Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Adoptio ulkomailta

Jos olet Suomessa asuva henkilö ja harkitset adoptiota ulkomailta, pyydä kansainvälistä lapseksiottamispalvelua palvelunantajalta. Suomen ulkomaan edustustojen tehtävät adoptioissa liittyvät yleiseen ohjaukseen ja neuvontaan, adoptiota koskevien asiakirjojen legalisointeihin ja muihin notaaritehtäviin sekä Suomen viranomaiselle annettavaan virka-apuun.

Kansainvälisestä adoptioista ja menettelyistä saat tietoa sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta Valviralta.

Kansainvälistä lapseksiottamispalvelua antavat seuraavat yhteisöt:

Kun ulkomainen adoptio on pätevä Suomessa, alle 12-vuotias lapsi saa Suomen kansalaisuuden. Passin lapsi saa lähimmästä Suomen edustustosta. Lisätietoja matkustusasiakirjoista saat ulkoasiainministeriön kansalaispalveluiden passi- ja viisumiyksiköstä.

Yli 12-vuotias lapsi voi saada Suomen kansalaisuuden kansalaisuusilmoituksella. Alaikäisen lapsen puolesta ilmoituksen voi panna vireille lapsen huoltaja tai edunvalvoja. Ilmoituslomakkeen voit jättää Suomessa poliisille tai ulkomailla Suomen edustustoon.

Lapsen alkuperämaan lainsäädännöstä riippuu, säilyttääkö hän myös sen maan kansalaisuutensa vai ei.

Takaisin ylös