kanssa, jotta neuvottelut laaja-alaisesta EU–USA-kumppanuussopimuksesta etenevät. Suomi tukee myös EU–Japani-vapaakauppasopimusneuvottelujen edistymistä ja päättämistä vuoden 2015 loppuun mennessä. Suomi vaikuttaa EU–Kanada-vapaakauppasopimuksen voimaansaattamiseen.

Kestävän kehityksen edistäminen. Globaalina kehityspoliittisena kysymyksenä säilyy vuoden 2015 jälkeisen kehitysagendan neuvotteleminen. Suomi edellyttää EU:lta vahvaa panosta valmisteluun sekä pitää erityisen tärkeänä, että valmisteluprosessissa kuunnellaan kehitysmaiden tarpeita. Pariisin ilmastokokouksessa joulukuussa 2015 on aikaansaatava uusi, globaali ilmastosopimus, johon tulee velvoitteita kaikille maille. Suomi neuvottelee ilmastosopimuksesta osana EU:ta.

Takaisin ylös