Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Hanketuki kansalaisjärjestöille

Ulkoministeriö myöntää suomalaisille kansalaisyhteiskunnan toimijoille ja kunnille valtionavustuksia kehitysyhteistyöhankkeisiin. Hanketuen hakukierros toteutetaan joka toinen vuosi.

Tuen periaatteet

Ulkoasiainministeriö myöntää valtionavustuksia suomalaisille kansalaisjärjestöille ja kunnille hanketukena ajallisesti ja paikallisesti rajattuihin kehitysyhteistyöhankkeisiin. Tuettavien hankkeiden tulee olla linjassa Suomen kehityspolitiikan kanssa. Hankkeiden tavoitteena on saavuttaa pysyviä muutoksia. Hanketuki ei ole pysyvää rahoitusta, vaan määräaikainen lisäpanos, jonka avulla kehitysmaiden kansalaisyhteiskunnan tai paikallishallinnon kapasiteettia kehitetään. Hanketukea myönnetään sekä uusille kehitysyhteistyöhankkeille että jatkohankkeille.

Hanketuen ehdot ja ohjeistus

pdf Valtionavustusten käyttöä koskevat yleisehdot ja hanketuen lisäehdot

pdfHanketuen ehtoja täydentävä ohjeistus

Sähköisen asioinnin lomakkeet

Ulkoministeriö käyttää sähköistä asiointipalvelua ja sitä varten laadittuja lomakkeita hanketuen hallinnointiin. Tutustu sähköiseen asiointipalveluun.

Lomakkeiden lataamiseen tarvitset Adobe Reader -ohjelman, jonka voit tarvittaessa ladata ilmaiseksi.

Tallenna lomakkeet omalle työasemalle ennen avaamista (Tallenna kohde nimellä / Save target as). Voit muokata, tallentaa ja lähettää lomakkeita toisille henkilöille ennen hakemuksen jättämistä.

Perustietoilmoitus

Avustuksen saajat tekevät perustietoilmoituksen vuosittain. Sen liitteinä toimitetaan toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä muut mahdolliset asiakirjat, kuten muuttuneet säännöt ja yhdistysrekisterin ote.

Perustietoilmoitus tehdään vain kerran siinäkin tapauksessa, että toimija hakee useampia valtionavustuksia samana hakuvuotena.

Perustietoilmoituksen jättämiselle ei ole määräaikaa, mutta avustuksen hakija tarvitsee vastaanottokuittauksessa ilmoitetun tunnuksen voidakseen jättää uusia hanketuen hakemuksia tulevalla hakukierroksella. Hakuvuosina hakijoita pyydetään toimittamaan perustietoilmoitus hyvissä ajoin ennen hakuajan umpeutumista.

Kun olet palauttanut perustietoilmoituksen, saat asiointitilillesi tiedoksiannon, joka sisältääasian tunnuksen (tunnus on muotoa UHA20XX-000XXX). Kirjoita tämä tunnus hanketukihakemuksen tai jatkohankehakemuksen kohtaan 1.2.

Hakulomakkeet

Uuden hankkeen hakulomake:

Jatkohankkeen hakulomake:

Pakollinen liite:

Huomaa, että liitteiden tallennusnimissä ei saa käyttää erikoismerkkejä (.,-/äö) ja niin edelleen. Kun tallennat liiteitä, huolehdi siitä, että liitteen tiedostomuoto tallentuu myös (esim. toimintasuunnitelma_2013.pdf). Liitteiden yhteenlaskettu enimmäiskoko on 10 MB.

Lisäohjeita hakulomakkeen täyttämiseen:

Sitoumus ja maksupyyntö  

Valtionavustuksen vastaanottamiseksi toimitettava sitoumuslomake:

Hanketuen maksamiseksi toimitettava maksupyyntölomake. Järjestön tulee pidättää 10 % hankkeen viimeisen vuoden myönnöstä kyseistä vuotta koskevan maksupyynnön yhteydessä. Loppuosa maksetaan loppuraportin hyväksymisen jälkeen erikseen toimitettavan maksupyynnön perusteella.

Mikäli haluat ensimmäisen erän maksettavaksi ennen vuosiraportin toimittamista (30.4. mennessä), liitä maksupyyntöön selvitys hankkeen tilanteesta-lomake:

Sitoumukset ja maksupyynnöt liitetään järjestön ja hankkeen tietoihin asiointipalvelussa olevan Aineiston tunnuksen avulla. Tunnus on muotoa vvvv-kk-pp-0000XXXX.

Muutoshakemus ja täydennysilmoitus

Tee anomukset käyttötarkoituksen muutoksesta ja valtionavun siirrosta seuraavalle vuodelle oheisella lomakkeella.

Tee täydennykset perustietoilmoitukseen, hankehakemukseen ja vuosiraporttiin oheisella lomakkeella.

Raportointi

Järjestöt raportoivat myönnetyt valtionavut ulkoministeriön sähköisen asiointipalvelun kautta. Raportit on toimitettava 30. huhtikuuta mennessä.

Myös vuosiraportin liitteet toimitetaan ainoastaan sähköisesti. Allekirjoitusta vaativat liitteet skannataan ja liitetään sähköiseen raportointilomakkeeseen.

Raportointilomakkeen täyttämiseen tarvittavat tunnistetiedot löytyvät järjestön asiointitililtä, hanketuen hakemuksista ja valtionavustuspäätöksestä sekä mahdollisista käyttötarkoituksen muutoksista.

Takaisin ylös